Projekt Školákem ve válečných letech

V tomto projektu se zaměřuje dětské zastupitelstvo na události Obecné školy v Milovicích v době 1938 – 1945. Dotýká se dějin školy, života pedagogů a jejich žáků. Výstupem projektu je výstavní panel o naší škole ve formě roll-up, který se stal součástí putovní výstavy po ČR. Při sestavování textů na výstavní panel jsme vycházeli z badatelské práce v archívu v Lysé nad Labem, setkání s pamětníky, jejich osobních materiálů.

Zjistili jsme několik zajímavostí, například to, že reliéf na budově školy, na kterém je vyobrazena první republika, byl zakryt, aby byl zachráněn. Dodnes zdobí naší školu.

Organizátory projektu jsou Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut Terezínské iniciativy a Národní institut pro další vzdělávání. V rámci tohoto projektu se naši žáci účastnili i konference v Terezíně, kde porovnávali své výsledky bádání s dalšími účastníky projektu.

Detailní popis projektu naleznete zde: https://skolakemvevalecnychletech.pamatnik-terezin.cz/milovice/

Informační panel k prohlédnutí zde:

Film popisující bádání, výsledky projektu zde:

https://youtu.be/qUG0gN8PA0Y