Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Bc. Radka Boučková

Školní družina je určena žákům 1. stupně do výše povolené kapacity ŠD (190)

U zápisu se přednostně přijímají žáci nižších ročníků.

Školní klub je určen žákům 2. stupně, popř. starším žákům 1. stupně (do výše povolené kapacity ŠK  (25)

Provozní doba ŠD

Denně 6.30 – 7.30; 11.30 – 16.30

Provozní doba ŠK

Denně 6.30 – 7.30; 11.30 – 16:30

Provozní doba klubovny (není hrazená, žáci se nepřihlašují)

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek – v době 13:15 - 14:45