Bohumil Sucharda

Představujeme Vám zde projekt, který se věnoval osobnosti Bohumila Suchardy.

Bohumil Sucharda byl milovickým starostou v letech 1931 - 1944, kdy byl gestapem zatčen za odbojovou činnost a posléze uvězněn v Malé Pevnosti Terezín. Zde bohužel pan Sucharda na úplném konci války zemřel.

Dětské zastupitelstvo bádalo v desítce archívů, včetně Památníku Terezín a spolupracovalo s vnučkami pana Suchardy. Ze získaných materiálů sestavilo publikaci o panu Suchardovi a za podpory města a školy knihu vydali. Dále nechali vyrobit pamětní tabuli věnovanou panu Suchardovi, která nalezne své místo na radnici v Milovicích. Výstupy své práce představili svým spolužákům, ale také veřejnosti a hostům na slavnostním ukončení projektu, v rámci něhož zasadili také spolu s vedením města a vnučkami pana Suchardy lípu, symbol české státnosti. Lípu zasadili v sadu u památníků obětem první světové války, který právě pan Sucharda v roce 1921 spoluzakládal k třetímu výročí vzniku ČSR.

Město Milovice je poměrně mladým městem, které se rychle rozrůstá. Dětské zastupitelstvo se prostřednictvím objevování významných dějinných okamžiků města snaží navázat pozitivní vztah občanů k městu Milovice. Zároveň také připomínají důležitou roli historie, tedy ponaučení z minulosti. Právě příběh Bohumila Suchardy splňuje oba cíle.

Postřehy žáků

„Máme obrovskou radost, že nám podařilo sestavit na základě archivních materiálů příběh pana Suchardy. Některé informace byly nové i pro jeho rodinu. Nejhezčí zážitky máme z dvoudenního semináře v Terezíně, kdy jsme šli po stopách pana Suchardy a také ze setkání s vnučkami pana Suchardy. A panu starostovi se náš projekt také líbil, nejen, že byl naším hostem na slavnostním ukončení projektu, ale dokonce nás požádal, zda bychom nedali dohromady medailonky i zbylých starostů města Milovice.“

Postřehy pamětníků, vnuček pana Suchardy

„Dnešní akce se nám moc líbila, měli jste to krásně zorganizované a pro nás je důležitou vzpomínkou. Dědečka jsme si bohužel neužily, narodily jsme se až po jeho smrti. Jsme rády, že si dědečka díky této slavnosti můžeme připomenout a uchovat si hezkou vzpomínku.“

Video o panu Suchardovi: https://www.youtube.com/watch?v=kyY7wH7Bh0k

Tento projekt byl oceněn třetím místem v Senátu ČR v rámci celorepublikové soutěže "Co dělají školy pro demokracii".