Třída 6. A

O nás

Třídní učitel:

Mgr. Jana Šedová

 

Zastupující TU:

Bc. Ing. Lenka Kroupová

 

Asistentky pedagoga:

Iva Strbačková

Ilona Cihelková

Aktuality

Stručné informace k nástupu do školy od 10. 5. 2021

Sraz -  v pondělí 10. 5. 2021 v 7:40 na schodech u zadního vchodu do školy, je nutné dodržet čas srazu

S sebou – igelitovou tašku na boty, které si budou žáci brát s sebou do třídy,

              -  alespoň 2 chirurgické roušky nebo respirátor,

-  papírové kapesníky,   

- na tělesnou výchovu převlečení a obuv na ven,

- pomůcky na výuku podle rozvrhu – učebnice, sešity, psací potřeby

Rozvrh – lichý týden 10. 5. – 14. 5. 2021žáci jsou ve škole a učí se podle rozvrhu – všechny vyučovací hodiny včetně odpoledního vyučování

- Základy šití v pondělí budou vyučovány podle rozvrhu 0. vyučovací hodinu. Paní učitelka Boučková žáky otestuje  před 0. hodinou.

- Volitelné předměty (kromě šití) budou vyučovány ve středu 7. vyučovací hodinu. V pondělí bude konec vyučování pro všechny žáky po 5. vyučovací hodině a ve středu po 7. vyučovací hodině.

 

Rozvrh – sudý týden – 17. 5. – 21. 5. 2021 – žáci se vyučují distančně pouze hodiny, které jsou v rozvrhu označené tečkou (jako dosud)

Rozvrh online - od 8.2.

Podrobné informace najdete na webových stránkách školy ve „vyskakovacím okénku“.

 

 

Opět prosím o včasné omlouvání absence žáků na online výuce - vidíte v Bakalářích!!!

Omluvenky za absenci by měly být napsány do tří kalendářních dnů, poté by měla být absence zapsána jako neomluvená.

Odkaz na Úřední desku MŠMT :

https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prosím sledujte! 

Hodnocení a přehled plnění zadaných úkolů za dobu distanční výuky je průběžně zapisováno do Bakalářů. 

Hodnocení zapsané v Bakalářích z doby distanční výuky bude zabarveno žlutě.

Pokud by někdo potřeboval pomoc s učením nebo pokud by vám něco nefungovalo v Teamsech nebo na mobilu, můžete se také obracet na paní asistentku Strbačkovou.

__________________________________________________________________________________________________________________

V případě potřeby je možnost požádat o konzultaci paní školní psycholožku J. Čmuhařovou nebo speciálního pedagoga L. Nachlingera. Vždy je nutné je nejprve kontaktovat na jejich školních emailech.

 

Informace pro žáky o opatřeních v době coronaviru a odkazy na vhodné zdroje najdete na školním webu v sekci Škola – Výuka v době koronaviru.

 

Na webu školy v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu:

Distanční výuka a dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Veškeré informace, které byly na TS probírány, jsou v dokumentu níže. Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete mi napsat emailem, případně se můžeme domluvit na termínu online setkání.

Třídní Schůzka

Odkazy na dotazníky na nové volby do školské rady:

https://www.survio.com/survey/d/S9P4N9F9I6O4H5D3K