ECDL

Spolupráce s ECDL

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu ECDL (European Computer Driving Licence) -  volně přeložená zkratka: "Evropský řidičák na počítač".  ECDL je mezinárodně uznávaná objektivní metoda pro ověření počítačové gramotnosti, odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost).  Metoda testování je založena jak na praktické, tak i na teoretické části, a zjišťuje, zda je žadatel o certifikát je schopen efektivně využívat informační technologie.

Umění zacházet se softwarovými nástroji zásadně ovlivňuje produktivitu činnosti, kterou počítačový uživatel vykonává ve spojení s výpočetní technikou.

V současné době máme nejen akreditovanou místnost, ale zároveň jsme splnili podmínky a získali jsme status akreditovaného testovacího střediska. Rozsah akreditace našeho střediska jsou v tuto chvíli moduly M2, M3, M4, M6, M7.

Školní vzdělávací program naší školy v oblasti informatiky, kterou vyučujeme od 4. ročníku, je postaven na konceptu ECDL, aby žáci byli schopni vycházet z 9. ročníku s certifikátem z některých modulů.

Plánem do budoucna je nabídnout testování veřejnosti. S tím budou i spojené kurzy pro zájemce.

Více na www.ecdl.cz

Napsali o nás: