Výtah pro lidi

V rámci grantového řízení ČEZ „Oranžové schody 2013“ byla škole přiznána částka 600.000,-Kč na výtah, kterým se naše škola stane bezbariérovou a bude sloužit především našemu handicapovanému žákovi. Výtah najde uplatnění i u dalších zdravotně postižených, kteří naši školu navštěvují.