Třída 2. B

Kontakty

Třídní učitel: Ing. Bc. Ivana Králová
Asistent pedagoga: Eva Sudrová

Zastupující TU: Mgr. Jana Bezuchová

 

Třídní důvěrník: paní Grosová

Třídní účetní: paní Řeháková

Číslo účtu třídy: 2701650726/2010

Aktuality

____________________

Jarní prázdniny od 1.3 do 5.3.2021.

Do školy jdeme 8.3.2021.

____________________

ROUŠKY

Od čtvrtka 25.2. mají mít děti ve škole  zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou. Respirátor mít děti nemusí. V případě, že máte k dispozici nano roušku, je to také možná ochrana. Látkové roušky či šátky se již ve škole nemohou používat.

_____________________

PROSÍM, PŘEKONTROLUJTE DĚTEM HLAVY.  VE TŘÍDĚ SE OBJEVILY VEŠKY.

__________________________

Učivo týdne od 21.2. do 26.2.

ČJ - párové souhlásky (BxP, DxT,...) zdůvodňování pravopisu , tvoření slov jiného tvaru, slova příbuzná

M - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (52+6, 87 - 4, 22 + 30, 74 - 50), počítání se závorkou, slovní úlohy, rýsování úseček, měření délky

Čajs - denní režim, minulost, přítomnost, budoucnost - časová posloupnost, procvičování hodin

Témata k procvičování

ČJ - měkké, tvrdé souhlásky, druhy vět, psaní u,ú,ů, abeceda, diktát, přepis, opis, připomínat - začátek věty velké písmenko, konec věty  . ? !

M - sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku, sčítání, odčítání do 100 po desítkách, číselná řada do 100, porovnávání čísel do 100, zaokrouhlování na desítky,

__________________________

Nabídka kroužku programování v Minecraftu.

Workshop proběhl v prosinci.

Kroužek pro druhé pololetí začíná v tomto týdnu. Pomocí tohoto odkazu se žáci mohou zaregistrovat.

https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html#baf24

______________________

Děti dopisují sešity a tak již máme koupené nové. Bude hrazeno z třídního fondu  (celkem 515 Kč).

VÝUKA OD 4.1.2021

Od pondělí 4.1.2021 se bude scházet před školou u hlavních vrátek čase od 7.40 do 7.50. V 7.50 odcházíme do školy hlavním vchodem. PROSÍM O DOCHVILNOST!!!! Kdo se opozdí, jde hlavním vchodem přes paní vrátnou. Převlékat se budeme ve třídě 4.C.

Výuka je podle normálního rozvrhu, jen s omezením TV a HV (vycházky).

Stále platí, že po celou dobu výuky mají žáci nasazenou roušku. Je potřeba mít i roušky na výměnu (ideálně 2) a také sáčky na použité roušky.

ZVONĚNÍ

  1. hod - 8:00 - 8:45
  2. hod - 9:00 - 9:45
  3. hod - 10:05 - 10:50
  4. hod - 11:00 - 11:45
  5. hod - 11:55 - 12:40

_______________________

Děti mohou trénovat online na:

www.skolakov.eu

www.grammar.in

www.onlinecviceni.cz

https://rysava.websnadno.cz/

___________________

 

V případě potřeby můžete i při online výuce využít pomoc ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ, např. výchovnou poradkyni, koordinátorku inkluze, speciálního pedagoga nebo školní psycholožku. Kontakty máte na webových stránkách školy.

________________

Na školním webu, sekce Škola – Výuka v době koronaviru, jsou odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou  rodiče inspirovat,  jak mluvit s dětmi o coronaviru.

______________

Microsoft TEAMS

Děti mají v úkolníčku - zápisníčku nalepené přístupové údaje. V případě uzavření škol budeme pracovat s touto platformou místo JITSSI. Dnes jsme si ve škole vyzkoušeli přihlášení, chat a spojení přes kameru. Přihlašovat se můžete na různých zařízeních - počítač, tablet, telefon. Přihlašovat se můžete přes prohlížeč - zadáte Office 365 nebo si stáhnout Microsoft Teams.

____________

 

Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

_________________

PLAVÁNÍ

Od  8.9. budeme jezdit  plavat. S sebou: batůžek se svačinou a pitím. Do batohu dát igelitovou tašku a v ní: 2 ručníky (jeden mají k bazénu a druhý do sprchy), mýdlo, šampon, plavky, hřeben, koupací čepici (není nutná), potápěčské brýle (nejsou nutné). Holky budou mít vlasy sepnuté do gumičky. Sejdeme se ve třídě, odjezd autobusu je v 8,30 hod. Příjezd cca ve 12.00 hod.

Pokud se dělá někomu špatně, informujte nás. Nezapomeňte podat lék proti nevolnosti. Jezdíme do bazénu v Čelákovicích.

Děti, které chodí do ŠD budou mít s sebou družinový notýsek a čip na oběd! Všechny děti budou mít klíček od šatny .

________________

Nové dokumenty na webu školy

Škola- výuka v době koronaviru - 2 soubory : Interní evidence změn a Obecné hygienické podmínky

_______________________

K domácímu procvičování mohou děti využívat stránky:

https://www.gramar.in/cs/

https://www.matika.in/cs/

http://www.rysava.websnadno.cz/

https://skolakov.eu/

 

Třídní schůzky

Odkazy