Program O2 Chytrá škola

Program O2 Chytrá škola

Škola získala grant na podporu osvěty a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice. Projekt spočívá ve zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, dětí, mladistvých a jejich rodičů, v prevenci negativních důsledků užívání internetu a v osvětě zaměřené na fenomény s tím související.
Nadační příspěvek pro naši školu činí 95 600- Kč.