Třída 7. C

rozvrh 7

Třída 7.C


Třídní učitel:
Mgr. Martin Žilka

Asistentka pedagoga: Michaela Ratajová
Zastupující TU: 

Aktuality

Třídní schůzky - shrnutí informací:

AKCE:

Akce se zatím minimalizují !!

8. 9. Semiramis - 4. 5. 6. vyučovací hodina (roušku)

11. 9. Mirakulum 

30. 1. - 6. 2. Lyžařský kurz

https://drive.google.com/file/d/1Jx2Ycsx4wDwGWMe-mlPjNIoSYkvb9y6F/view?usp=sharing

 

Výuka

Do konce října známky pouze 1-3 (formativní hodnocení, bez tradiční váhy), slovní hodnocení, motivace

Omlouvání absence - mail (martin.zilka@zsmilovice.cz) nebo Bakaláři nebo telefonicky (TV - možné na lístku)

Do školy roušku v batohu (při návštěvě cizího pedagoga si žáci nasazují roušku)

Voluntarius

do konce pololetí vybíráme na účet Voluntaria (dobrovolných) 200,- Kč - platící jsou příští rok bez kufříku (vše bere "výtvarkář" z Vašich peněz), neplatící s kufříkem

https://zsmilovice.cz/voluntarius/

SBĚR

V konkrétní termíny

https://zsmilovice.cz/o-projektu-ekoskola/

DISTANČNÍ VÝUKA

Pokud nastane opět uzavření školy, je distanční výuka povinná (žák se musí účastnit všech online hodin v rozvrhu)

Škola je vybavena technikou a financemi na pomoc rodinám, které se nejsou schopny účastnit online výuky!!!

Pro bližší informace se na mne obraťte - martin.zilka@zsmilovice.cz

 

Volitelný předmět

Nově je možné předmět od pololetí změnit.