Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště
začalo působit na naší škole od 1. 2. 2011 jako tým odborníků, kteří poskytují  bezplatnou pedagogicko – psychologickou péči žákům, rodičům i pedagogům

Výchovný poradce: Mgr. Libuše Košvancová

Školní psycholog:  PhDr. Jitka Čmuhařová

Školní metodik prevence:  Mgr. Jana Vojtěchová

Logoped, speciální pedagog: Mgr. Lada Flachsová

Speciální pedagog: Mgr. Lukáš Nachlinger

Koordinátor inkluze: Mgr. Jana Bezuchová

Koordinátor nadání: Mgr. Barbora Nováková

Kariérový poradce: Mgr. Jana Šedová