Třída 7. C

O nás

Třídní učitel: Mgr. Monika Peštová
Zastupující TU: Mgr. Jiřina Šosová

Asistentka pedagoga: Hana Dann, Zuzana Lazecká

Aktuality

Anglický jazyk

Na anglický jazyk mají děti pracovní sešity z loňského roku - dále v nich pokračují.

Vaření
v rámci tohoto předmětu budou děti přispívat na nákup surovin 450 Kč. Prosím, příspěvek uhraďte do 30. 9.

Číslo účtu: 600829584/0600
Variabilní symbol: datum narození dítěte
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte, třída

 

Lyžařský výcvik

Na účet školy – na webu
Záloha: 1 600,-Kč do 31.10.2019
1. Doplatek 1 600,- Kč do 13.12.19
2.doplatek Na vleky 1 300,- Kč – 16.1.2020
Celou částku lze uhradit najednou.

Kroužky

V sekci Žáci – Kroužky – je aktuální nabídka kroužků. Vyplněnou přihlášku odevzdávají žáci třídnímu učiteli.