Třída 7. C

O nás

Třídní učitel: Mgr. Monika Peštová
Zastupující TU: Mgr. Jiřina Šosová

Asistentka pedagoga: Hana Dann, Zuzana Lazecká

Aktuality

Lyžák - informace pro děti, které si půjčí lyžařské vybavení ve škole. Aby se i s ponožkou, ve které budou lyžovat dostavily do lyžárny (plechové dveře, vchod od stojanů s koly, musí pořádně zabrat při otvírání) v jednom z těchto termínů:

pondělí 11.11. 14-15 hod.

čtvrtek 14.11. 14-15:30 hod.

úterý 19.11. 14-15 hod.

Pokud nebudou moci ani v jednom z těchto termínů, ať se přijdou domluvit osobně se mnou o velké přestávce (kdykoli od úterý  12.11.)

Doučování z matematiky pro 7. ročníky - prosíme o zaplacení částky 500 Kč za 1. pololetí do 31.10.2019, do poznámky informaci, že jde o Doučování z M 7. roč.

Začínáme příští týden v úterý ráno v 7:05, pravidelně každý týden. Celkem bude docházet 8 žáků

Lyžařský výcvik: 1.2. - 8.2.2020
DO 19.12.2019
Potvrzení od lékaře- z LT
Kartičku zdravotní pojišťovny – kopii
PŘI ODJEZDU
Léky s dávkováním
Potvrzení o bezinfekčnosti
Potvrzení o seřízení lyží
Na účet školy – na webu
Záloha: 1 600,-Kč do 31.10.2019
1. Doplatek 1 600,- Kč do 13.12.19
2.doplatek Na vleky 1 300,- Kč – 16.1.2020
Celou částku lze uhradit najednou.

Promítání o Íránu - Lysá nad Labem 7. 11. 2019

První vyučovací hodina dle rozvrhu, vstupné 50 Kč (vybírá třídní učitelka), jízdenky na vlak si zajistí každý sám, organizuje paní učitelka Hámková

Fyzika - procvičování

6) Rychlost tryskového letadla je 250 m/s. Jakou dráhu uletí za 4 hodiny?

7) Automobil se pohybuje rychlostí 72 km/h. Jakou dráhu ujede za 25 s?

8) Letadlo práškovalo pole po dobu 20 minut při průměrné rychlosti 252 km/h. Kolik kilometrů při tom nalétalo?

9) Jak dlouhou bude trvat trénink vytrvalostnímu běžci, má-li v plánu uběhnout 36 km rychlostí 5 m/s a 35 min věnuje rozcvičení?

10*) Po mostě délky 250 m jede nákladní vlak průměrnou rychlostí 36 km/h. Vlak má délku 350 m. Jak dlouho pojede po mostě?

11) Cyklista ujel dráhu 137 km průměrnou rychlostí 38,2 km/h. Jak dlouho jel?

12*) Český běžec uběhl překážkový běh za 48,94 s. Jak dlouhá byla jeho trať, když běžel průměrnou rychlostí 8,17 m/s? Na téže trati závodil o čtyři roky později Američan, který běžel s časem 46,78 s. O kolik se liší rychlosti obou závodníků?

Doučování z matematiky pro 7. ročník

 Kroužek se bude konat od října 2019 a pravidelně by probíhal v průběhu 1. pololetí, případně dále 2. pololetí. Cena za pololetí činí 500 Kč, přičemž každý týden proběhne jedna vyučovací hodina (45 min). Kroužek se otevře při minimálním počtu 5 žáků.
V případě souhlasu s účastí vašeho syna/vaší dcery poukažte uvedenou částku nejpozději do konce října 2019 na číslo účtu 600 829 584/0600, jako variabilní symbol použijte datum narození syna /dcery a do poznámky uveďte: Doučování – Matematika 7. roč. Počkejte na informaci, že se kroužek otvírá.
Budeme začínat v 7:05, je třeba, aby žák dorazil do školy včas.
Návratku předejte nejpozději do 10.10.2019 paní učitelce J. Šedové.

Angličtina

Každou středu mají všichni žáci, kteří potřebují cokoliv dovysvětlit z Aj, přijít do učebny č.202 v době od 13:30 do 15:00 a přítomné paní učitelky se jim budou věnovat a pokusí se jim pomoci.
Z jiných předmětů mohou žáci využít konzultační hodiny daného vyučujícího.

Fyzika - příklady k procvičování

1) Na školním hřišti uběhl žák dráhu 60 m za 9,5 s. Jaká je průměrná rychlost jeho běhu?

2) Autobus jedoucí z Prahy do Písku jede 1 hodinu 30 minut. Ujede dráhu 105 km. Jaká je jeho průměrná rychlost?

3) Jana projela trasu 10 km na horském kole za 1 hod 12 minut. Petra ujela 9 km za 48 minut. U které z dívek byla průměrná rychlost větší?

4) Souprava metra ujede vzdálenost 1,4 km mezi sousedními stanicemi za 1 min 40 s. Jaká je její průměrná rychlost? Výsledek uveď v km/h a v m/s.

5) Automobil ujel dráhu 157,5 km za 2 hod 15 minut. Jakou průměrnou rychlostí jel?

Anglický jazyk

Na anglický jazyk mají děti pracovní sešity z loňského roku - dále v nich pokračují.

Vaření
v rámci tohoto předmětu budou děti přispívat na nákup surovin 450 Kč. Prosím, příspěvek uhraďte do 30. 9.

Číslo účtu: 600829584/0600
Variabilní symbol: datum narození dítěte
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte, třída

 

Kroužky

V sekci Žáci – Kroužky – je aktuální nabídka kroužků. Vyplněnou přihlášku odevzdávají žáci třídnímu učiteli.