Dětské zastupitelstvo

Dětské zastupitelstvo na naší škole

Dětské zastupitelstvo na Základní škole T. G. Masaryka Milovice působí již od roku 2008. Během této doby prošlo překotným vývojem. Nastavilo nejen pravidelná týdenní setkávání, kdy dětští zastupitelé zasedají v rámci volitelného předmětu vždy v pondělí ráno od sedmi, ale také zařadilo do své pravidelné náplně práci na celoročních projektech, které mají dopad nejen pro školu, ale i pro celé město Milovice.

Dětské zastupitelstvo se snaží budovat pozitivní a bezpečné klima na škole. Zároveň se skrze své působení snaží šířit dnes tolik důležité myšlenky demokracie a svobodné volby.  Koordinátorkami Dětského zastupitelstva jsou Mgr. Adéla Křenová a Bc. Romana Dobiášová.

 

Demokracie, svoboda má pro nás velkou hodnotu. K 30. výročí 17. listopadu 1989 - Dne boje za svobodu a demokracii jsme natočili video "Svoboda není samozřejmá věc".

https://www.youtube.com/watch?v=ldeQ5d48tbQ&t=29s

Seznam členů Dětského zastupitelstva pro školní rok 2023/2024

6.A - Nachlinger Vojtěch, Popelka Jakub 
6.B - Klimešová Emma, Šolcová Laura
6.C - Kraus David, Rachynska Marharyta
7.A – Ludín Matěj, Wagner Tadeáš
7.B – Fraňková Anna, Petrášová Nela
7.C – Bendová Šárka, Neslušanová Emma
7.D - Míková Linda, Orálek David, Soumar Tomáš

8. A – Hock Daniel, Záhumenský Jan
8. B – Růtová Nela, Strbačková Eliška
8. C – Svobodová Eliška

9.A - Andrej Mikuš, Vosáhlo Václav
9.B – Jandáková Viktorie, Kubešová Aneta
9.C – Kuběnová Valerie, Doutnáč Daniel

 

Volby do dětského zastupitelstva v červnu 2023 simulovaly ty opravdové - kandidátky, hlasovací lístky, volební komise, urna, sčítání a vyhlášení výsledků.

 

Přehled činnosti DZ za školní rok 2018/2019 můžete shlédnout v tomto videu:

https://www.youtube.com/watch?v=Hp1eBnaQY6s&t=9s

Sponzoři

Benet automotive, Mirakulum, město Milovice, IRE, tatínek Marie Fraňkové