Aktivity školního ekotýmu

Kampaň obyčejného hrdinství

Naše práce byla ohodnocena diplomem !!!

Diplom Kampaň obyčejného hrdinství_Část62

Každý týden můžou naši žáci, celá třída, nebo i celá škola i se všemi zaměstnanci plnit jednu výzvu.

Výzva č.1 - Šetři vodou při čištění zubů!

Tato akce probíhá od 29.9. do 1.11.2020

Zadání úkolu :

Nalej si vodu do kelímku nebo si jen krátce vypláchni ústa!

Pokud budeš tento postup dodržovat celý rok, tak ušetříš 8 plných van vody nebo 6 424 čajových šálků.

Výsledky výzvy č.1 :

Ušetřili jsme společně s žáky, učiteli, asistentkami, ale i s rodiči a ostatními příbuznými 136,8 van vody,

  což je 27360 l !!!

GRAFY_kampaň obyčejného hrdinství

 

Výzva č.2 - Buď venku

Tato akce probíhá od 5.10. do 9.10.2020

Zadání úkolu :

Každý den buď minimálně jednu hodinu venku v přírodě (i kdyby to měl být městský park). Zároveň zkuste přesvědčit učitele, že i některá výuka může probíhat venku. Pohyb venku totiž zlepšuje psychickou pohodu, paměť a zvyšuje imunitu.

Hodina přírodopisu 8.C

 

Hodina tělesné výchovy  9.C

Hodina českého jazyka 8.A

 

Výsledky výzvy č.2 :

Druhé výzvy se zúčastnilo celkem 558 účastníků( rodičů, žáků a zaměstnanců školy) a celkem hodin strávených na čerstvém vzduchu bylo 2814.

Bohužel dalších výzev jsme se již nemohli zúčastnit z důvodu nařízení distanční výuky, děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili a snad se nám příště podaří překonat nastavenou pomyslnou laťku i tak vysokého výsledku.

 

Grafy kampaň obyč.hrdinství - výzva č.2