Psycholog

Vážení žáci, rodiče a učitelé,
mým posláním je pomáhat tomu, aby se všichni, kdo školu navštěvují, v ní cítili bezpečně a maximálně spokojeně. Jsem k dispozici všem dětem, jejich rodičům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy.

Žáci za mnou mohou přijít, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.), ocitnou se v krizové životní situaci nebo v jakékoliv jiné situaci, s níž si neví rady.

Rodičům či zákonným zástupcům jsem k dispozici pro konzultování výukových a výchovných problémů jejich dětí. Pomohu při rozhodování o (ne)vhodnosti odkladu školní docházky, o volbě povolání. Mohu jim poskytnout krizovou intervenci, případně konzultaci osobního problému.

S pedagogy mohu spolupracovat na řešení výukových a výchovných specifik u žáků, na zlepšení atmosféry ve třídě, na zlepšení spolupráce mezi nimi a žáky. Mohu pomoci při řešení nežádoucího jevu v kolektivu nebo u jednotlivce (šikana, rasismus, závislost) a také poskytnout metodickou podporu v případech, kdy je žádoucí použití specifických psychologických postupů (např. u některých integrovaných žáků). Všem zaměstnancům školy jsem k dispozici pro řešení vlastních osobních témat.

Konzultační hodiny

Úterý: 8:00 – 14:00

Čtvrtek: 8:00 – 13:00

Konzultaci si předem domluvte na emailové adrese: psycholog@zsmilovice.cz

Zajistíte si tak, že na Vás budu mít dostatek času. Akutní záležitosti je možné krátce zkonzultovat o přestávkách, kdy Vám nabídnu nejbližší možný termín.

Kde mě najdete
Moji pracovnu najdete v budově ZŠ v ulici Pionýrů 54 (stará škola). Je umístěna v mezipatře.

Kontakty na odborníky mimo školu

Žáci a jejich rodiče mají poměrně široké možnosti, kam se lze obrátit, pokud:
- z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí zajít za školním psychologem
- pokud potřebují takovou formy pomoci, kterou nemůže školní psycholog nabídnout (např. dlouhodobou psychoterapii; diagnostiku, kterou nemá školní psycholog k dispozici; pomoc se specifickým problémem, se kterým má jiný odborník širší zkušenosti; požadavek posudku od psychologa; léčbu psychofarmaky, atd.).

Zde je seznam DALŠÍCH ODBORNÍKŮ. Pokud si nejste jisti, která forma pomoci je pro Vás nejlepší, obraťte se na školního psychologa nebo Pedagogicko-psychologickou poradnu, kde Vám přímo doporučí konkrétní pracoviště.