Volitelné předměty

Systém volitelných předmětů vychází maximálně vstříc zájmům žáků a požadavkům.

Literárně-dramatická výchova (1h/týdně) – 6. a 7.r.

Literárně dramatická výchova – žáci si osvojují komunikační dovednosti na základě práce s textem, pomocí jeho interpretace a dramatizace. Poznávají teoretické i praktické stránky dramatizace v návaznosti na literární předlohu, hrají role, sami vytváří představení, tvoří verše a rýmy, pracují se slovy, učí se správně vyjadřovat, dýchat, mluvit, vystupovat, kultura jazykového projevu.

Ekopraktika (1h/týdně) –  9.r.

Volně navazuje na přírodovědná praktika, ale soustřeďuje se hlavně na práci s laboratorní technikou  a rozvíjení  dovedností žáka v chemické laboratoři školy. Školní pokusy jsou zaměřeny nejen na obor chemie, ale i na přírodopis a fyziku. Žáci se seznamují s ekologickými problémy naší krajiny a s možnostmi řešení těchto problémů, zkoumají životní prostředí v okolí Milovic, poznávají chráněné druhy rostlin a živočichů.

Technické kreslení a praktická matematika(1h/týdně) – 9.r.

Je přípravou na studium technických oborů SOŠ a SOU. Žáci se orientují v technických výkresech (montáž nábytku, plány staveb – bytů, domů,…).Využití matematiky v konkrétních praktických situacích (domácí rozpočet,…).

Základy administrativy (1h/týdně) –  9.r.

Naučit se psát všemi deseti pomocí motivačního programu. Zvládnout základní korespondenci – žádost, životopis,…

Sportovní aktivity (1h/týdně) – 6.,7. a  9.r.

Pohybové aktivity zaměřené na kolektivní míčové hry.

Praktika z přírodopisu (1h/týdně) – 6. a 7.r.

Praktické poznávání přírody v terénních podmínkách a práce s laboratorní technikou.

Výtvarné dílny (1h/týdně) – 6.r.

Zaměřuje se na práci v keramické dílně.

Žurnalistika (1h/týdně) – 6.,7. a 9.r.

Práce na školním časopise Tužka, rozhovory, práce s mediální technikou.

Konverzace v anglickém jazyce (1h/týdně) – 6.,7. a 9.r.

Předmět se zaměřuje na rozvoj komunikačních schopností, to znamená, aby žáci porozuměli mluvenému slovu a uměli pohotově reagovat v běžných každodenních situacích.

Grafická tvorba – multimédia (1h/týdně) – 7. a 9. r.

Předmět je určen žákům s tvůrčím přístupem k PC. Cílem je týmová práce v duchu grafického a reklamního studia. Žáci budou vytvářet výtvarné, digitální portfolio.