Třída 2. A

KULÍŠCI z MILOVIC

O nás

Třídní učitelka: Mgr. Libuše Košvancová

Asistentka pedagoga: Klára Votavová

Zastupující TU: Eliška Hlávková

zástupce rodičů: Petra Kožnarová

správce třídního fondu: tereza@hajkova.cz

konzultační hodiny: úterý 13.00 - 14.00 /po telefonické domluvě možný i jiný termín/

Aktuality

Odkazy

DOMÁCÍ ÚKOLY po dobu uzavření školy budou pravidelně zadávány formou našich webových stránek. 

INFORMACE OD VEDENÍ ŠKOLY - Upozorňujeme všechny žáky i zákonné zástupce, že v průběhu online výuky platí školní řád se všemi důsledky.

DNEŠNÍ ÚKOL Z HODINY - AJ p. uč. Nachlingera

Opiš věty a přelož je do češtiny. Potom vyfoť a pošli         lukas.nachlinger@zsmilovice. cz

I´ve got blond hair.

I´ve got black hair.

I´ve got brown hair.

 

ON-LINE VÝUKA

O daném čase naší výuky  budete vždy včas informováni na začátku týdne pro případné plánování ostatních činností.  On-line výuku pod mým vedením si ponecháme zorganizovanou v našich čtvrtečních skupinkách. Odkaz je třeba otevřít v prohlížeči Chrome nebo Firefox.

https://jitsi.ssps.cz/pionyru2A

 

PÁTEK 27. 3.

skupina AJ pana učitele Nachlingera nezapomene na online výuku dnes v 10.00 na odkazu

https://jitsi.ssps.cz/AJNACH2A

 

MATEMATIKA - všichni opakujeme na odkazu

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/zavorky3.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/zavorky4.htm

MATEMATIKA - kdo si troufne

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/ulohy_do100sprech1.htm
nápověda: příklad zapisovat bez mezer, kontrolu provádět v první části slovní úlohy opačným početním výkonem, v druhé-náročnější-části slovní úlohy provádět kontrolu záměnou sčítanců

MATEMATIKA - všichni procvičujeme nově osvojené úkoly
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele2_3.ht

ČESKÝ JAZYK - připravujeme se na diktát /postup přípravy už ovládáme z minulého diktátu viz. HOTOVÉ ÚKOLY český jazyk 20.3./ tentokráte podle odkazu 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni5.htm
Z těchto dvou cvičení si příští týden vyberu 2 věty k diktátu.

ČTENÍ  - nejprve správné odpovědi na otázky k vámi zvolenému textu v čítance /nebyly všechny odpovědi úplně správné/

text str. 94 - Shoď kabát! Shoď kabát! Přišlo jaro!

text str. 95 - cit. Sluníčko rádo přispěchá na pomoc a svými teplými paprsky probudí přírodu k životu.

text str. 96 - .....a vidí, jak ze země vystrkují hlavu kytičky.

text str. 97 - slunce myje nádobí, slunce honí myš a mňouká, slunce hafá - hlídá dům, sluníčko se culí z výšky

text str. 100 - ....Táhl s sebou i obě půlky fazolového semene. Malá rostlinka z nich byla ze začátku živa.

text str. 102 ....v tu chvíli se Vochomůrka proloupl ze spaní . - "Kytka mi vzala čepičku!" a hrne se k divizně.......

Dnes budeme číst pozorněji, aby odpovědi na mé příští otázky byly bez chyb.  Budeme vybírat v čítance z textů

str. 134 - 136         str. 138 - 139       str. 114 - 115      str.  116 - 117

Všem přeji pohodový klidný víkend. Moc děkuji všem za skvělou spolupráci při zajišťování výuky dětí. 


HOTOVÉ ÚKOLY

ČTVRTEK 26. 3.

Na on-line výuku si připravíme papír, pastelky, pohárek s kartičkami pro násobení 2

ČESKÝ JAZYK - stále cvičíme slabiky dě, tě, ně
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni2.htm
Toto cvičení doplníme. Potom do domácích sešitů po vynechání jednoho řádku napíšeme správné datum. Vybereme si 3 věty z tohoto cvičení a psacími písmenky přepíšeme do sešitu. Nezapomeneme, že umíme správně podle slabik slova na konci řádku rozdělit. Práci si po sobě důkladně zkontrolujeme.  Prosím nafotit či naskenovat a odeslat na můj mail. Děkuji.

MATEMATIKA - na základě online výuky budeme procvičovat na odkazu nově osvojené dovednosti
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele2_2.htm

ČLOVĚK A JEHO SVĚT - stále cvičíme orientaci v čase - umíme vyjmenovat ve správném pořadí měsíce v kalendářním roce, školním roce, umíme roztřídit měsíce do ročních období
možno využít pořadu ČT, kdo včera neviděl
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000008/video/758391
Další online výuka bude ANGLIČTINA v pátek 27. 3. od 10.00 pro skupinu pana učitele Nachlingera - ODKAZ

https://jitsi.ssps.cz/AJNACH2A

STŘEDA 25. 3.

MATEMATIKA - podle výsledků včerejšího samostatného úkolu jsme zvládli rozklady čísel první desítky pro sčítání a odčítání s přechodem 10. Přesto procvičovat budeme. Někteří stále ještě na papíře s rozkladem. Pro šikulky POČETNÍ TAJENKA http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/7malustenky_1.htm
Řešení mi, prosím, napište mailem.

MATEMATIKA - pro čtvrteční výklad nového učiva/online výuka 26. 3. od 9.30/ je třeba, aby děti opravdu uměly odříkat násobky 2 a 3. Cvičte tedy násobení 2 a 3 buď pomocí kartiček z pohárků nebo na odkazu
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html

ČESKÝ JAZYK - pokračujeme v procvičování slabik dě, tě, ně na odkazu /dnes stačí toto jedno cvičení/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA - pokračujeme ve čtení vlastní knihy - můžeme z přečtené knihy už připravit i záznam o knize
OTÁZKY ke včerejší četbě vybraného textu z čítanky - odpověď, prosím, zaslat mailem
str. 94 - Co rozhlašovala sýkora koňadra popěvkem: ZIN-ZI-VER! ZIN-ZI-VER!
str. 95 - Jakého spojence si našlo jaro, aby zvítězilo nad zimou?
str. 96 - Kdo pozdravil sluníčko jako první?
str. 97 - Co všechno dělalo sluníčko v písničce, kterou domeček zpíval?
str. 100 - Z čeho byla ze začátku živa malá rostlinka fazole?
str. 102 - Komu vzala kytka čepičku?

ÚTERÝ 24. 3.

TĚLESNÁ VÝCHOVA - dnes začneme vzpomínkou na 1. třídu a zpěv doprovodíme pohybem podle odkazu
https://www.youtube.com/results?search_query=kdy%C5%BE+jsi+%C5%A1%C5%A5astn%C3%BD
jedná se o písničku Když jsi šťastný....., Hlava, ramena, kolena.....

MATEMATIKA - včera jsme opakovali sčítání a odčítání s přechodem 10 s ROZKLADEM např. 27 + 6 = 27 + 3 + 3 = 33      dnes na papír samostatně a samozřejmě také s ROZKLADEM bez pomoci rodičů, prosím.
34 + 9
73  - 7
96  - 8
58 + 6
Prosím, nafotit či naskenovat a poslat na můj mail.

MATEMATIKA - procvičujeme násobení 3 - kdo ještě nezvládá, doporučuji práci stále s kartičkami z pohárků a vynechat práci na tomto odkazu
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pexeso-nasobeni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pexeso-nasobeni/hra2.html

ČTENÍ - stále nacvičujeme výrazný přednes básničky Jiřího Žáčka - Halí, belí
ČTENÍ - dnes zalistujete v čítance, na stránkách 95 - 104 si vyberete jeden text /hádanky NE/, text si pozorně přečtete a rodiče mi do mailu, prosím, napíší název textu. A já si pro vás připravím otázky k přečtenému textu.
A zítra v čase 8.45 - 9.00 bychom zkusili online spojení. Vzhledem k tomu, že v některých rodinách je více dětí školou povinných, které také chtějí přístup k online výuce svých pedagogů podle daného rozvrhu, budeme navazovat spojení v jejich přestávkách. O daném čase naší výuky  budete vždy včas informováni. Odkaz je třeba otevřít v prohlížeči Chrome nebo Firefox.
https://jitsi.ssps.cz/pionyru2A

PONDĚLÍ 23. 3.

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - opakujeme podle odkazu cvičení 1,2, naučíme se ve správném pořadí měsíce v kalendářním a šk. roce
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rok1.htm

ČESKÝ JAZYK - VELKÁ POCHVALA PRO VŠECHNY KULÍŠKY            dle velmi úspěšných výsledků zadaného diktátu se posuneme k dalšímu procvičování /chybičky v diktátě: čárky, tečky, velká písmena, správné tvary psacích písmen např. velké C, ale měkké a tvrdé slabiky bez chyb/. Kdo udělal chybičku - předepíše si písmeno O: a opraví si.
Učivo /měkké a tvrdé souhlásky/ považuji za osvojené, žáci ho dokáží uplatnit samostatně při plnění zadaných úkolů.  Pozornost zaměříme na procvičování slabik dě, tě, ně
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene1.htm
DOMÁCÍ ÚKOL - doplníme si i cvičení 2, pak 10 vybraných slov ze cvičení 2 přepíšeme psacími písmeny do sešitu pod diktát, NEZAPOMENOUT NA DATUM, prosím naskenovat či nafotit a poslat na můj mail. Děkuji.

MATEMATIKA - dnes si nejprve na papír zopakujeme sčítání a odčítání s přechodem 10 za pomoci rozkladu                      např. 34 + 9 = 34 + 6 + 3 = 43 nebo 65 - 7 = 65 - 5 - 2 = 58, kdo rozklad v hlavě zvládá může pokračovat na odkazu, /ostatní si mohou příklad vypočítat na papír s rozkladem, aby nepřišli o tento úkol/
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani7.htm

MATEMATIKA - samozřejmě stále cvičíme násobky 2 a 3, vždy si celé řady násobků nejprve zpaměti odříkáme a ukazujeme na prstech 0 - žádný prst, 2 - jeden prst, 4 - dva prsty atd., KAŽDÁ ŘADA NÁSOBKŮ ZAČÍNÁ NULOU, potom vezmeme pohárek - libovolně seřadíme příklady a vyhledáváme výsledek. NĚKTEŘÍ ŠIKULOVÉ ZVLÁDLI I OBA POHÁRKY POMÍCHANÉ  SPRÁVNĚ PŘIŘADIT.  CHYTRÉ HLAVIČKY ROZHODNĚ NECHYBÍ.

PÁTEK 20. 3.

ČESKÝ JAZYK - dnes začneme oproti pátečnímu rozvrhu úkoly z ČJ - diktát
diktát budeme psát do domácího sešitu - vynecháme řádek - zapišeme datum - procvičíme ruku, zápěstí, prstíky -- spoléhám na rodiče /nenapovídat, nepřikyvovat, nenaznačovat souhlas či odmítnutí / - pomalým tempem diktovat větu stále dokola celou, pouze zdůraznit - PRO KONTROLU TI PŘEČTU VĚTU JEŠTĚ JEDNOU, pak pokračovat stejným způsobem druhou větou - NA ZÁVĚR OPĚT ZDŮRAZNIT: PŘEČTU PRVNÍ VĚTU JEŠTĚ JEDNOU, PŘEČTU TI DRUHOU VĚTU JEŠTĚ JEDNOU - než děti sešit zavřou, přečtou Vám celý diktát nahlas - pokud si žáci HNED SAMI najdou chybu, napíší slovo na konci znova nebo celou větu znova - DIKTÁT NEBUDU ZNÁMKOVAT
VĚTY K NADIKTOVÁNÍ
Cilka má rýmu a kýchá. Krejčí šije kožíšky.
Dětem držím palce, aby se zadařilo, co nejlépe.
Pak mi diktát nafoťte či naskenujte. Potřebuji získat objektivní informaci o úrovni znalostí práce s tvrdými a měkkými souhláskami, abych mohla zvolit úkoly pro příští týden z českého jazyka k procvičování.

MATEMATIKA - budeme opět procvičovat násobení 2 a 3
Prosím, dnes nebo o víkendu s pomocí rodičů. Vezmeme opět pohárky s kartičkami. Několik nápadů k procvičování: A/ klasicky práce s obsahem jednoho pohárku -příklad a přidej výsledek /popř. někteří si mohou před výsledkem ještě přidat k příkladu znázornění pro větší názornost/ B/ pomíchat obsah obou pohárků - příklad a přidej výsledek C/ seřadit libovolně čísla a žáci připojí příklad - tentokráte ale jen s obsahem jednoho pohárku - PRACOVAT S OBSAHY OBOU POHÁRKŮ DOHROMADY JE UŽ ÚKOL VELMI NÁROČNÝ

MATEMATIKA - dnes doporučuji opět pořad: učí Telka s úkoly z geometrie - začátek zhruba 9.35 ČT2

ČTENÍ - stále nacvičujeme zpaměti přednes básně Halí, belí od Jiřího Žáčka
ČTENÍ - cvičíme čtení s porozuměním, možno využít cvičení 1 - 3 na odkazu
http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/capi_hnizdo1.htm

ČTVRTEK   19. 3.

ČESKÝ JAZYK - pjazyk/2 trida/souhlasky/pod-hladinou-more/cviceni4.htm  a ještě cvičení 5
připravíme se na zítřejší diktát
https://skolakov.eu/cesky-Prosím dodržujte tento postup - děti přečtou nahlas větu - sdělí Vám, jestli ji rozumí - poví, co věta říká /oznamuje či se ptá, přeje si nebo rozkazuje/ - určí, jak větu napíší /velké písmeno na začátku a určité znaménko na konci věty podle druhu/ - doplní neúplná slova - nahlas odůvodňují -  necháte je spočítat slova ve větě - vyhledávají např. 3. slovo v dané větě - slovo vyhláskují /např. ryba = r - y - b - a/ - vybírejte k vyhláskování slova delší či obtížnější - není třeba pracovat ve větě se všemi slovy - některá slova si mohou i děti cvičně podle Vašeho diktátu napsat na PAPÍR - já si vyberu z těchto 2 cvičení na zítra 2 věty k diktátu - PŘÍPRAVA NA ZÍTŘEJŠÍ DIKTÁT JE DŮLEŽITÁ - PODLE VÝSLEDKU DIKTÁTU PŘIPRAVÍM NA PŘÍŠTÍ TÝDEN NOVÉ ÚKOLY

MATEMATIKA - procvičujte násobení 2 a 3, využít můžete opět stránky nebo vytáhnout pohárky s příklady na násobení 2 a 3 a výsledky, někdo třeba ještě i kolečka pro názornost a přiřazovat
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nakupujeme/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/mlsny-zajic/nasobeni3priklad1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html

ČLOVĚK A JEHO SVĚT - včera proběhlo velmi zajímavé vysílání na ČT - UčíTelka - člověk a jeho svět pro 2. ročník - doporučuji - pak mi děti na papír ve 3 sloupcích nazvaných MINULOST - PŘÍTOMNOST - BUDOUCNOST sepíší nejméně 3 věci, které by do sloupců přiřadily /určitě to zvládnou i bez televizního pořadu/- prosím rodiče nafotit či naskenovat k odeslání na můj mail
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000003/video/757159

STŘEDA 18. 3.

ČESKÝ JAZYK - cvičíme pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách dnes možno využít těchto stránek - https://www.gramar.in/cs/result.php
zkuste konkrétnější zadání  https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e70ec39a3995
další varianta k otevření https://www.gramar.in/cs/ - označte 2. ročník, sjeďte dolů a označte cvičení - doplň i,í, y, ý
Potom bych doporučila, aby děti slova, ve kterých chybovaly, přepsaly na papír samozřejmě psacími písmenky či rodiče jim je diktovali. Není třeba zasílat výsledky této práce.

MATEMATIKA - upevňujeme sčítání a odčítání v číselném oboru do 100 i s přechodem 10 za pomoci rozkladu - dnes na stránkách /možno využít na tomto odkazu i dalších cvičení/
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/indianskou-stezkou/priklady1.htm

MATEMATIKA - procvičujeme násobky 3 /možno využít tohoto odkazu se cvičením 1 - 8/
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob3_1.htm

ČTENÍ - čteme stále vlastní knihu a dnes začneme s nácvikem přednesu básně Jiřího Žáčka - Halí, belí - zpaměti, kterou budeme umět přednášet po návratu do školy
http://versovani.blogspot.com/2011/04/hali-beli-jiri-zacek.html

AJ - skupina p. uč. Bezuchové
Prosím děti o on-line procvičování slovní zásoby 4.lekce. Na stránkách třídy je odkaz HappyHouse – games – Unit 4.
Písemný úkol – Activity Book str.27 (závěrečná strana 4.lekce – vyber slovo z nabídky, přepiš ho na řádek, do obdélníku slovo nakresli). About me (obdélník vpravo dole – nakresli sebe a doplň do věty – jakou máš barvu vlasů a očí). Stranu nafoťte, naskenujte a pošlete do 22.3. na mail: jana.bezuchova@zsmilovice.cz
Děkuji

AJ - skupina p. uč. Nachlingera
Ať děti napíší osm libovolných slovíček na podepsaný papír, vyfotí a pošlou mi na mail do neděle 22.3. Zkontroluji a oznámkuji.
Dále ať děti procvičují slovní zásobu na Happy House – Games – Unit 1 – 4                            mail: lukas.nachlinger@zsmilovice.cz

ÚTERÝ 17. 3.

MATEMATIKA - upevňujeme sčítání a odčítání do 100
u následujícího cvičení se držíme pravidla desítky k desítkám, jednotky k jednotkám
http://skolicka6.sweb.cz/OPRAVA/CVICENI6.htm
u dalšího cvičení opakujeme včerejší nacvičený postup odčítání s vypůjčováním desítky
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/psi-smecka/priklady5.htm

MATEMATIKA - nacvičujeme násobení
po včerejší práci s násobky 3 si dnes hrajte hru - z pohárku vyjměte kartičky s násobky 3 - uspořádejte od nejmenšího po největší /pro kontrolu, zda žádný nechybí/ 1. hra - zamíchejte, tajně dětem 3 seberte, děti musí přijít na to, které násobky chybí, OPAKUJTE NĚKOLIKRÁT /děti mohou pro zpestření zkoušet Vás/ 2. hra - vyberte z hromádky násobků 3 jen jedno číslo - děti určují, který násobek 3 je HNED PŘED a HNED ZA /slovo hned je důležité - jinak by museli jmenovat celou řadu násobků 3 před nebo za/, OPAKUJTE NĚKOLIKRÁT
PAK LIBOVOLNĚ SEŘAĎTE PŘÍKLADY NA NÁSOBENÍ 3 a děti už přiřazují jen výsledky /zase si podle nácviku z minulých dnů viz pátek 13.3. odříkávají řadu násobků a ukazují na prstech, aby výsledky žáci nehádali/ - opakujte několikrát
na procvičování násobení 2 si zahrajte toto pexeso - jde o to, kdo to zvládne menším počtem pokusů
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-nasobeni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-nasobeni/hra2.html

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Na uvedených stránkách najdete video s papírovými skládankami - jednu papírovou skládanku se děti naučí, složí, nafotí a pošlou na můj mail. Výrobek schovají a odevzdají mi po návratu do školy. Uděláme si výstavku.
https://www.facebook.com/watch/?v=668257953914780

ČTENÍ - PSANÍ
Naučíme se psát písmeno "w" a "W". Začneme nácvikem TUŽKOU v písance 2, pokračujeme v písance 6 str. 20 PEREM. Práci budu známkovat. Nestačí bez pravopisných chyb, ale také se správnými tvary psacích písmen, spojováním písmen, udržováním velikosti písmen podle pomocných linek.  Předepsané tvary před psaním obtahujeme. NENÍ DŮLEŽITÁ KVANTITA,  ALE KVALITA napsaná na řádku. Děti znají naše pravidla pro psaní.  NEGUMUJEME, NEMIZÍKUJEME! Opět prosím nafotit či naskenovat a poslat na můj mail. Děkuji.
Čteme si vlastní knihu - částečně nahlas pro ostatní, tedy srozumitelně, s výrazem a správnou melodií /znaménka na konci vět/

ANGLIČTINA - skupina p. uč. Nachlingera
Ať děti napíší osm libovolných slovíček na podepsaný papír, vyfotí a pošlou mi na mail do neděle 22.3. Zkontroluji a oznámkuji.
Dále ať děti procvičují slovní zásobu na Happy House – Games – Unit 1 – 4
Zdravím všechny děti. Spoléhám na vaše CHYTRÉ HLAVIČKY, ŠIKOVNÉ RUČIČKY a DOBROU NÁLADU. A nezapomeňte - S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÉPE.
Děkuji všem rodičům za zodpovědný přístup a spolupráci při plnění úkolů s dětmi.

PONDĚLÍ 16. 3.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/6opakovani.htm

ČESKÝ JAZYK
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/souhlasky_oboj2.htm
STÁLE PROCVIČUJEME PRAVOPIS PO MĚKKÝCH A TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH
tentokráte nezapomínáme v následujícím cvičení na zdůvodňování - ve slově kytka po tvrdé souhlásce "k" napíšeme tvrdé krátké "y"
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-1-uroven/6033

MA - opakujeme
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocetni-trenazer/dopocitavani-do-desitky/priklady.html
v tomto následujícím cvičení, aby všichni zvládli, mohou využít naši pomůcku - podtrhni si počet desítek - půjč si jednu desítku - zapiš do výsledku, kolik desítek zbude - od půjčené desítky odeber daný počet jednotek a zapiš zbývající počet jednotek do výsledku - např. 40 - 6 /mám 4 desítky - jednu sí půjčím zbudou 3 - zapíšu do výsledku 3 - vypočítám ústně 10 - 6 se rovná 4, zapíšu ke 3 ještě 4 a výsledek je 34
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/psi-smecka/priklady1.htm
procvičujeme zase násobky 3 - tentokráte seřadíme libovolně kartičky s čísly - přidáme správný počet koleček=znázornění, nakonec ke znázornění přidáme kartičku s příkladem, opakujeme několikrát
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/na-trikolkach/nasob3.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/najdi-vetrelce/pocitame.html

Prosím, provádějte každodenní kontrolu hlaviček, aby se nám vši nerozšířily po třídě.

UPOZORNĚNÍ
Prosím rodiče, aby respektovali školní řád /citováno/:
Po zjištění, že je dítě infikováno (pedikulózou či jiným infekčním onemocněním), mají rodiče povinnost onemocnění neprodleně léčit. Učitelé zákonné zástupce informují, sami kontrolu neprovádějí z důvodu možného rozšíření na další žáky. O infikované dítě bude postaráno dle § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – do příchodu zákonného zástupce bude žák oddělen od ostatních, aby nedošlo k šíření infekce. Pokud rodiče infekci opakovaně neřeší, bude o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče
NEZAPOMENOUT KNIHU DO ČTENÁŘSKÉ DÍLNY - čítanku nosíme v úterý a pátek
-