Třída 7. C

O nás

Třídní učitel: Bc. Simona Boučková
Zastupující TU: Bc. Pavlína Valášková

 

Aktuality

Školní rok 2022/23

Vážení rodiče,

rychle se blíží konec prázdnin a začátek školního roku, snad se děti do školy alespoň trošičku těší :).

I v letošním roce budou pomůcky na VV hrazeny příspěvkem. Žáci si již nepořizují kufřík s pomůckami. Žáci budou pro hodiny VV využívat výtvarné dílny a třídu. Proto si již nebudou nosit pomůcky. Vše bude dle potřeby k dispozici. Prosím o uhrazení příspěvku 200 Kč na účet Voluntária.

Bankovní spojení: č. ú. 1098378013/3030 (Voluntarius)
Variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrr (např. 010798 pro narozené 1.7. 1998)
Zpráva pro příjemce: jméno žáka a třída

V tomto školním roce budou mít žáci v rámci Časp (Člověk a svět práce) vaření. Na suroviny činí Váš příspěvek 600Kč. Tuto částku je třeba na účet školy (č.ú: 600829584/0600) zaslat nejpozději do 25.září. Nezapomeňte uvést datum narození a do poznámky jméno a třídu 7.C - vaření.

Organizace
1.9. výuka probíhá 8 - 8:45 hod
2.9. cvičení v přírodě do 11:45 hod
5.9. třídnické hodiny do 11:45 hod
od 6.9. podle rozvrhu
7.9.  od 16:30 třídní schůzky

pomůcky :https://zsmilovice.cz/pomucky/

přeji úspěšný nový školní rok

Simona Boučková