Zelená vlajka

Získali jsme nejvyšší stupeň mezinárodního ocenění za projití Zelené cesty a zástupci školního EKOTÝMU si převzali Zelenou vlajku.

Read more

EKOTÝM

Cyklovýlet školního EKOTÝMU s panem starostou. Ukázka nově budovaných cyklotras, zastávka u tůní, beseda u koní, ukázka práce městské policie a zastavení na Radnici. Pane starosto, děkujeme 🙂

Read more

Den otevřených dveří a výstava prací žáků.

Den otevřených dveří a výstava prací žákůse bude konat v sobotu 26.6.2021 od 8:30 – 13:00 hodin v areálu ZŠ TGM Milovice. Těšíme se na Vás.

Read more

Den Země

Náš školní „EKOTÝM“ letos vymyslel akci na Den Země, ekologickou hru v oblasti rezervace divokých koní. Dne 1.5. jsme rozdali pracovní listy a 8.5. jsme rozdávali odměny. Pro odměnu za vyplněný pracovní list si přišlo 42 dětí, některé třídy si prošly naši stezku v rámci výuky a někteří si jen tak vyšli na procházku.

Read more

Soutěž s Národním technickým muzeem v rámci projektu Start In

Soutěže se mohou zúčastnit žáci mladší 19 let, kteří se do 28. 2. 2021 přihlásí k účasti Soutěžící zpracuje dané téma dle zadání lektora Národního technického muzea a svůj výrobek odevzdá kontaktní osobě školy. Výhru tvoří ceny v celkové hodnotě 30 000 Kč.

Read more

Výuka žáků 1.ročníku ve škole

Výuka žáků 1.ročníku ve škole – bohužel v rouškách, ale společně ve škole. Učíme se pracovat kooperativně.

Read more

Superhrdinský projekt

I my pomáháme: Dnes jsme zakončili třídní Superhrdinský projekt předáním skromného daru lékařům a zdravotním sestřičkám Plicního oddělení z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Jsme v tom společně. Děti 3.B s Barborou Novákovou a Kristýnou Tomečkovou

Read more