O projektu ekoškola

 

 

 

Udržitelnost naší planety je zodpovědností každého člověka, a čím víc nás bude, tím máme větší šanci uspět.

Co je to Ekoškola ?

Ekoškola je tak v současnosti jeden z největších vzdělávacích programů na světě.

Cíl : Zajistit, aby mladí lidé měli sílu být změnou vedoucí k udržitelnému životu, kterou náš svět potřebuje a to pomocí zábavného, aktivního a sociálně odpovědného učení.

Co je podstata programu Ekoškola ?

Žáci ve spolupráci s učiteli, provozními zaměstnanci školy a místní veřejností proměňují a ekologizují svoji školu a zlepšují životní prostředí ve svém okolí. Učí se vnímat své okolí a být iniciátory pozitivních změn.

Jak pracuje školní ekotým ?

V programu postupují podle metodiky 7 kroků :

1.zakládají celoškolní Ekotým

2.analyzují současnou situaci na škole

3.navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit

4.Vytváří plán činností

5. informují ostatní ve škole i veřejnost

6.vytvářejí si vlastní Ekokodex

7.vyhodnocují svoje výsledky