O projektu ekoškola

 

 

 

Udržitelnost naší planety je zodpovědností každého člověka, a čím víc nás bude, tím máme větší šanci uspět.

Co je to Ekoškola ?

Ekoškola je tak v současnosti jeden z největších vzdělávacích programů na světě.

Cíl : Zajistit, aby mladí lidé měli sílu být změnou vedoucí k udržitelnému životu, kterou náš svět potřebuje a to pomocí zábavného, aktivního a sociálně odpovědného učení.

Co je podstata programu Ekoškola ?

Žáci ve spolupráci s učiteli, provozními zaměstnanci školy a místní veřejností proměňují a ekologizují svoji školu a zlepšují životní prostředí ve svém okolí. Učí se vnímat své okolí a být iniciátory pozitivních změn.

 

Jak pracuje školní ekotým ?

 

V programu postupují podle metodiky 7 kroků :

  1. zakládají celoškolní Ekotým
  2. analyzují současnou situaci na škole
  3. navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit
  4. vytváří plán činností
  5. informují ostatní ve škole i veřejnost
  6. vytvářejí si vlastní Ekokodex
  7. vyhodnocují svoje výsledky