Stop plastovým obalům

Poslední realizovaný projekt „Stop plastovým obalům“ slavil obrovský úspěch, jak na půdě školy a našeho města Milovice, tak i v sále Senátu ČR. Stal se totiž nejinspirativnějším projektem roku 2019 v rámci akce „Co dělají školy pro demokracii?“ Zároveň díky tomuto projektu získalo Dětské zastupitelstvo pro svou školu titul „Světová škola“, tedy škola, která má zájem o globální témata, vzdělávání.

Hlavním cílem projektu „Stop plastovým obalům“ bylo snížit nadužívání plastových obalů a nahradit je obaly látkovými (pytlíky a tašky). Tímto projektem jsme se snažili posílit u našich spolužáků, jejich rodin pozitivní vztah k přírodě, ke svému okolí i našemu městu. Přišlo nám, že třídění odpadu už je naštěstí běžnou součástí většiny rodin, ale málo z nich si uvědomuje, že je nutno potřebu plastových obalů snížit.

Hledali jsme alternativy a způsob, jak jim ukázat novou cestu. Tou jsou podle nás látkové tašky a pytlíky, které je dobré používat k běžnému nakupování. Veřejnou výzvou v místním rozhlase a tisku jsme si zařídili dostatek materiálů – látek, nití a navázali spolupráci se seniory a rodinnými příslušníky našich spolužáků. Také jsme oslovili obchodníky v našem městě, aby jim používání těchto látkových obalů umožnili. Tyto obchody byly označeny logem našeho projektu. Na propagaci této myšlenky u veřejnosti města Milovice jsme uspořádali velikonoční jarmark.

Na jarmarku si mohli návštěvníci zakoupit především látkové tašky či pytlíky, které žákům pomohli ušít rodinní příslušníci, přátelé, ale ve velké míře právě seniorky. Celkem se podařilo žákům na této akci vydělat 4 349 Kč. Tyto peníze budou znovu použity na nákup materiálů, neboť touto akcí projekt „Stop plastovým obalům“ určitě nekončí. Žáci budou myšlenku omezení nadužívání plastových obalů dále propagovat.

Dětské zastupitelstvo ZŠ TGM Milovice se také rozhodlo, že 1 000 Kč z výdělku na jarním jarmarku věnuje prostřednictvím sdružení Voluntarius bývalému žákovi naší školy, Jakubovi Bartošovi, na jeho adaptaci v domácím prostředí po těžkém úrazu.

Originalitu spatřujeme v zapojení do projektu rozličných generací – naše spolužáky, jejich rodiče, rodiny i seniory. Pro spolupráci jsme získali Klub seniorů Milovice, ale i tři Domovy pro seniory v ČR – Domov Na Zámku v Lysé nad Labem, Domov pro seniory Bechyně a Domov pro seniory U Vršovického nádraží.

Srdce s láskou darované ve školním roce 2019/2020 si od nás zaslouží právě tyto seniorky, které nám s realizací našeho projektu zásadně pomohly. Bez nich by náš projekt nebyl natolik úspěšný a spolupráce s nimi nám přinesla další rozměr poznání mezilidských vztahů.

 

Postřehy návštěvníků jarmarku: „ Super!“, „Skvělý nápad, dál podporujte planetu“

Postřehy domovů pro seniory: Domov pro seniory Bechyně: „Zkusíme, jak to našim klientkám půjde, budeme se tomu věnovat jednou za týden v rámci Dámského klubu a svým tempem, takže nemůžeme odhadnout, jak rychle a kolik tašek ušijeme. Nicméně se na tuto aktivitu těšíme. :)“

Domov Na Zámku Lysá nad Labem:

„Máme radost, že můžeme spolupracovat na tak bohulibé činnosti, jako je šetření přírody a snižování používání plastových obalů. Naše klientky při chvílích vyrábí háčkované síťovky a zkoušíme v rámci výtvarné dílny šít i tašky látkové. Ty budou šít klientky na historických šlapacích šicích strojích.“

O ocenění tohoto projektu se můžete více dozvědět i v Aktuality DZ a nebo z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=cCk1bm9095Q