Školní ekotým

Náš školní ekotým

Setkání máme každých 14 dní ve středu 7:15 hodin, účast je dobrovolná

Enviromentální výchova

Vážení rodiče, v letošním školním roce 2020/2021 jsme se rozhodli, že školní ekotým bude mít svůj volitelný vyučovací předmět, který se bude jmenovat Environmentální výchova. Pokud rodiče souhlasí, žák musí navštěvovat pravidelně výuku do konce pololetí. Žáci budou pracovat na mezinárodním projektu Ekoškola a dalších environmentálních projektech. Tato hodina bude každý pátek od 7:00 – do 7:45 hodin. Prosím napište, jestli souhlasíte.

Děkuji Pavla Vojtková

1.schůzka - 1.krok - vytvoření školního ekotýmu

  • 6.11.2019 - na první schůzku dorazilo 25 žáků naší školy, kde jsme si ujasnili,co bychom všechno chtěli pro naši školu udělat

2.schůzka - 20.11.2019 - příprava Analýzy školy

  • výběr témat, na kterých budeme pracovat  - prostředí školy, odpady

3.schůzka -  4.12.2019  -  2.krok -Analýza školy

  • třídění návrhů žáků  - klady a zápory naší školy

4.schůzka - 18.12.2019  - grafická úprava školní analýzy

5.schůzka - 15.1. 2020 - 3.krok -  vytvoření plánu činností