GDPR

V souladu s Článkem 37 Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Roman Šmíd
Kontakt na pověřence: roman.smid@moore-czech.cz