Kontakty dalších odborníků

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
kontakty na jednotlivá pracoviště najdete také na stránkách Asociace manželských a rodinných poradců http://www.amrp.cz/

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Nymburk
Velké Valy 995, 288 02, Nymburk
tel.: 325 513 551
e-mail: poradna.nymburk@tiscali.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Mladá Boleslav
Kateřiny Militké 55, vchod z ulice Masná 55, 293 01, Mladá Boleslav I
tel.: 326 322 915, 732 365 534
e-mail: poradna.mb@seznam.cz
www.poradnamb.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kolín
Školská 60, 280 02, Kolín 2
tel.: 321 725 151, 602 515 113
e-mail: poradna.kolin@volny.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha západ-východ
Viktora Huga 4, 150 00, Praha 5-Smíchov
tel.: 257 325 638, 775 210 543
e-mail: poradna.zborovska@seznam.cz
www.poradnaprahazv.eu

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha
Šromova 861, 198 00 Praha 14 – Černý Most
tel: 281 912 144, 731 056 164

Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje
adresa: Masarykova 895, Nymburk 288 00
telefon: 325 512 667
fax: 325 515 461
email: poradna@pppnymburk.cz
http: http://www.pppstredoceska.cz

odkaz na mapu

Školské zařízení poskytuje poradenské služby pro školy, děti, žáky a studenty (od 3-19 let) a jejich zákonné zástupce v oblasti psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a individuální a skupinové intervence. Služby jsou bezplatné.

Občanská poradna Nymburk
adresa: Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk (3. patro)
telefonické poradenství: 325 511 148 (pouze v konzultačních hodinách)
e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz
http: www.obcanskeporadny.cz

Poradna poskytuje bezplatně, důvěrně, nestranně a nezávisle informace a rady převážně v oblastech rodinných a mezilidských vztahů, pracovně-právních vztahů, občansko-právní problematiky, sociální oblasti, bydlení, lidských práv, ochrany spotřebitele apod.