Třída 6. A

O nás

Třídní učitel:

Mgr. Jana Šedová

 

Zastupující TU:

Bc. Ing. Lenka Kroupová

 

Asistentky pedagoga:

Iva Strbačková

Ilona Cihelková

Aktuality

Opět prosím o včasné omlouvání absence žáků na online výuce - vidíte v Bakalářích!!!

Omluvenky za absenci by měly být napsány do třech kalendářních dnů, poté by měla být absence zapsána jako neomluvená.

Od pondělí 8.2. pokračujeme v distanční výuce podle aktualizovaného rozvrhu:

Rozvrh online - od 8.2.

Vyučovány online budou hodiny označené modrým a nově i červeným puntíkem (přidána jedna hodina matematiky a českého jazyka).

 

POZOR! Kroužek programování v Minecraftu:

Je určen především žákům prvního stupně, 6. a 7. ročníku.

Kroužek pro druhé pololetí začíná v tomto týdnu. Pomocí tohoto odkazu se žáci mohou zaregistrovat.

https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html#baf24

Konec 1. pololetí

28.1. je den vysvědčení za 1. pololetí - známky jsou zveřejněné na Bakalářích!

Vážení rodiče,

ráda bych touto cestou poděkovala za spolupráci, bezproblémovou komunikaci a podporu, kterou jste během distanční výuky poskytovali svým dětem.

Tato doba není pro nikoho snadná, proto musím vaše děti a naše žáky:-) velmi pochválit za výsledky v prvním pololetí. V této třídě je 18 vyznamenání a ostatní mají také pěkné výsledky. Přispěl k tomu i fakt, že během celého pololetí se v této třídě neobjevily žádné problémy s účastí dětí na online výuce a minimum problémů s odevzdáváním zadaných prací!

Pokud se něco nepovedlo, při přechodu na druhý stupeň v současné situaci to lze pochopit a stále je šance na tom pracovat ve druhém pololetí. Žáci mají za úkol vypracovat Sebehodnocení za 1. pololetí, kde toto všechno mohou promyslet a zapsat .-)

Vzhledem k situaci distanční výuky dostanou žáci výpis vysvědčení v papírové podobě po návratu do prezenční výuky ve škole. Doufejme, že už to nebude tak dlouho trvat!

Pokud vám Bakaláři nefungují, ozvěte se mi na email.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prosím sledujte! 

Hodnocení a přehled plnění zadaných úkolů za dobu distanční výuky je průběžně zapisováno do Bakalářů. 

Hodnocení zapsané v Bakalářích z doby distanční výuky bude zabarveno žlutě.

Pokud by někdo potřeboval pomoc s učením nebo pokud by vám něco nefungovalo v Teamsech nebo na mobilu, můžete se také obracet na paní asistentku Strbačkovou.

__________________________________________________________________________________________________________________

V případě potřeby je možnost požádat o konzultaci paní školní psycholožku J. Čmuhařovou nebo speciálního pedagoga L. Nachlingera. Vždy je nutné je nejprve kontaktovat na jejich školních emailech.

 

Informace pro žáky o opatřeních v době coronaviru a odkazy na vhodné zdroje najdete na školním webu v sekci Škola – Výuka v době koronaviru.

 

Na webu školy v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu:

Distanční výuka a dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Veškeré informace, které byly na TS probírány, jsou v dokumentu níže. Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete mi napsat emailem, případně se můžeme domluvit na termínu online setkání.

Třídní Schůzka

Odkazy na dotazníky na nové volby do školské rady:

https://www.survio.com/survey/d/S9P4N9F9I6O4H5D3K