Bezpečné klima v českých školách

Dotační projekt “Bezpečné klima v českých školách”

a) Práce s pedagogickými sbory, skupinové supervize v oblasti bezpečného klimatu ve školách,
b) podpora prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve školách, zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů,
c) vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami ve školách,
d) vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, v oblasti bezpečného klimatu ve školách,
e) vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti bezpečného klimatu ve školách,
f)  vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti bezpečného klimatu ve školách,
g) vzdělávání ředitelů a jiných vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu ve školách.