Třída 2. B

SPORTÍCI 

Třídní učitel: Mgr. Nikola Jokešová

konzultační hodiny: PO 13.30 - 14.30 hod. dle předchozí dohody

mail: nikola.jokesova@zsmilovice.cz,  tel: 734 327 716

Asistent pedagoga: Ilona Cihelková

Zastupující TU: Mgr. Libuše Košvancová

Další vyučující:

Anglický jazyk skupina Č1 (lyžaři): Mgr. Lukáš Nachlinger

Anglický jazyk skupina Č2 (atleti): Veronika Červinková

Hudební výchova: Veronika Červinková

Výtvarná výchova: Hana Dann

Člověk a svět práce: Bc. Radka Boučková

 

 

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

4.3.  MAT (PL -  vložen do sešitu, označené příklady přepíší do sešitu a provedou výpočet)  

 

29.2.  ČaJS, učebnice prvouky str. 38 - 39 přečíst s porozuměním do příštího týdne (do 7.3.) 

 

 

MAT příklady na procvičování:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/scitani-do-100.php

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/odcitani-do-100.php

 

ČJ tvrdé a měkké slabiky procvičujeme např. zde:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer-dy-ty-ny-di-ti-ni/vyber.html

 

 

výuka ČJ:

PO mluvnice; ÚT 1.hod. mluvnice, 4. hodina čtení a psaní ST čtení (obě hodiny); ČT čtení; půlená mluvnice; 1. hod. mluvnice, 3. hod. čtení a psaní; půlená mluvnice