Školní ekotým

Školní ekotým 2021/2022

  • rozšiřujeme řady Ekotýmu, kdo by chtěl se aktivně zapojit na našeho týmu, první schůzka 8.9. v 7:00 hodin učebna 409

Školní ekotým 2020/2021

EKOKODEX NAŠÍ ŠKOLY :

Zápisy ze schůzek EKOTÝMU

ZŠ_SŠ_certifikat_20-21x

Enviromentální výchova

Vážení rodiče, v letošním školním roce 2020/2021 jsme se rozhodli, že školní ekotým bude mít svůj volitelný vyučovací předmět, který se bude jmenovat Environmentální výchova. Pokud rodiče souhlasí, žák musí navštěvovat pravidelně výuku do konce pololetí. Žáci budou pracovat na mezinárodním projektu Ekoškola a dalších environmentálních projektech. Tato hodina bude každý pátek od 7:00 – do 7:45 hodin. Prosím napište, jestli souhlasíte.

Děkuji Pavla Vojtková

 

Co jsme již změnili  v loňském školním roce 2019/2020?

 

Prvním tématem našeho ekotýmu bylo -  Prostředí školy.

1.Tekuté mýdlo ve všech třídách

2.Výměna špatných projektorů

3.Třídy se nově vymalovaly

4.Více voňavé WC( nakoupení voňavých gelů)

5.Lepší třídění odpadů – v každé třídě koše na tříděný odpad

6.Nové krmítka a ptačí budky, které budeme ještě montovat

Dále dokončujeme, co jsme nestihli :

7.Pomalované lavice

8.Plýtvání papírovými ubrousky

9.Nepořádek v okolí školní jídelny

10.Více kvetoucích rostlin v okolí školy

Co chceme změnit v letošním školním roce 2020/2021?

V letošním roce jsme si vybrali téma odpady

1.vyhazovat odpadky

2.správně třídit

3.zmenšit odpad

4.pořádání sběrových akcí

 

Školní ekotým 2019/2020

Setkání máme každých 14 dní ve středu 7:15 hodin, účast je dobrovolná

1.schůzka - 1.krok - vytvoření školního ekotýmu

  • 6.11.2019 - na první schůzku dorazilo 25 žáků naší školy, kde jsme si ujasnili, co bychom všechno chtěli pro naši školu udělat

2.schůzka - 20.11.2019 - příprava Analýzy školy

  • výběr témat, na kterých budeme pracovat  - prostředí školy, odpady

3.schůzka -  4.12.2019  -  2.krok -Analýza školy

- třídění návrhů žáků  - klady a zápory naší školy                                                                              4.chůzka - 4.schůzka - 18.12.2019  - grafická úprava školní analýzy

 

 

5.schůzka - 15.1. 2020 - 3.krok -  vytvoření plánu činnost