Třída 6. C

O nás

 

Třídní učitel: Mgr. Jana Obalilová

E-mail: jana.obalilova@zsmilovice.cz

Asistentka pedagoga: Tereza Hájková

Zastupující učitel: Bc. Milena Ratajová

Zástupce rodičů: Zuzana Pospíšilová

 

 

Aktuality

Výuka od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020:

Naše třída 6. C bude mít od 30. 11. prezenční výuku ve škole podle původního rozvrhu.

Děti jsou na všechny předměty v naší kmenové třídě č. 208.

Po celou dobu výuky musí mít děti nasazenou roušku. Vybavte, prosím, děti dostatečným množstvím roušek, aby si je mohly vyměňovat.

POZOR, ZMĚNA je u volitelných předmětů (sportovní aktivity, základy šití, konverzace v angličtině, žurnalistika, výtvarné dílny, přírodovědná praktika – v běžném rozvrhu v různé dny). Děti z jednotlivých tříd se nesmí mezi sebou míchat, proto budou všechny volitelné předměty vyučovány v jedné třídě ve stejnou dobu, a to ve středu 7. vyučovací hodinu.

 

Jak se budou děti scházet: 

Každý den ráno je sraz před školou – pro 6. C před okny zástupkyní ředitelky (vpravo od hlavního vchodu) v 7:55 h. V tuto dobu děti vyzvedne paní učitelka Červinková a paní asistentka Hájková, odvedou je do šatny a do třídy.

Pokud někdo přijde pozdě, čeká před školou a na vyzvání paní vrátné vstupuje do školy.

Obědy je nutné dětem přihlásit. Pokud je prezenční výuka (děti chodí do školy), chodí děti obědvat do jídelny. V době distanční výuky si děti obědy odnáší v nosiči na jídlo.

Hv a Tv se vyučují, ale žáci nezpívají, necvičí, je pouze teoretická výuka nebo procházky venku.

Informace od pana učitele Kreidla k předmětu Pozemky ke stažení zde: Pozemky

Prosím, prostudujte si, pan učitel bude od dětí po příchodu do školy vyžadovat (je tam i dokument, který mají mít děti podepsaný od rodičů).

V pondělí 23. 11. 2020 nebude hodina OSV (budu suplovat ve 2. A). Hodina proběhne v náhradním termínu: ve čtvrtek 26. 11. 2020 - 3. vyučovací hodinu (od 10:05h). Těším se na vás 🙂

V pátek 27. 11. 2020 bude 3. vyučovací hodinu (od 10:05h) předmět VkO s paní učitelkou Peštovou. Sejdete se v tomto týmu:

 

Milí rodiče, připomínám, že v pondělí 16. 11. 2020 je ředitelské volno a v úterý 17. 11. 2020 státní svátek. V těchto dnech neprobíhá distanční výuka.

Obědy v době distanční výuky.

Milí rodiče, na hlavních stránkách školy (ve vyskakovacím okénku) a v e-mailu máte informace ke způsobu vydávání obědů v době distanční výuky.

Vysvětlivky k hodnocení v Bakalářích (kromě známek se vyskytují zkratky)

A – nemoc, absence

N – nesplnil úkol, nepracoval

O – omluven (nebyl, TV – nemoc)

U – uvolněn (rozhodnutí ŘŠ)

V – splnil úkol

X – nehodnocen – práce dopadla špatně

V případě potřeby je možnost požádat o konzultaci paní školní psycholožku J. Čmuhařovou nebo speciálního pedagoga L. Nachlingera. Kontaktovat je můžete na jejich školních e-mailech.

 

Nový rozvrh hodin - platný od pondělka 2. 11. 2020

V okénku, kde je hodina TV (středa - 3. hodinu) bude první týden v listopadu TV, 2. týden - VV, 3. týden - HV a 4. týden - ČaSP.

Hodiny matematiky probíhají ve skupinách (jako při běžné prezenční výuce ve škole M1 a M2)

 

Informace pro žáky a odkazy najdete na školním webu v sekci Škola – Výuka v době koronaviru.

 

Nový rozvrh hodin pro distanční výuku - platný od středy 14. 10. 2020:

Barevně označené předměty jsou formou online výuky.

 

Na oficiálních stránkách školy v sekci ŠKOLA, záložka VÝUKA V DOBĚ KORONAVIRU (https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/)  je vložena prezentace Office 365 Teams. V případě problémů s přihlašováním se, prosím, podívejte do návodné prezentace.

 

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 má naše třída distanční výuku.  Veškeré informace k online výuce jsou na oficiálních stránkách školy.

Barevně - žlutě ohraničené předměty v rozvrhu hodin jsou formou videokonferencí (např. pondělní OSV). Děti se budou přihlašovat v Teamsech v časech dle rozvrhu hodin  do skupin daného předmětu. Čtvrtou vyučovací hodinu online výuka neprobíhá - v tomto čase probíhá výdej obědů (více informací je na oficiálních školních stránkách). V ostatních předmětech budou mít děti v Teamsech zadanou práci - v případě potřeby mohou využít online konzultace s vyučujícím (v daném čase budou učitelé přihlášeni v Teamsech online).

Případné změny budou zveřejněny zde na třídních stránkách.

Prosím, sledujte školní i třídní stránky.

Rozvrh hodin 12. 10. - 16. 10. 2020

Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

 

 

 

Upozornění - tělesná výchova 29. 09. 2020

Děti budou mít v úterý 29. 09. 2020 posunutou výuku TV, a to od 13.20h do 14.05h

 

Informace ze třídních online schůzek - ke stažení zde: TS 9-2020

 

Páteční Mirakulum: V pátek 11. 9. jdeme dle plánu se třídou do Mirakula. Odcházíme v 8:00h od školy. Ukončení akce - dle rozvrhu hodin, tj. konkrétně v naší třídě po 6. vyučovací hodině - ve 13.35h příchod ke škole. Pokud chcete dětem napsat lístek, že děti mohou zůstat v Mirakulu nebo odejít samostatně domů, je nutné, aby kromě data a informace o samostatném odchodu lístek obsahoval větu, že přebíráte za své dítě zodpovědnost.

 

Odkaz na dotazníky na nové volby do školské rady zde:  https://www.survio.com/survey/d/S9P4N9F9I6O4H5D3K

 

V pondělí 7. 9. 2020 budou dětem přiděleny skříňky v šatnách. Chlapci si opět přinesou vlastní zámek s klíčkem. Dívky obdrží klíčky od skříněk v dívčí šatně. 

 

Nabídku kroužků pro letošní školní rok naleznete zde: Kroužky 2020 2021 Přihlášky na vybraný kroužek je nutno odevzdat nejdéle do 11. 9. 2020

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY proběhnou ve středu 9. 9. 2020 od 17:00h formou online zde: https://jitsi.ssps.cz/ZSTGM6.C

 

Připomínám, že na zítřejší (čtvrtek 3. 9. 2020) část turistického kurzu se scházíme před školou v 8:00h, nezapomeneme s sebou roušku, jízdenku na vlak z Lysé do Milovic a peníze. Vše v podrobném rozpisu Organizace začátku školního roku 2020 2021 (níže).

 

Vážení rodiče,

na školním webu (ve složce ŠKOLA/VÝUKA V DOBĚ KORONAVIRU): https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/ jsou umístěny 2 nové dokumenty: Interní evidence změn vzdělávacího obsahu nerealizovaným z důvodů mimořádných opatření a Obecné hygienické podmínky. Prosím, přečtěte si je. Děkuji

 

Milí rodiče, milé děti,

začátek školního roku se blíží :). V odkazu přikládám informace k organizaci prvního týdne. Prosím, pročtěte si - ke stažení zde: Organizace začátku školního roku 2020 2021

 

 

 

 

 

 

Seznam pomůcek pro 6. ročník jsem zasílala na e-mail, najdete jej rovněž na webových stránkách školy ve složce Žáci - Pomůcky.