Škola udržitelného života

Škola udržitelného života

 

Naše škola se účastní programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou SFŽP ČR.

Podstata je tohoto programu je vylepšit město, ve kterém žijeme, pomocí těchto kroků:

 • Vytváříme bezpečné prostředí
 • Přemýšlíme o udržitelném životě
 • Poznáváme místo do hloubky
 • Plánujeme budoucnost místa
 • Vybíráme a promýšlíme projekt
 • Realizujeme projekt
 • Hodnotíme a promýšlíme, co dál

 

Proč jsme se připojili s naši Ekotýmem a co chceme ?

 1. Udržovat pořádek v okolí Tůní Josefov.
 2. Zapojit se do sázení zeleně v okolí naší školy – a nejen tam.
 3. Starat o zeleň v okolí našeho bydliště nebo naší zahrádky.
 4. Zlepšit vzhled města – zapojit více zeleně.
 5. Třídit odpadky, naučit ostatní nevyhazovat odpad mimo určené nádoby- koše,
 6. Chceme mít čisté Milovice a chceme, aby to tak vnímali i ostatní obyvatelé města.