Třída 8. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jiřina Šosová
Zastupující TU: Mgr. Monika Peštová

Asistent pedagoga: Marcela Špinková

 

VŠEM PŘEJI HEZKÉ PRÁZDNINY 🙂

25.6. Přírodopis - nevyhazovat sešity ze sedmé třídy, v září se na látku navazuje!

24.6. Připomínám, že všichni musí  v pátek donést Čestné prohlášení o absenci Covid-19!

22.6. Přihláška na cyklokurs v září:

Přihláška na cyklo kurz 2020

18.6. Příští týden už není online výuka! (ani OSV). Vysvědčení - nebude na 2 skupiny, všichni se sejdeme v 8,00 u kaštanu. V případě příznivého počasí se předává venku, v opačném se předává uvnitř (je potřeba nové potvrzení o absenci Covidu!)

17.7. Omlouvám se, ale páteční hodina OSV od 9,00 je zrušena z důvodu návštěvy lékaře, bude přesunuta na pondělí 9,00!

17.7. Pracovní sešity z angličtiny na příští školní rok:

Pracovní sešity AJ

16.6. Fyzika:

Archimedův zákon - zápis

FYZIKA KŘÍŽOVKA - PRÁZDNÁ

Potápění vznášení se a plování těles v kapalině

Vyplnit křížovku (v příloze) a poslat na email  a trenažér Mechanické vlastnosti kapalin – možno dokončit pro započítání známky do 17.6. do 12:00.

Sledovat video: https://www.youtube.com/watch?v=1Oqaote6KHY

14.6. ROZVRH od 14.6.:

Rozvrh od 15.6.

14.6. VkO:

Co znamená pojem INFLACE? - poslechni si ukázky, stručně zapiš do sešitu a pošli na email do 17. 6.

https://edu.ceskatelevize.cz/inflace-5e4418cb17fa7870610ed075

https://edu.ceskatelevize.cz/znehodnoceni-penez-5e4418cc17fa7870610ed07d

14.6. Zeměpis:

Zeměpis 15

12.6. Český jazyk:

PL č. 14 - 7. B

LV: Doplnit zápisy do čtenářského deníku, poslat všechny za celý rok ke kontrole. Dokončit zápisy do liter. sešitů.

SL: Opakovat ze sloh. sešitu učivo.

11.6. Na třídní mail byly odeslány fotky z našeho včerejšího třídního setkání 🙂

8.6. Matematika:

Byl zadán trenažer na procvičení úroků. Prosím vypracovat do 13.6.!

7.6 ROZVH od 8.6.:

Rozvrh od 8.6.

7.6. VkO:

trh nabídka poptávka

 • Prostuduj prezentaci
 • zapiš do sešitu – nemusíš posílat
 • 1) Co je trh
 • 2) Vysvětli pojem nabídka
 • 3) vysvětli pojem poptávka
 • 4) Vysvětli, co znamená konkurence

6.6. Informace o třídním setkání a vysvědčení

Vysvědčení, třídní setkání

Vážení rodiče, milé děti,

protože je možné, sejít se ve škole za účelem konzultací, bude se ve středu 10. 6. konat třídní setkání. Děti si v daný čas vyzvednu před vchodem do školy.

Při příznivém počasí proběhne setkání venku, v opačném případě v učebně č. 308.

 Skupina dívky v čase 9, 00 – 9, 25 h

Skupina chlapci v čase 9, 30 – 9, 55h

Předání vysvědčení se bude konat v pátek 26. 6. Naše stanoviště je venku u kaštanu, pokud bude nepříznivé počasí, sejdeme se v naší třídě. Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici v kanceláři školy.

 Skupina dívky v čase 8,15 – 8, 40 h

Skupina chlapci v čase  8, 45 -  9,10 h

Důležité! Při vstupu do školy musí každý přinést od rodičů vyplněné čestné prohlášení ! Možné stáhnout na stránkách školy nebo zde:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

6.6. Zeměpis:

Zeměpis 8

6.6. Fyzika:

Na příští týden bude zadán od pondělí trenažér, online výuka nebude. Dokončují si minulé úkoly.

6.6. Vv (paní uč. Hankeová):

VV - 8.-12.6_

4.6. Český jazyk:

PL - LV 7. B

PL 13 - 7. B

Karel Čapek

4.6. Fyzika:

Archimedův zákon - zápis

4.6. HV:

Úkol červen sedmáci

1.6. Výuka po 8.6.:

Výuka žáků 2. stupně na ZŠ T. G. M.
V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách budou probíhat od 8. 6. 2020 na naší škole individuální, popř. skupinové konzultace pro některé žáky 2. stupně v souvislosti s hodnocením vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020 po předchozí domluvě s vyučujícím. Následně plánujeme setkání žáků s třídním učitelem. Rozdávání vysvědčení bude probíhat osobně 26. 6. 2020 dle stanoveného harmonogramu.

1.6. Fyzika - doplnění:

F7 - doplnění úkolu do 5.6. 2020

31.5. ROZVRH 1.6 - 5.6.:

Rozvrh od 1.6.

31.5. Žurnalistika:

Po společné domluvě na online hodině jste mi měli napsat název Vašeho časopisu, abych Vám jej mohla založit. Do konce června jej máte dokončit, min. rozsah 4 strany. Podmínkou je jeden článek o současné situaci – online vzdělávání, zbytek je zcela ve Vaší režii (bez vulgarismů). Ti, kteří jste mi ještě název nenapsali, učiňte tak co nejdříve.

31.5. Zeměpis:

Zeměpis 31.5.

31.5. MATEMATIKA:

Sl. úlohy % do 6.6.

30.5. VkO:

Trenažery - (drill and skill) do 7. 6 - Rozpočet, Daně, Banky - každý vyzkouší dvakrát!!

29.5. Český jazyk:

PL č. 12 - 7. B

Doplnit všechny zápisy z minulých týdnů (sešity budu chtít vidět ve škole v září, proto – nevyhazovat); připomínám čtenářský deník, máte mít zapsáno 6 knih; všechny obsahy mi pošlete nejpozději do 10. června ke kontrole. IVP – polovinu, tedy 3 knihy.

Vše se započítává do klasifikace konce šk. r. Závěrečná zn. se bude upravovat – neberte tentokrát zřetel na průměry v Bakalářích; víte, že jsem zapisovala informativně 1 za zápisy, jako za splněný úkol; ale ve skutečnosti to není žádná znalost. Pololetní zn. je směrodatná k určení závěrečné zn., vliv má váš přístup k distanční výuce – jak jste pracovali, zda jste vždy měli vše a v termínu v pořádku atd. Lze zn. zlepšit pouze tehdy, když jste měli vše v pořádku a posílali splněné úkoly podle zadávání. Lze ovšem také zn. z pololetí zhoršit, pokud jste nepracovali dobře; a kdo nepracoval vůbec – už víte, dostane N a nemá ukončen ročník. Vše se týká i slohu, samozřejmě mluvnice je na prvním místě!

29.5. FYZIKA:

sledovat Rande s fyzikou před online hodinou, která je ve středu!!!(důležité předem, budou k tomu otázky, stačí od času 5:30 do konce), odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY!

F7 - doplnění úkolu do 1.6.2020

Hydrostatický tlak - výpočty v tabulce

Hydrostatický tlak - výpočty v tabulce

Soubor Excel a Word jsou stejný úkol, ale kdyby někomu Excel nešel, tak má možnost Wordu.

25.5. VkO:

Banky a jejich služby - do 31. 5.

Prostuduj přílohu a odpověz na otázky:

1) Co jsou banky?

2)  Jak se nazývá nejdůležitější banka v ČR, dohlíží na banky ostatní?

3) Co znamená úrok, úvěr?

Banky VkO

25.5. Ruský jazyk (pan uč. Korityák):

Ruština_Korityák_7_08

24.5. Matematika:

trénovat procenta na www.onlinecviceni.cz (každý zkusí alespoň 1cvičení na procentovou část, 1 na počet procent a 1 na výpočet základu)

24.5. Zeměpis:

Zeměpis 25

24.5. ROZVRH ONLINE HODIN 25.5.-29.5.:

Rozvrh od 25.5.

24.5. Upozornění - německý jazyk!

Paní učitelka Hlávková se vrací do školy, proto online výuku Nj přebírá pan učitel Špecián! Časy uvedeny v rozvrhu.

22.5. Český jazyk:

PL 11 - 7. B

Rudolf Křesťan

18.5. ICT:

Evropa ICT 7

18.5. VkO:

Aktuální úkoly na webové stránce:

https://zs-tgm-pestova.webnode.cz/

Daně, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu – odpovědět na otázky do 24. 5.

17.5. Matematika - shlédnout výukové video níže na výpočet počtu procent. Na danou látku byl zadán i trenažer do 24.5. Komu by se nedařilo, trenažer udělá až po úterní výuce, kde budeme danou látku též vysvětlovat:

https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs

17.5. Zeměpis:

Zeměpis 18

17.5. TV (pan uč. Žilka):

https://drive.google.com/open?id=1OMfbLZ0lUIJoygNAZNdesAxWQHskOAMn

17.5. Fyzika:

F7 - hydrostatická tlaková síla hydrostatický tlak - 18.5. -26.5_

17.5. Anglický jazyk (paní uč. Červinková):

7.B7.C Aj Červinková 6

15.5. Český jazyk:

PL 10 - 7. B

Literatura: z čítanky str. 49 opsat autorku J. Smetanovou do seš., poslat zápis k nahlédnutí; přečíst text ze str. 48, 49.

Sloh: naučit se z min. zápisu slohové postupy ke zk. v online hodině.

15.5. Přírodopis:

Zápis do sešitu rostliny Bobovité a otázky za článkem

12.5. Matematika - prosím procvičit % na www.onlinecviceni.cz (Matematika - 2.stupeň - 7.ročník - Procenta - Výpočet základu)

11.5. PzP:

Praktika z přírodopisu – namaluj, nebo vyfoť v přírodě 5 rostlin a 5 živočichů do 30.5

10.5. ROZVRH:

Rozvrh od 11.5. word

10.5. Matematika - shlédnout výukové video (výpočet základu u %):

https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo

10.5.VkO:

– rozpočet, příjmy, výdaje – více na webu:

https://zs-tgm-pestova.webnode.cz

10.5. Zeměpis:

Zeměpis 11

10.5. Vv (paní uč. Hankeová):

Vyjádřete své myšlenky v současné situaci. Obrázek může poukazovat na něco konkrétního, ale může být také abstraktní

10.5. Fyzika:

F7 zadání 11.5 - 15.5. - Hydraulická zařízení

10.5. Anglický jazyk (paní uč. Červinková):

7.B7.C Aj Červinková 5

10.5. Český jazyk:

PL 9 - 7. B

LV a sloh:

opakování učiva, zvláště autorů pro zkoušení na online hodiny

7. 5. Důležité informace pro rodiče

https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/

věnujte pozornost záložce E-bezpečí

6.5. Přihlášení do MS Office - prezentace od paní uč. Carvové, jak se přihlásit, byla odeslána na třídní mail.

4.5. Hudební výchova:

Úkol HV 7 - květen

3.5. Matematika - přidán trenažer na výpočet procentové části! (vypracovat do 10.5.)

3.5. Aj - paní uč. Červinková:

7.B7.C Aj Červinková 4

3.5. Dějepis - úkoly přidány na webové stránce:

https://dejepis1-3.webnode.cz/d-7-roc-zadani-uciva/

3.5.VkO – Platidla, bankovky, osobnosti – TRENAŽÉR ( DO 9. 5.)

3.5.

3.5. Fyzika:

F7 - zadání Pascalův zákon -4.5.-7.5_

3.5. Zeměpis 4.5. – 8.5.

Zápis – přepiš do sešitu

Hospodářství Evropy

Zemědělství

 • vhodné přírodní podmínky, kvalifikovaní pracovníci, výroba je automatizovaná a mechanizovaná
 • oblast s mírným oceánským a kontinentálním podnebím – obilniny, řepa cukrovka, ovoce, zelenina, chov  - skot, ovce, prasata, drůbež
 • subtropická oblast – citrusové plody, tabák, olivy, korkový dub

Nerostné suroviny

 • černé uhlí – Rusko, Ukrajina, Polsko, Německo, velká Británie
 • ropa a zemní plyn – Rusko, Severní moře
 • železná ruda – Ukrajina, Rusko, Švédsko
 • bautix – Maďarsko, Francie, Řecko
 • měď – Polsko

Průmysl

-strojírenský, automobilový, elektrotechnický, chemický, petrochemie, farmaceutický, energetický, potravinářský, textilní, dřevozpracující

-elektroenergetika  -  tepelné el. (50% elektřiny) -  v místech těžby uhlí; jaderné el. – Belgie, Francie; vodní el. – Norsko, Rakousko, Rusko

Služby

 • ve vyspělých státech většina obyvatel pracuje ve službách

1.5. Hudební výchova - někteří (13 žáků!) dosud neodeslali DÚ z HV - termín byl do konce dubna, prosím napravit!

1.5. Český jazyk:

PL 8 ML 7. B

LV - 7. B test

Jaroslav Seifert

29.4. Přírodopis - do 7.5:

Práce je na str94 -95 + zápis a obrázek a otázky 1-3 na str.95

28.4.Aj - paní uč. Holanová - úkoly najdete na adrese:

https://anglictina-jitka-holanova-jh.webnode.cz/

26.4. Doplnění k rozvrhu - online výuka ruský jazyk - zítra (pondělí) 13,30-14,00

26.4

26.4. Matematika

Výpočet procentové části

Shlédnout video, kde je výpočet procentové části přehledně vysvětlen, v úterý na to navážeme naší online hodinou:

https://www.youtube.com/watch?v=SdEWyLd4vSA

24.4. Český jazyk:

PL 7 - LV 7. B

SLOH PL 7 - 7. B

PL č. 7 - 7. B

24.4. Fyzika:

Pracujte s učebnicí a doplňte PL – můžete vyplnit na PC a potom si vytisknout, nebo vytisknout a dopsat ručně. Kdo nemá možnost tisku, bude si muset opsat do sešitu.

Prosím pošlete ke kontrole do 1.5.

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů - opakování PL k vyplnění

24.4. Zeměpis:

Zeměpis 27.4.-30.4.

Obyvatelstvo Evropy

Počet: 700 mil, 3. nejlidnatější světadíl

 • hustota: 67 obyv./km2, nejvyšší průměrná hustota obyvatel na světě
 • tři pětiny obyvatel žije ve městech
 • pokles přirozeného přírůstku, přistěhovalectví do států Z Evropy, imigranti z Afriky, Asie

Národy: 50 národů

 • velká část obyvatel žije ve svém národním státě (90 % jedna národnost -Portugalsko, Norsko, ČR, ..), jiné státy jsou mnohonárodnostní (Velká Británie, Francie, Německo, ...)

Jazyky: indoevropská jazyková skupina  - slovanské, germánské, románské jazyky

Náboženství: křesťanství (církev - katolická, protestantská, pravoslavná), islám, judaismus, ateisté

 

Hodnocený úkol!!!!

K místu přiřaď stát, kde se to nachází. Pošli mi do 1.5. 2020

24.4. AJ (paní uč. Červinková):

7.B7.C Aj Červinková 3

22.4. Doučování:

Vzhledem k současné situaci jsou těm, kteří zaplatili doučování z matematiky na druhé pololetí, peníze vráceny na účet. Děkujeme za pochopení, pomoc ve výuce je poskytována všem podle možností a zájmu.

22.4. Vko:

Peníze - pojmy, cizí měna - kurzovní lístek

https://edu.ceskatelevize.cz/vyvoj-penez-5e4418f817fa7870610ed224

https://edu.ceskatelevize.cz/druhy-men-5e4418f817fa7870610ed229

Prohlédni si videa a odpověz na otázky:

 1. Co je směnný obchod?
 2. Uveď 3 příklady historických platidel
 3. Uveď 3 příklady cizí měny včetně označení – kolik zaplatíme za 1 Euro českých korun?

Napoví ti kurzovní lístek - https://www.csas.cz/cs/kurzovni-listek#/type/NONCASH/from/CZK/to/EUR

Více zde: https://zs-tgm-pestova.webnode.cz/vychova-k-obcanstvi-7-rocnik/

Peníze vyhledávání informací - 7. ročník (rozkliknout)

22.4. Nj:

22.4.

20.4. Heslo k učebně Čj (paní uč. Slavíková) je na třídním mailu!

20.4. Matematika:

Vyzkoušet si na www.onlinecviceni.cz - zadat tam 2.stupeň - matematika - 7.ročník - procenta - základ celek.

Prezentace z online výuky:

Procenta prezentace

20.4. Konverzace v AJ (paní uč. Mikušová) - najdete na webové adrese

https://anglicky-jazyk-mikusova.cms.webnode.cz/konverzace-v-anglickem-jazyce/

19.4. Ruský jazyk (skup. pana uč. Korityáka):

Ruština_Korityák_7_04

19.4. ICT (paní uč. Carvová)

Zadán nový trenažer na klávesové zkratky do 3.5.!

19.4.

17.4. Český jazyk:

PL - LV pro 7. B - 6. týden

PL č. 6 - 7. B

17.4. VKO:

Práce z VkO na příští týden, jako vždy děti najdou na mém webu – přesto posílám i vám:

VkO - práce do 20. 4.

Peníze - pojmy, cizí měna - kurzovní lístek

https://edu.ceskatelevize.cz/vyvoj-penez-5e4418f817fa7870610ed224

https://edu.ceskatelevize.cz/druhy-men-5e4418f817fa7870610ed229

Prohlédni si videa a odpověz na otázky:

 1. Co je směnný obchod?
 2. Uveď 3 příklady historických platidel
 3. Uveď 3 příklady cizí měny včetně označení – kolik zaplatíme za 1 Euro českých korun?

Napoví ti kurzovní lístek - https://www.csas.cz/cs/kurzovni-listek#/type/NONCASH/from/CZK/to/EUR

17.4. ICT (paní uč. Hyxa):

Od 20. 4. bude práce zasílána na Vaše e-maily. Pokud mě někdo ještě nekontaktoval, co nejdříve to napravte :).

 

17.4. Fyzika:

Sledujte díl Rande s fyzikou s názvem Tření a valivý odpor, nejlépe před online výukou – budeme si o něm povídat, budou zadané otázky při (po) online výuce k vypracování.

Odkaz:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150007-treni-a-valivy-odpor/#

17.4. Zeměpis:

Podnebí Evropy

 • vliv Atlantského oceánu → srážky, menší teplotní rozdíly (Z Evropa)
 • vliv Golfského proudu → otepluje pobřeží S Evropysubpolární pás (nad severním polárním kruhem, chladné zimy, mírná léta, tundry a lesotundry)subtropický pás (suché teplé léto, mírná vlhká zima, polopouště, středomořská vegetace)Úkol (pošli mi na email do pátku 24.4. – bude známka)
 • Nakresli (vytiskni, načrtni, nemusí to být umělecké dílo) na papír obrys mapy Evropy a vyznač toto: 1. Apeninský poloostrov, 2. kanál La Manche, 3. Skandinávský poloostrov, 4. Sardinie, 5. Baltské moře, 6. Island, 7. Norské moře, 8. Gibraltar, 9. Pyrenejský poloostrov, 10. Britské ostrovy
 • mírný pás (většina území, oceánské (Z Evropa) – hodně srážek, malé rozdíly teplot, přechodné (stř. Evropa), vnitrozemské (V Evropa) – málo srážek, velké rozdíly teplot, 4 roční období, tajga, lesy mírného pásu, stepi)
 • podnebné pásy:

16.4. Vv (paní uč. Hankeová):

Úkol na VV - 6. týden

15.4. Vzhledem k situaci, že se do hodin nabourávají cizí osoby, bude třída https://jitsi.ssps.cz/sosova zabezpečena heslem. Heslo děti najdou na třídním mailu sestatridabe@email.cz

15.4. Německý jazyk:

Žáci se podívají na toto video. Napíšou si na papír všechna slova, která je zaujala, kterým nerozuměli, kterým rozuměli atd. Budeme se tomu věnovat v dalším online vyučování.

https://www.dw.com/de/folge-1-schule/l-18722328

15.4. HV:

Úkol HV 7 (rozkliknout)

15.4. Vaření (do 27.4.):

Vypiště min. 10 druhů zdravých surovin a 10 nezdravých.

Ze zdravých surovin sestrojte jídelníček – snídaně, oběd, večeře

15.4. Přírodopis:

práce do 23.4 -str 90-91 zápis a kresba do sešitu a odpovědi na otázky 1-4 na str.91

14.4. Matematika - zadán nový trenažer do 19.4. (poznat rozdíl mezi přímou a nepřímou úměrností).

Rozvrh od 13.4.:

13.4. Fyzika:

Prostudujte si (zopakujte, něco jsme už probírali) kapitolu Tření: Třecí síla, Třecí síly v denní i technické praxi – přečíst, zapsat do sešitu žluté rámečky a zapsat, kdy je tření škodlivé a kdy je užitečné (heslovitě)

Nová učebnice – str. 91 – 97        Stará učebnice – str. 116 – 122

13.4.Český jazyk:

PL 5 - 7. B (rozkliknout)

7. B – LV na 5. týden

Petr Sís (str. 143) – zápis a četba 142, 143. Pod textem přečíst Tibet; najít na mapě a zapsat do seš. – kde se Tibet nachází; poslat se zápisem k nahlédnutí.

Sloh – zatím nic.

12.4. Vv - paní uč. Macháčková:

Prosím zasílejte mi vaše práce co jste do teď nezaslaly, máte na to týden, poté zadám další práci. Děkuji. – jinak úkoly najdete stále na https://art-lesson-machackova.webnode.cz

9.4. Matematika - pracovní list se vzorovými příklady

K nahlédnutí, eventuálně i k domácímu procvičování:

Trojčlenka - pracovní list

8.4. vložen Ruský jazyk:

Diktáty ke stažení: https://www.uschovna.cz/zasilka/WXW2VH8B7S3KIEYI-ZCX

souvisí viz. 6. 4. vložen Ruský jazyk

 

7.4. - Vaření - někteří žáci neposlali úkoly, které byly zadány skoro před 14 dny- 1 x recept, 1 x složené prostírání z ubrousku. Prosím o nápravu!

6.4. Rj (pan uč. Korityák):

Ruština_7_02 (rozkliknout)

Upozornění:

Žáci naší školy mohou plně využívat nástrojů Office 365 (tedy i Word, Excel, PowerPoint, Teams atd.)  - je nutné se do Office 365 na webu pouze přihlásit účtem, který mají žáci ve škole jako přístup na PC.

 

Online třídy: Aj -   http://jitsi.ssps.cz/AnglickyjazykHolanova

https://jitsi.ssps.cz/AJ%C4%8Cer (pí. uč. Červinková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •