Historii je třeba znát

Projekt „Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá“ se zaměřuje na lokální dějiny našeho města. V rámci projektu jsme bádali po památkách zaniklé obce Mladá. Mladá - ves, která ležela od Milovic směrem na Lipník, byla převážně zemědělského charakteru, měla vlastní kostel sv. Kateřiny, faru, hřbitov a školu. Na počátku 20. století měla obec 101 domů s číslem popisným a okolo 700 občanů. Bohužel v roce 1903 bylo rozhodnuto o zřízení vojenského cvičiště a Mladá byla určená k vystěhování a zániku. Dle této zaniklé obce Mladá se jmenuje jedna z částí (Mladá) dnešního města Milovice.

Při bádání po památkách obce jsme využili Státní okresní archív Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, zde jsme nalezli řadu zajímavých informací a také dobové fotografie. Z těchto informací jsme poté sestavili informační brožuru o Mladé a také informační tabuli, kterou jsme nechali zabudovat přímo do míst bývalé obce Mladá. Dle fotografií jsme společně s panem Boháčkem, školníkem školy, vytvořili modely nejdůležitějších budov – školy a kostela.

Dne 18. června 2015 jsme v dopoledních hodinách uspořádali výpravu do zaniklé obce Mladá. Asi deseti kilometrové procházky se účastnilo 300 žáků naší školy. Ti všichni již vědí, kde se vesnice nacházela. Víme, že mnozí z nich na místo vzali své rodiče, známé.

Vesnice Mladá tak "ožila". V odpoledních hodinách jsme uspořádali v atriu radnice našeho města Milovice slavnostní představení projektu. Asi stovka lidí si vyslechla informace o průběhu projektu, něco málo z historie vesnice. Slavnostně s námi odkryli modely budov. Na financování projektu jsme získali příspěvek 31 500 Kč z projektu Extra třídy.

Projekt měl své pokračování. Na konci listopadu 2016 jsme na místě bývalého kostela sv. Kateřiny vystavěli kapličku - Boží muka (velikost cca 1 m x 60cm a na výšku asi 2m), která toto významné centrum obce připomíná. Kapličku vysvětil pan farář. U kapličky jsme umístili lavičku k odpočinku a vysadili růže. I na tento záměr jsme získali 31 500 Kč v rámci projektu Extra třídy.

Zde naleznete film o zaniklé obci Mladá, za který jsme získali ocenění poroty v rámci soutěže Pražský filmový kufr.

https://youtu.be/0mhbMNgaR_0