Inovace výuky na ZŠ

Projekt OP VK: Inovace výuky na ZŠ T.G.Masaryka Milovice

Vážení rodiče, projekt, který naše škola podávala pod názvem „Inovace výuky na ZŠ T. G. Masaryka Milovice“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0769,  úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen. Celková schválená částka na tento projekt je 971 301,-Kč. Z tohoto projektu byla vybavena školní knihovna, kterou je podpořena čtenářská gramotnost. Dalším výstupem byly jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Tyto pobyty byly cíleny do Anglie. Bylo podpořeno 40 žáků 2. stupně z naší školy (10 žáků ze 7.ročníku, 15 žáků z 8.ročníku a 15 žáků z 9.ročníku).

Vzdělávací pobyt pro tři vyučující Základní školy T. G. Masaryka Milovice

Vzdělávací pobyt pro tři vyučující Základní školy T. G. Masaryka Milovice se konal ve skotském Edinburghu ve dnech 5. – 20. září 2015. V dopoledních hodinách vyučující chodili dle své jazykové úrovně do vzdělávací kurzu, který rozvíjel jak jejich jazykové znalosti, tak i pedagogické dovednosti, jak jazyk vyučovat. Jazykový kurz se konal v mezinárodní jazykové škole Kaplan International English School. Škola v dopoledních hodinách organizovala pro vyučující jazykový kurz, v odpoledních různé exkurze po Edinburghu. Vyučující byli ubytování v rodinách. Všichni vyučující získali po absolvování kurzu v délce 40 vyučovacích hodin certifikáty Kaplan International English School.

Výběr žáků na jazykově – poznávací pobyt do Anglie

Výběr byl provázen plněním úkolů, za které žáci získávali body. Počty bodů určí pořadí všech přihlášených a prvních 40 žáků pojede do Anglie v rámci projektu EU.

V červnu bylo vyhlášeno 1. kolo – do 2.9.2015 odevzdejte projekt v angličtině – „Vzpomínky na prázdniny.“  Na základě žádosti nově příchozích žáků do naší školy byl termín prodloužen o dva dny. Tyto projekty byly zpracovány v různém pojetí – délky, formátu i obsahu.

Druhým úkolem byl překlad frází, s kterými by se žáci mohli v Anglii setkat. Poslední možností získat body do celkového hodnocení bylo představení libovolně vybraného anglického města. Většina si připravila prezentaci na počítači, ale někteří vsadili na obrázkové představení.

Výběr byl tímto ukončen a 40 žáků naší školy se zúčastní pobytu v Ifracombe, kde kromě výuky v anglické škole budou poznávat historii anglických měst – Londýn, rybářskou vesničku Clovelly proslavenu dílem Charlese Dickense, zastávku ve Stoneheng, Barnstapl – možnost navštívení Tunnel Beaches nebo procházka po útesech, návštěva Greenwich, samozřejmě Tower Bridge a další zajímavosti.

Čtenářské dílny

V letošním školním roce si naši žáci od druhých do devátých ročníků vyzkoušeli prohlubování čtenářské gramotnosti, a to prostřednictvím čtenářských dílen.  Vše probíhalo v rámci českého jazyka, a proto si pedagogové stanovili pravidelné vyučovací jednotky, které čerpali z hodin literární výchovy, a naplnili je čtenářskými aktivitami. Žáci měli možnost začíst se nejen do svých knih, ale mohli využít i bohaté nabídky školní knihovny, do které bylo pořízeno mnoho nových, v současné době aktuálních titulů.