Kurzy

Logopedie

Péči poskytujeme jak dětem z MŠ, předškolního věku, dětem s odkladem školní docházky, žákům 1. třídy, popř. starším žákům. Hlavním cílem kurzu je abychom docílili u dětí maximálně možné komunikační schopnosti.
Program je individuální, jedna lekce trvá 30 minut, setkání bývá pravidelné 1 x za 14 dní. Rodič doma následně „pracuje“ s dítětem na zadaných úkolech.

Kurzy v naší škole vedou školní logopedi a logopedičtí asistenti.
Kurzu předchází logopedické vyšetření – cena je 80,-Kč včetně logopedické zprávy.

Cena logopedie: 1 lekce/90,-Kč; většinou se platí 10 lekcí / 900,-Kč. Cena je včetně kopírovaných materiálů.

Zájemci kontaktujte: reditelka@zsmilovice.cz

Hypo

je stimulační program vhodný pro děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky, žáky 1. třídy a především pro děti s diagnózou ADHD, ADD a děti s problémy na podkladě LMD.
Program nabízí cvičení k posílení zrakového a sluchového vnímání, paměti, koncentrace pozornosti, početních představ a grafomotoriky.

Hlavním cílem programu je prevence školní neúspěšnosti, specifických vývojových poruch učení v předškolním věku a rozvoj dovedností, které jsou nutné pro zvládnutí nároků v první třídě.
Program je určen Program je koncipován do 12 ti lekcí. Jedna lekce trvá jeden týden a obsahuje 6-7 úkolů. Rodič „pracuje“ s dítětem denně na zadaných úkolech. Dítě se tak učí hravou formou přijmout úkol, pracovat na něm a dokončit jej. Tím se rozvíjí také potřebné pracovní návyky.

Kurzy v naší škole vedou vyškolení pedagogové s akreditací MŠMT a právem kopírovat pracovní materiály pro své klienty.

Cena kurzu: 1.250,-Kč včetně kopírovaných materiálů.

Přihlášku zasílejte na reditelka@zsmilovice.cz
Přihláška: přihláška ke stažení

Maxík

Stimulační program „Maxík“ je určen pro děti od pěti roků, pro děti s odloženou školní docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří.
Obsahuje 15 lekcí a každá lekce má 3 části – část motorickou, část zaměřenou na grafomotorické dovednosti a část, kde se rozvíjí percepční vnímání (zrakové, sluchové, prostorové)

Kurzy v naší škole vedou vyškolení pedagogové s akreditací MŠMT a právem kopírovat pracovní materiály pro své klienty.

Cena kurzu: 1.520,-Kč včetně kopírovaných materiálů.

Přihlášku zasílejte na reditelka@zsmilovice.cz
Přihláška: přihláška ke stažení

EEG biofeedback

EEG biofeedback je terapeutická metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny pomocí speciálního počítačového programu. Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Při tréninku dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln a můžete se naučit, jak je uvést do souladu. Program převádí snímanou aktivitu mozku do jednotlivých prvků počítačové hry, která poskytuje zpětnovazebné informace o úspěšnosti tréninku.

Trénujeme mozek podle individuálních potřeb každého klienta tak dlouho, než si způsob fungování zapamatuje a osvojí. Výsledným efektem je to, že mozek se hravou formou naučí lépe, efektivněji a s menším výdejem energie využívat své schopnosti a kapacitu. Tento nově naučený způsob regulace organismu je trvalý.

Jak vypadá trénink?

Při vstupním vyšetření zjistíme, co si přejete, resp. potřebujete, na fungování svého mozku zlepšit, jestli soustředění, pozornost, uvolnění nebo naopak se potřebujete zbavit nespavosti, smutku a dalších obtíží pocházejících z neschopnosti mozku najít správnou cestu řešení. K dosažení cílů určíme předpokládaný počet sezení.

EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Pro trénovaného je záznam přepsán do srozumitelné formy videohry, kterou hraje bez pomoci joysticku, bez klávesnice a myši, jen svými myšlenkami. „Hru“ ovládáte jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, jste odměňováni za dobré výsledky. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln.

Pro koho na naší škole je vhodný EEG biofeedback zejména?

Pro děti, které
- trpí psychosomatickými obtížemi,
- mají problémy se soustředěním a pamětí,
- mají problémy se spánkem,
- mají problémy s chováním zapříčiněné především poruchami pozornosti a hyperaktivity,

a pro děti
- dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií a dyspraxií,
- úzkostné,
- impulsivní.

Délka tréninku
Délka tréninku záleží na cíli, kterého chcete dosáhnout a závažnosti potíží. Orientačně ji lze odstupňovat takto:

U poruchy pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba u dětí asi 30 - 40 sezení. Pro úpornější dysfunkce, jako jsou poruchy učení – dyslexie a dysgrafie, vývojové vady řeči jako dysfázie, nebo poruchy chování jako hyperaktivita/hypoaktivita, a jiné tzv. lehké mozkové dysfunkce bývá třeba 60 sezení.

Vstupní měření Biofeedback60 minut300 Kč
Individuální trénink45 minut300 Kč

Trénink za pomoci EEG biofeedbacku je nenásilný, bezbolestný a hravý. Pokud je prováděn odborníkem, nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý.

Trenérky biofeedbacku
Mgr. Lada Flachsová – speciální pedagožka a neurofeedback terapeutka, absolventka kurzu EEG Biofeedback Institutu
PhDr. Jitka Čmuhařová – psycholožka a neurofeedback terapeutka, absolventka kurzu EEG Biofeedback Institutu
www.eegbiofeedback.cz