Půdní vestavba ZŠ T. G. M. Milovice

Výsledky projektu jsou: vybudování odborných učeben – přírodovědné včetně laboratoře, jazykové a dvou ICT učeben – v půdní vestavbě ZŠ včetně moderního vybavení. Zajištění vnitřní konektivity a připojení internetu.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.