Třída 2. A

 SOVÍCI z Milovic

aktuality

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

4. 3. MA - PL

1. 3. ČJ - PL se zadáním vložený v sešitě - nezapomeneme zapsat datum ve správném tvaru

1. 3. AJ - Vochomůrky (p. uč. Nachlinger) - Příští týden písemný test z potravin, které jsou v učebnici, na začátku lekce 3.

 

 

třídní učitelka: Mgr. Libuše Košvancová
asistent pedagoga: Lenka Valtrová
konzultační hodiny: pondělí 14.00 - 15.00
písemná komunikace přes Bakaláře v Komens
mobil: 734 327 716
zastupující učitel: Mgr. Nikola Jokešová
vyučující AJ: Mgr. L. Nachlinger, V. Červinková
vyučující VV: Hana Dann
vyučující ČaSP: Bc. Radka Boučková
vyučující TV: Bc. Michaela Hankeová
vyučující HV: Veronika Červinková