Třída 8. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jitka Holanová
Zastupující TU: Mgr. Pavla Vojtková

Asistent Pedagoga: Bc. Iva Strbačková

 

Důležité sdělení ředitelky školy Mgr. Lady Flachsové

Upozorňujeme všechny žáky i zákonné zástupce, že v průběhu online výuky platí školní řád se všemi důsledky.

_________________________________________________________________________________________________________________

Online výuka

Prosím, smažte vaše případně skupiny na jitsi!!! Je určeno skutečně jenom k výuce. Nepoužívejte, blokujete tím výuku. Prosím chovejte se zodpovědně.

Na odkaz musíte kliknout (stáhne se) a potom otevřít

Rozvrh online 29.3. - 3.4.

Doufám, že se vám bude dařit všem připojit (telefon, počítač, tablet). Všichni prosím po připojení hned vypněte mikrofon. :). Online výuka bude probíhat v prohlížeči Chrome nebo Firefox.

Skupiny aj

http://jitsi.ssps.cz/AnglickyjazykHolanova

https://jitsi.ssps.cz/TGM-Mikusova

https://jitsi.ssps.cz/Bouckova

Přírodopis
https://jitsi.ssps.cz/PavlaVojtková

Chemie

https://jitsi.ssps.cz/tgm303

Matematika

https://jitsi.ssps.cz/sosova

Ruský jazyk (LF)

https://jitsi.ssps.cz/tgm0

___________________________________________________________________________________________________________________

Další možnosti pro samostatné domácí učení zde: DIDAKTA. Vzhledem k tomu, že naše škola má zaplacenou licenci, rozšiřují nám ji po dobu vzdělávání z domova.

___________________________________________________________________________________________________________________

Týden 29.3. - 3.4.

Matematika – na povrch válce byl zadán trenažer, prosím vyplnit do 4.4. Je třeba si výpočty dělat do sešitu. Stačí jednou (pokud bude vícekrát, výsledná známka bude průměr známek).

Nj - skupina Karel Špecián

NJ_8AB_úkoly_do 0904

Plnit do 9.4.

Dějepis  (3. týden od 30. 3.)

Nově: během 14 dnů (do 8. 4., tj. do Velikonoc) – poslat zpracované odpovědi na otázky str. 109, 110.

Posílat průběžně zápisy z předešlých týdnů a odpovědi na otázky ze str. 107 – již staré zadání.

 Zeměpis 

Středočeský kraj

-atlas Středočeského kraje a úkoly zapisujete do sešitu ,mapku si doplníme spolu, údaje pište pod sebe

1.průmysl –mapa č.12 –vypiš hlavní hosp.oblasti-4

2.zemědělství –mapkač.15 –vypiš zemědělské plodiny

3.doprava-mapka č.18 – vypiš hlavní trasy silniční a železniční dopravy

4.zdravotnictví –mapka č.21 –vypiš druhy zdravotnických zařízení

5.cestovní ruch –mapka č24 – zapiš si druhy turistiky a oblasti cestovního ruchu

-vše se týká našeho kraje a pracujte s chutí –zdraví zeměpisářka

________________________________________________________________________________________________________________

Týden  23.3. - 27.3.

27.3. Rj

v online výuce: probrána slovíčka str. 56, str. 57 – slovesa pohybu

Podívejte se na https://www.jazyky-online.info/rustina/uceni_slovicek.php - učení slovíček - město

ICT

Nováková

  • Prezentace na téma graf, funkce  - v prezentaci vysvětlí jak udělají graf v excelu – své vysvětlení doplní printscreenem obrazovky, co a jak právě dělají + vyberou si jednu funkci (suma, průměr…) a také vysvětlí, jak na to.
  • Termín odevzdání do 5.4.

_____________________________________________________________________________________

Průběžné zadávání úkolů

Český jazyk

Nyní veškeré další informace na ČESKÝ JAZYK naleznete na www.vojtechova.com, v případě nejasností kontaktujte vyučující Jana Vojtěchovou – jana.vojtechova@zsmilovice.cz, případně telefonicky 730157175

Chemie

https://zs-tgm-pestova.webnode.cz/

Anglický jazyk

Úkoly budou zadávány na webových stánkách

Skupina Jitka Holanová

https://anglictina-jitka-holanova-jh.webnode.cz/

Skupina Leona Mikušová

https://anglicky-jazyk-mikusova.webnode.cz/

Skupina Simona Boučková

https://ucitelkabouckova.webnode.cz/
HV
https://www.youtube.com/channel/UCwnsZAB6mxQkb80z407Q5kw
Fyzika
https://zs-tgm-milovice-kroupova.webnode.cz/