Třída 8. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jiřina Šosová
Zastupující TU: Mgr. Monika Peštová

Asistent pedagoga: Marcela Špinková

 

Nový rozvrh online výuky od 10.5:

 

Informace k nástupu od 3.5.:

Sraz 8.B bude vždy v 7,50 před plechovou garáží. Prosím dodržet čas a místo, třídy by se neměly míchat! Z organizačních důvodů dojde též k úpravě rozvrhu online výuky v liché týdny, rozvrh bude zde na stránkách. Ostatní info na webu školy.

 

Organizace výuky od 12.4.:

2.stupeň zůstává na distanční výuce stávajícího rozvrhu.

Povoleny jsou skupinové (v max počtu 6 lidí) nebo individuální konzultace po domluvě.

Skupinové konzultace mohou ve škole probíhat ve dnech středa a čtvrtek. Konzultace mohou být zaměřeny na:

konzultace k učivu

 

ROZVRH OD 8.2:

Modře jsou hodiny, které byly a zůstávají online, červeně jsou hodiny, které byly přidány od 8.2.

Žáci se na hodiny vždy přihlásí v čase začátku vyučovací hodiny do týmu  Teams.

Na hodiny všech výchov se žáci vždy přihlásí do týmu OSV na Teams.

Prosím o včasné omlouvání absence žáků na online výuce - vidíte v Bakalářích!

23.10. informace pro žáky a odkazy najdete na školním webu v sekci Škola – Výuka v době koronaviru

15.10. Upozorňuji, že je zákaz kohokoli vyhazovat během hodiny z místností (tříd)!

 

 

 

8.10. Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu:

Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

4.10. Prosím žáky, kteří chodí na ruský jazyk, aby donesli 80Kč na písanku, kterou dostávali loni v době online výuky.

14.9. Zápis z třídních schůzek z 11.9.:

Třídní_schůzky_10.9.2020

Prosím rodiče - na webových stránkách školy se seznámit s dokumenty:

Škola – výuka v době koronaviru – 2 soubory: Interní evidence změn a Obecné hygienické podmínky