Volitelné předměty

Systém volitelných předmětů vychází maximálně vstříc zájmům žáků a požadavkům.

Ekopraktika (1h/týdně) –  9.r.

Volně navazuje na přírodovědná praktika, ale soustřeďuje se hlavně na práci s laboratorní technikou  a rozvíjení  dovedností žáka v chemické laboratoři školy. Školní pokusy jsou zaměřeny nejen na obor chemie, ale i na přírodopis a fyziku. Žáci se seznamují s ekologickými problémy naší krajiny a s možnostmi řešení těchto problémů, zkoumají životní prostředí v okolí Milovic, poznávají chráněné druhy rostlin a živočichů.

Sportovní aktivity (1h/týdně) – 6.,7. a  9.r.

Pohybové aktivity zaměřené na kolektivní míčové hry.

Praktika z přírodopisu (1h/týdně) – 6. a 7.r.

Praktické poznávání přírody v terénních podmínkách a práce s laboratorní technikou.

Výtvarné dílny (1h/týdně) – 6.r.

Zaměřuje se na práci v keramické dílně.

Žurnalistika (1h/týdně) – 6.,7. a 9.r.

Práce na školním časopise Tužka, rozhovory, práce s mediální technikou.

Konverzace v anglickém jazyce (1h/týdně) – 6.,7. a 9.r.

Předmět se zaměřuje na rozvoj komunikačních schopností, to znamená, aby žáci porozuměli mluvenému slovu a uměli pohotově reagovat v běžných každodenních situacích.

Základy šití na stroji

Ovládání šicího stroje, základy šití – používání různých druhů stehů, získání přehledu o materiálech.

Ateliér

Chceš si vyzkoušet různé techniky kresby, malby a grafiky? Láká tě umělecký obor a chceš si zkusit jak pracoval Picasso nebo Monet? Tak tento předmět je přesně pro tebe.

Konstruování

Předmět bude navazovat na výuku dílen a výpočetní techniky. Žáci si při něm vyzkouší práci na náročnějších projektech, pro které je v dílnách málo času – například stavba motokár, plavidel, ale i věcí denní potřeby ze dřeva a kovu. Při něm budou tradiční materiály kombinovat s díly vytvořenými na 3D-tiskárně. Cílem je, aby si žák (či skupina žáků) mohl práci odvést od počátku až do konce.

Taneční sport

.