ICT – bezpečný internet

PRAVIDLA PRO DĚTI K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU 

 1. Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu, jestliže Ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) přímo nedovolí.
 2. Pokud se neporadíš s rodiči, neposílej nikomu po internetu fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje.
 3. Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo nebo přihlašovací jméno své internetové stránky nebo počítače.
 4. Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu. Doma musí bezpodmínečně vědět, kam jdeš a proč. I když Ti rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku sám/sama a sejděte se na bezpečném veřejném místě.
 5. Nikdy nepokračuj v chatování, když se Ti bude zdát, že se tam probírají věci, které Tě budou přivádět do rozpaků nebo Tě vyděsí. Vždy o takovém zážitku řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají).
 6. Nikdy neodpovídej na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé e-maily. Není Tvoje vina, že jsi tyto zprávy dostal/a. Když se Ti to stane, oznam to rodičům nebo nějaké dospělé osobě, které věříš.
 7. Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (e-mailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, které neznáš. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by mohly zničit důležité informace a významně poškodit software počítače.
 8. Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají) o všech případech nepříjemných, vulgárních výrazů na internetu, totéž platí pro obrázky s vulgární tematikou.
 9. Vždy buď sám/sama sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, na osobu jiného pohlaví apod.).
 10. Vždy pamatuj na následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím, nemají takovou stránku otevírat.
 11. Domluv se s rodiči na pravidlech používání internetu a poctivě je dodržuj. Především se domluv, kdy můžeš internet používat a jak dlouho.
 12. Provždy si zapamatuj další pravidlo: když Ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu – není to pravda.
 13. Jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že je to nelegální, oznam to rodičům. 

PRAVIDLA PRO RODIČE K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU JEJICH DĚTMI 

  1. Nechte se dítětem poučit o službách, které používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšete svou znalost internetu.
  2. Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.
  3. Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.
  4. Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu.
  5. Na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto případy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem nemůžete trávit všechen volný čas.
  6. Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma.
  7. Uvažujte o společné e-mailové schránce se svými dětmi.
  8. Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk.
  9. Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!
  10. O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga, psychologa či pracovníky internetových firem.

Počítače na škole

Ať se podíváme kamkoliv, počítače jsou všude kolem nás. V obchodě, stejně jako v autodílně. U lékaře, notáře, na poště. Ať se nám to líbí nebo ne. Jsou prostě tu. Už se jich nezbavíme. Nutno dodat, že na rozdíl od řady dospělých, to žákům naší základní školy vůbec nevadí.

Zvládnutí techniky práce s počítači pro nás není cílem, ale prostředkem ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce. Jen vzdělaným lidem umožní počítač informace vyhledávat, třídit. Jen vzdělaný člověk pak dokáže takové informace vyhodnotit a použít v praxi. Počítač sám za nás nic nevyřeší.

Práci s ICT (informačními a komunikačními technologiemi) se věnujeme na naší škole již od 4.ročníku v hodině Počítačových dovedností. V 5.ročníku se žáci učí psát všemi deseti     a v 6.ročníku  obsluhují různé přístroje spojené s PC. Kdo by si rád znalosti v této oblasti prohloubil, může se tomuto předmětu věnovat v rámci volitelných předmětů na 2.stupni.

Všichni žáci školy od 1. do 9. ročníku se seznamují s obsluhou počítačů v průběhu běžné výuky při využívání výukových programů, při práci s Internetem, či naprosto běžném využívání elektronické pošty. Postupně zvládají práci s OS Windows, získávají povědomí o práci v síti a komunikaci jejím prostřednictvím, posílají elektronické zprávy nejen kamarádům ze školy, ale také dalším lidem jak v ČR, tak i v zahraničí (umí připojit i textové a grafické dokumenty jako přílohy), umí posílat zprávy “SMS” prostřednictvím internetu, chatovat (“četovat”) – tj. písemně komunikovat na počítačové síti v reálném čase.

Ve vyšších ročnících pro žáky není problém spustit si videosekvence, přehrát hudbu dostupnou na internetu ve formátu mp3. Žáci se seznamují s obsluhou programů, které patří do skupiny MS Office (Word, Excel, Power Point), s obsluhou grafického programu “Malování”. Zájemci získávají informace o počítačové grafice, o práci v programu Photo Zoner.