Aktivity školního ekotýmu

Den Země 2021

Den Země je každoroční celosvětová událost, která se koná 22. dubna. Je zaměřena na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970. V současné době probíhá tento svátek každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

Náš školní ekotým si pro vás připravil dvě akce, které pomáhají rozšířit podvědomí o ekologii a zároveň se pobavit.

  1. Ekologická hra v přírodě

Pro koho je hra určena?

Pro všechny žáky nejen naší školy, jejich rodiče, prarodiče, příbuzné a další občany našeho města.

Kdy a kde bude probíhat?

V sobotu 1. května před budovou naší školy. Začínáme v 10:00

Soutěžící dostanou pracovní list, mapu úkolů a křížovku. Tyto úkoly musíte splnit. Chcete přece odměnu, ne?

Pracovní listy budete moci stáhnout ZDE od 1.5.2021 !!!

https://www.uschovna.cz/zasilka/KYZNN96X5CETWBMF-YZK/

 

Co k tomu potřebujete?

Psací potřeby a dobrou náladu. Víc vás tato hra nebude stát. Po vyzvednutí pracovního listu je jen na vás, zda hned vyrazíte na cestu, nebo počkáte až po dobrém obědě či v následujících dnech. Na splnění úkolů máte celý týden.

Vyhodnocení:

Vyhodnocení proběhne následující sobotu, tj. 8. května opět v 10:00 před budovou školy.

Sem přinesete vyluštěnou křížovku a dostanete menší odměnu. Tu větší jste si už odnesli – společnou cestu milovickou přírodou se svými kamarády nebo blízkými.

Pokud by jste vyfotili pár foteček při plnění úkolů, prosím zašlete na pavla.vojtkova@zsmiloivce.cz.

Prosím při hře dodržujte protiepidemiologické opatření  !!!

 Kampaň obyčejného hrdinství - jaro 2021

Navazujeme na naši- vaši výbornou podzimní účast. Kampaň obyčejného hrdinství bude trvat 5 následujících týdnů.

 

Jednotlivé výzvy jsou:

Jez zdravě a ekologicky

Zasaď rostlinu

Buď venku

Sniž spotřebu vody

Den pro sebe

Kampaň obyčejného hrdinství - podzim 2020

Naše práce byla ohodnocena diplomem !!!

Diplom Kampaň obyčejného hrdinství_Část62

Každý týden můžou naši žáci, celá třída, nebo i celá škola i se všemi zaměstnanci plnit jednu výzvu.

Výzva č.1 - Šetři vodou při čištění zubů!

Tato akce probíhá od 29.9. do 1.11.2020

Zadání úkolu :

Nalej si vodu do kelímku nebo si jen krátce vypláchni ústa!

Pokud budeš tento postup dodržovat celý rok, tak ušetříš 8 plných van vody nebo 6 424 čajových šálků.

Výsledky výzvy č.1 :

Ušetřili jsme společně s žáky, učiteli, asistentkami, ale i s rodiči a ostatními příbuznými 136,8 van vody,

  což je 27360 l !!!

GRAFY_kampaň obyčejného hrdinství

 

Výzva č.2 - Buď venku

Tato akce probíhá od 5.10. do 9.10.2020

Zadání úkolu :

Každý den buď minimálně jednu hodinu venku v přírodě (i kdyby to měl být městský park). Zároveň zkuste přesvědčit učitele, že i některá výuka může probíhat venku. Pohyb venku totiž zlepšuje psychickou pohodu, paměť a zvyšuje imunitu.

Hodina přírodopisu 8.C

 

Hodina tělesné výchovy  9.C

Hodina českého jazyka 8.A

 

Výsledky výzvy č.2 :

Druhé výzvy se zúčastnilo celkem 558 účastníků( rodičů, žáků a zaměstnanců školy) a celkem hodin strávených na čerstvém vzduchu bylo 2814.

Bohužel dalších výzev jsme se již nemohli zúčastnit z důvodu nařízení distanční výuky, děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili a snad se nám příště podaří překonat nastavenou pomyslnou laťku i tak vysokého výsledku.

 

Grafy kampaň obyč.hrdinství - výzva č.2