Třída 8. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jitka Holanová
Zastupující TU: Mgr. Pavla Vojtková

Asistent Pedagoga: Bc. Iva Strbačková

Aktuality

Exkurze Národní muzeum 25.11.2019
V pondělí 25.11.2019 pojedeme do Národního muzea v Praze.  Zde máme zajištěnou komentovanou prohlídku k výročí Sametové revoluce. Vstupné  je 70 Kč. Exkurze je součástí vyučování (žáci dostanou pracovní listy, s kterými budou moci ve škole dále pracovat). Součástí naší exkurze bude i krátká procházka po významných místech spojených s tímto výročím.Odjezd vlakem z Milovic v 8:15h; předpokládaný návrat cca do 15:30h. Jízdenku do vlaku si žáci zajistí.

 

Ve středu 6.11.2019 se žáci, kteří nejedou do muzea učí dle rozvrhu třídy 8.A
!!! Někteří žáci stále nenosí včas omluvenky. Žáci, kteří mi omluvenky z října (byli několikrát upozorněni) nedonesou nejpozději tento čtvrtek, budou mít tyto hodiny neomluvené. Připomínám, že omluvenku mají po své nepřítomnosti povinnost předložit nejpozději do 3 dnů. Upozorňuji, že neomluvené hodiny, vedou ke snížené známce z chování.

Plánované akce

Středa 6.11.2019

Národní technické muzeum (jen přihlášení žáci) - sraz v 7.45 před školou; návrat kolem 15.00. S sebou velkou svačinu + dostatek pití.

Pátek 8.11.2019
  1. - 3. vyučovací hodina Semiramis
Pátek 20.12. 2019

Divadlo Praha