Kontakty

Poštovní adresa
ZŠ T. G. Masaryka Milovice
Školská 112
289 23 Milovice

E-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz
Fakturační údaje
IČ: 61631493
IZO: 60050696
ČÚ: 600829584/0600

Telefonní spojení
325 577 221
ID datové schránky: 28ajkpx

Ředitelka školy
Mgr. Lada Flachsová
tel.: +420 603 485 377
e-mail: reditelka@zsmilovice.cz

Zástupce ředitelky
Ing. Bc. Zdeňka Fraňková
tel.: +420 733 189 309
e-mail: zastupce@zsmilovice.cz

Mgr. Iveta Hankeová
tel.: +420 730 127 464
e-mail: zastupce1@zsmilovice.cz

Ekonom. zást. ředitelky
Hana Hamerníková
tel.: +420 734 578 740
e-mail: hamernikova@zsmilovice.cz

Sekretariát školy
Školská 112
tel.: +420 325 577 221
+420 732 771 266
Pionýrů 54
tel.: +420 734 327 716

Výchovný poradce 2.stupeň                          Výchovný poradce 1. stupeň
Mgr. Libuše Košvancová                                    Mgr. Šárka Vozábová
tel.: +420 734 327 716                                      tel.: +420 737 795 237

Mgr. Jana Vojtěchová
tel.: +420 730 157 175

Koordinátor inkluze
Mgr. Jana Bezuchová
tel.: +420 730 157 250