O projektu ekoškola

Ekoškola

Naše škola se  od 1.11.2019 přihlásila do celosvětového projektu Ekoškola. Chtěli bychom na naší škole probudit žáky k ochraně a respektu k přírodě.Pomocí 7 kroků se pokusíme vytvořit příjemné životní prostředí v naší škole i v našem okolí, pro všechny žáky, učitelé, rodiče i obyvatelé Milovic.