Dlouhodobá primární prevence na ZŠ TGM Milovice v roce 2024

Projekt „Dlouhodobá primární prevence na ZŠ TGM Milovice v roce 2024“ je projekt realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Cílem projektu je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování a předat cílovým skupinám (v oblasti přímých aktivit dlouhodobé prevence - žáci, v oblasti vzdělávání - učitelé) takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.