Třída 2. B

SPORTÍCI 

Třídní učitel: Mgr. Nikola Jokešová

konzultační hodiny: PO 13.30 - 14.30 hod. dle předchozí dohody

mail: nikola.jokesova@zsmilovice.cz,  tel: 734 327 716

Asistent pedagoga: Ilona Cihelková

Zastupující TU: Mgr. Libuše Košvancová

Další vyučující:

Anglický jazyk skupina Č1 (lyžaři): Mgr. Lukáš Nachlinger

Anglický jazyk skupina Č2 (atleti): Veronika Červinková

Hudební výchova: Veronika Červinková

Výtvarná výchova: Hana Dann

Člověk a svět práce: Bc. Radka Boučková

 

 

 

Aktuality

Každé úterý plavecký výcvik.  Zezadu v notýsku mají žáci nalepené bližší informace.

 

PLÁN EXKURZÍ A VÝLETŮ

Kdo si nestihl stáhnout seznam pomůcek do druhé třídy před 3. 8. 2023, najde je na webových stránkách školy v liště nahoře "žáci - pomůcky".

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

25.9. MAT - malá fialová Matýskova MAT, str. 13 (celá)

 

22.9. ČJ - písanka 6, str. 5 a 6 - označené řádky PEREM + číst si denně ve své oblíbené knížce.

Každý by měl mít doma knížku, ve které si pravidelně (denně) doma čte.   

 

 

MAT - kdo si není bezpečně jistý ve sčítání a odčítání 0-10 a v rozkladech 0-10, může procvičovat i zde:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-10/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitani-do-10/priklady1.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/rozklad-cisel/priklady1.htm

 

 

 

 

 

výuka ČJ po dobu plavání:

PO mluvnice; ÚT čtení (obě hodiny) - není, plaveme; ST 3. hod. mluvnice, 4. hodina čtení a psaní; ČT čtení, půlená mluvnice; 1. hod. mluvnice, 3. hod. psaní, půlená mluvnice