Třída 7. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Pavla Vojtková
Zastupující TU: Mgr.  David Král

 

Aktuality

 Školní rok 2022/23

Třídní schůzky 7.9. 2022

1.       Podpis prezenční listiny

2.       Noví učitelé – zastupují třídní učitel – David Král

3.       Placení, Voluntárius 100Kč, vaření 600Kč,lyžařský kurz (webové stránky)

4.       Volitelné předměty, ruština, němčina

Plán akcí - školní akce – 7. ročník

Září - cvičení v přírodě, Den jazyků

Listopad - zeměpisná přednáška, zájezd Berlín

Prosinec - Národní muzeum

Duben - Anglické divadlo, Den Země

Květen - přírodovědná exkurze Žleby, Švédsko

Červen-  školní výlet

 

 

5.       Kroužky

6.       Aktualizace – adresa, telefon, jméno

7.       Hesla na bakaláře

8.       KOMENS – omluvenky

9.       Školní psycholog, školní preventista

10.   Obědy pro děti

11.   Testy zdatnosti

12.   Souhlasy, nesouhlasy

13.   Úkoly – TEAMS

14.   Ukrajinské děti

15.   Volby do školské rady

 

Pavla Vojtková