Aktuality DZ

Speciální ocenění projektu Dětský čin roku 2019 putovalo za žáky ZŠ T.G.M. do Milovic. Darovali srdce za srdce

Tento článek naleznete na webu českého rozhlasu - region. Zde je také možnost si poslechnout rozhovor s naším zastupitelstvem.

https://region.rozhlas.cz/specialni-oceneni-projektu-detsky-cin-roku-2019-putovalo-za-zaky-zs-tgm-do-8145318

Mezi oceněnými projektu Dětský čin roku 2019 najdeme i několik dětí ze Středočeského kraje. Už podruhé se úspěšně zúčastnili také žáci ze Základní školy T. G. Masaryka v Milovicích a získali Speciální ocenění. Čtrnáctiletá Karolina Neslušanová se spolu se spolužáky zapojila do projektu „Srdce s láskou darované“.

Za podpory učitelů společně vytvořili originální srdce pro lékaře z Jednotky intenzivní a resuscitační péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Srdce polepené fotografiemi již zdravých dětí, kterým na tomto oddělení zachránili život, lékařům osobně přinesli.

Ze žákovského zastupitelstva ZŠ T.G.M. v Milovicích musí mít jejich učitelé radost. Se zastupitelstvem v rámci výuky úzce spolupracují dvě pedagožky – Leona Mikušová a Jana Třetinová. Mezi spolužáky je skvělá spolupráce. Mohli si sice vybrat někoho, kdo bude celý žákovský parlament zastupovat, mají rozdané jednotlivé funkce, ale chtěli, aby o všem mohli rozhodovat společně. To také dodržují. A nápady mají skutečně výborné. Ostatně cenu projektu Dětský čin roku získali už v roce 2018. A pokud se v této souvislosti často vyskytuje jméno slečny Karolíny Neslušanové, je to díky tomu, že právě ona byla vybrána jako mluvčí zastupitelstva. Úzkou spolupráci s ostatními ale pečlivě sama dodržuje.

Nápad přihlášený do projektu Dětský čin roku 2019

V loňském roce se opět chtěli zúčastnit a přemýšleli, co zajímavého a záslužného by mohli připravit tentokrát. Nápad nakonec vzešel z osobních zkušeností jedné ze členek žákovského zastupitelstva i pedagogů. Na oddělení JIP VFN v Praze totiž díky obětavosti lékařů a speciální metodě ECMO (mimotělní membránová oxygenace) zachránili už velké množství děti. Mnoho z nich právě ze Středočeského kraje, ale i ze vzdálenějších míst České republiky. A za život těmto lékařům vděčí i několik dětí z okruhu žáků a učitelů ZŚ T.G.M. v Milovicích. Společně se proto rozhodli připojit se k projektu „Srdce s láskou darované“ a lékařům VFN připravit srdce, na které se skutečně nezapomíná. Srdce, na kterém by byly fotografie rozesmátých, již zdravých dětí, které lékaři na místním oddělení JIP zachránili.

Nápad byl skvělý, ale vyžadoval dobrou organizaci

Hlavním pomocníkem v celém projektu byla pro žáky paní učitelka Jana Třetinová. Ostatně o svých svěřencích řekla: „S těmito dětmi jsem velmi spokojena. Jsou velmi aktivní a přináší nový vítr do školního vyučování. Naše spolupráce je pro mne velmi obohacující.“ Shodou okolností i ona měla s Jednotkou intenzivní a resuscitační péče VFN v Praze své vlastní velmi pozitivní zkušenosti. Díky svým kontaktům v nemocnici tak mohla pomoci získat jména dalších vyléčených malých pacientů. Žáci pak postupně kontaktovali přes FB jejich rodiče, aby jim celý nápad vysvětlili a požádali je o fotografie. Spolupráce byla skvělá na všech stranách, a tak do Milovic dorazil opravdu nemalý počet fotek zachráněných a vyléčených dětí.

Když se srdce dělá „ze srdce“

Na výrobě samotného srdce spolupracovali všichni z celého žákovského zastupitelstva. Tvar srdce vyrobili z drátků a propojili je červenou bavlnou. Na srdce pak připevnili jednotlivé fotky. Srdce dodnes visí na stěně Jednotky intenzivní a resuscitační péče VFN v Praze a lékařům prý skutečně udělalo velkou radost. Ostatně bylo to skutečně „srdce za srdce“.

1. místo v Senátu ČR, cena poroty za film i dětský čin roku

Všechny tyto ceny posbíralo letos na podzim naše Dětské zastupitelstvo! Nejprve Dětské zastupitelstvo získalo Cenu poroty za osobní vztah k námětu a vnitřní zaujetí za svůj film "Zaniklá obec Mladá" v rámci soutěže Pražský filmový kufr.
Následně uspěli zastupitelé v celostátní soutěži o nejinspirativnější projekt se svým nápadem "Stop plastovým obalům" na půdě Senátu ČR. Za první místo získali zážitkový kurz ve výši 25 000 Kč, na pár minut se stali celebritami Zpráviček na Déčku a hodinu byli hosty na rádiu Junior (Český rozhlas).
Do třetice všeho dobrého zabodovali se svým projektem "Srdce s láskou darované" pro Jednotku intenzivní péče Ke Karlovu v rámci soutěže Dětský čin roku. Zprávou o svých dobrých skutcích se žáci našeho DZ nominovali na 15.ročník této akce a vynesl jim speciální cenu odborné poroty. Kromě převzetí věcných darů, ochutnávky z čokoládové fontány, byl pro ně připraven odpolední program, který začínal v muzeu a výrobně Čokoládovny a následovala prohlídka voskových figurín

1. místo v republice za nejinspirativnější projekt "Stop plastovým obalům"

O úspěchu DZ se psalo i v Pražském zpravodaji. Rádi bychom Vás s článkem také seznámili a proto jej sem z webu https://prazsky-zpravodaj.cz/ udalosti/zpravy-z-prahy/co-de laji-skoly-pro-demokracii/ kopírujeme.
Co dělají školy pro demokracii Zástupci 10 žákovských parlamentů z celé ČR se sešli na půdě Senátu, aby veřejnosti představili své nejúspěšnější projekty. Letošnímu 9. ročníku akce „Co dělají školy pro demokracii?“ předcházelo on-line hlasování veřejnosti, do kterého se zapojilo přes 1355 hlasujících. Letošním vítězem se stal projekt Stop plastovým obalům žákovského parlamentu ze základní školy TGM, Milovice.
Cesta ze třídy do Senátu Dostat se až k mikrofonu v Senátu stojí nemalé úsilí. Nejprve škola musí uskutečnit nějaký zajímavý projekt a přihlásit ho do soutěže „Co dělají školy pro demokracii?“. Z přihlášených projektů vyberou zástupci pořádající organizace
Centra pro demokratické učení 10 škol, které natočí o svém projektu krátké video. Všechna soutěžní videa jsou představena veřejnosti v rámci on-line hlasování. Vítěz získává Cenu veřejnosti. V letošním roce nejvíce lidí zaujal projekt Retro den: První republika od žákovského parlamentu ze základní školy JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě. Na slavnostní prezentaci, která se koná na půdě Senátu v honosném Hlavním sálu, se představí všech 10 žákovských parlamentů se svými projekty před porotou (místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, senátor Marek Hilšer, moderátor DVTV Martin Veselovský, zpěvák a herec Adam Mišík, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Šimáčková Laurenčíková) a hosty. Všichni přítomní účastníci vyberou na místě nejinspirativnější projekt roku.

Stop plastovým obalům – nejinspirativnější projekt roku 2019

Hlavní myšlenkou projektu bylo snížit nadužívání plastových obalů a nahradit je obaly látkovými (pytlíky a tašky). Do svého záměru žáci zapojili své spolužáky, jejich rodiny, veřejnost i seniory. Veřejnou výzvou v místním rozhlase a tisku si zařídili dostatek materiálů (látek a nití) na výrobu krásný látkových tašek. Oslovili také obchodníky ve městě
Milovice, aby lidem používání látkových obalů umožnili. Tyto obchody byly následně označeny logem projektu. K propagaci myšlenky snížit spotřebu plastů v běžném životě uspořádali parlamenťáci pro širokou veřejnost velikonoční jarmark, kde bylo možné si látkové obaly zakoupit.
Vítězný projekt porota zhodnotila slovy:

Marek Hilšer: Moc oceňuji to, že jste si našli nějaký konkrétní problém, nějaký vážný problém, protože otázka životního prostředí je dneska vážnou otázkou, a že jste zároveň i hledali způsob, jak ten problém vyřešit. Samozřejmě také zapojení ostatních lidí na výrobě tašek je také skvělá věc.

Klára Šimáčková Laurenčíková: Považuji za úžasné, že jste si vybrali tak důležité téma jako je ochrana životního prostředí a zmírňování zátěží, které člověk do přírody přináší. Děkuji za to, a chtěla bych ocenit i to, že jste se snažili zapojit co nejširší komunitu včetně seniorů, kteří se někdy mohou cítit osamocení nebo přehlížení.

Titul SVĚTOVÁ ŠKOLA jsme získali!!!

S projektem Stop plastovým obalům jsme to dokázali. Patříme mezi necelou stovku škol v ČR, které se tímto titulem mohou pyšnit.

Více informací zde:

http://www.svetovaskola.cz/svetove-skoly-podle-roku-ziskani-certifikatu/202

Děláme, co můžeme...

Děláme, co můžeme, abychom kromě titulu „Škola pro demokracii“ získali i titul „Světová škola“. V rámci toho pracujeme na dvou projektech „ Stop plastovým obalům“ a „ I my byli uprchlíky“.