Třída 7. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Leona Mikušová
Zastupující TU: Mgr. Jana Třetinová

Zástupce rodičů: Linda Kinkorová

Asistent pedagoga: Bc. Gabriela Hubálková

Aktuality

Informace pro žáky i rodiče:

3.5. NASTUPUJEME DO ŠKOLY!

Sraz v 7:43 U TRAMPOLÍNY NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI

Rozvrh je aktualizován, modré puntíky platí pro distanční výuku příští týden.

Všichni budete mít igelitovou tašku na obuv.

Tělesná výchova bude venku, je třeba mít sportovní úbor a boty na ven.

Pokud budete chtít chodit na oběd, je třeba si je objednat.

 

 

Opět prosím o včasné omlouvání absence žáků na online výuce - vidíte v Bakalářích!!!

Omluvenky za absenci by měly být napsány do třech kalendářních dnů, poté by měla být absence zapsána jako neomluvená.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dokumenty na webu školy - info pro rodiče: Škola – výuka v době koronaviru – 2 soubory: Interní evidence změn a Obecné hygienické podmínky.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY NAJDETE NA HLAVNÍ STRÁNCE ŠKOLY

 

 

 

 

Info k omlouvání žáků v případě, že bude probíhat distanční výuka.

Vážení rodiče,

v případě, že by zase musela probíhat výuka distanční (z domova), je třeba omlouvat Vaše děti, pokud by se nemohly nějaké hodiny účastnit. Bude platit stejný režim, jako když jsme ve škole, tedy omlouvání skrze Bakaláře - Komens s uvedením důvodu, proč se výuky nemohlo účastnit. Děkuji za spolupráci.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis z třídní schůzky, která se konala 8. září 2020.

  • Zápis zde: Třídní schůzky 8. 9. 2020
  • Lyžařský kurz: https://dejepis1-3.webnode.cz/lyzarsky-vycvik/
  • Volby do školní rady – link na volbu: https://www.survio.com/survey/d/A1Z4J5E6A8D7O8C4E
  • Mirakulum - pátek 11. září - Pokud rodiče napíší lístek, že děti mohou zůstat v Mirákulu nebo odejít samostatně domů, je NUTNÉ, aby rodiče připsali, že přebírají za své dítě zodpovědnost.
  • Povinné roušky na chodbách, ve společných prostorech - od 10. 9. 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 8.9.2020 OD 17 HODIN ON LINE

Třídní schůzky

https://jitsi.ssps.cz/TGM-Mikusova

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY PRO RODIČE

https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2020/08/Interni-evidence-zmen-vzdelavaciho-obsahu-nerealizovanym-z-duvodu-mimoradnych-opatreni.pdf

https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2020/08/Obecne-hygienicke-podminky.pdf

 

 

 

 

V 7.ročníku budete mít nově předmět vaření. Je třeba zaslat na účet školy 450,-Kč

ČÚ: 600829584/0600

Variabilní symbol: datum narození dítěte

Zpráva příjemci: Vaření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________