Třída 7. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Leona Mikušová
Zastupující TU: Mgr. Jana Třetinová

Zástupce rodičů: Linda Kinkorová

Asistent pedagoga: Bc. Gabriela Hubálková

Aktuality

Informace pro žáky i rodiče:

Opět prosím o včasné omlouvání absence žáků na online výuce - vidíte v Bakalářích!!!

Omluvenky za absenci by měly být napsány do třech kalendářních dnů, poté by měla být absence zapsána jako neomluvená.

Od pondělí 8.2. pokračujeme v distanční výuce podle aktualizovaného rozvrhu:

Vyučovány online budou hodiny označené modrým a nově i červeným puntíkem (přidána jedna hodina matematiky a českého jazyka). VKO bude online pouze v sudém týdnu.

Kroužek programování v Minecraftu:

Je určen především žákům prvního stupně, 6. a 7. ročníku.

Kroužek pro druhé pololetí začíná v tomto týdnu. Pomocí tohoto odkazu se žáci mohou zaregistrovat.

https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html#baf24

LVK

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vládním opatřením není v letošním roce umožněno pořádat lyžařský kurz. Pro zájemce žáků letošního 7.ročníku máme zajištěn termín lyžařského výcviku na příští školní rok. Zákonní zástupce, kteří zaslali peníze na kurz na účet školy prosím, aby napsali paní Šumpíkové (hana.sumpikova@zsmilovice.cz) žádost o vrácení peněz. Stačí tato formulace:

Žádám o vrácení zálohy na LVK za ……….. (jméno dítěte) na účet číslo: …………………. Podpis

Informace k výuce od 4. ledna 2021

Od pondělí 4. 1. bude výuka probíhat opět distančně - tedy v domácím prostředí. Nový rozvrh naleznete vlevo. Online jsou hodiny označené modrým puntíkem. Prosím, přistupujte k výuce zodpovědně, pololetní hodnocení se blíží.

Obědy - Žáci si mohou odebírat obědy do přinesené nádoby.Pro všechny žáky však platí, že si obědy musí přihlásit. 

Informace k lyžařskému kurzu (9. 11. )

V případě, že se LVK konat nebude díky epidemiologické situaci, budou vráceny veškeré finance zpět. Storno se neplatí, máme ošetřeno ve smlouvě.

Prosím o průběžné dodávání zpráv od lékaře (skenem). Zaslání záloh na LVK dle plánu. (Více informací zde: https://dejepis1-3.webnode.cz/lyzarsky-vycvik/)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dokumenty na webu školy - info pro rodiče: Škola – výuka v době koronaviru – 2 soubory: Interní evidence změn a Obecné hygienické podmínky.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY NAJDETE NA HLAVNÍ STRÁNCE ŠKOLY

 

 

 

 

Info k omlouvání žáků v případě, že bude probíhat distanční výuka.

Vážení rodiče,

v případě, že by zase musela probíhat výuka distanční (z domova), je třeba omlouvat Vaše děti, pokud by se nemohly nějaké hodiny účastnit. Bude platit stejný režim, jako když jsme ve škole, tedy omlouvání skrze Bakaláře - Komens s uvedením důvodu, proč se výuky nemohlo účastnit. Děkuji za spolupráci.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z třídní schůzky, která se konala 8. září 2020.

  • Zápis zde: Třídní schůzky 8. 9. 2020
  • Lyžařský kurz: https://dejepis1-3.webnode.cz/lyzarsky-vycvik/
  • Volby do školní rady – link na volbu: https://www.survio.com/survey/d/A1Z4J5E6A8D7O8C4E
  • Mirakulum - pátek 11. září - Pokud rodiče napíší lístek, že děti mohou zůstat v Mirákulu nebo odejít samostatně domů, je NUTNÉ, aby rodiče připsali, že přebírají za své dítě zodpovědnost.
  • Povinné roušky na chodbách, ve společných prostorech - od 10. 9. 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 8.9.2020 OD 17 HODIN ON LINE

Třídní schůzky

https://jitsi.ssps.cz/TGM-Mikusova

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY PRO RODIČE

https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2020/08/Interni-evidence-zmen-vzdelavaciho-obsahu-nerealizovanym-z-duvodu-mimoradnych-opatreni.pdf

https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2020/08/Obecne-hygienicke-podminky.pdf

 

 

 

 

V 7.ročníku budete mít nově předmět vaření. Je třeba zaslat na účet školy 450,-Kč

ČÚ: 600829584/0600

Variabilní symbol: datum narození dítěte

Zpráva příjemci: Vaření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________