Zápis do 1. třídy

Zápis pro školní rok 2020/2021

Zápis do prvních tříd ZŠ T. G. Masaryka Milovice bude probíhat vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.

Zápis proběhne v rozmezí od 06. 04. 2020 – 30. 04. 2020 bez osobní přítomnosti dětí, a pokud je to možné, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte. Odevzdání zápisových formulářů bude řešeno prioritně elektronickou formou přes aplikaci Bakaláři.

Kritéria pro přijetí žáků do ZŠ pro školní rok 2020/2021 zůstávají stejná.

Tento způsob momentálně technicky řešíme a následně s předstihem budeme informovat o dalším postupu.

 

Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Kritéria pro přijetí žáků do ZŠ na školní rok 2020-2021

Zápis do 1. třídy na školní rok 2020-2021

Seznam přijatých dětí