Třída 2. A

KULÍŠCI z MILOVIC

O nás

Třídní učitelka: Mgr. Libuše Košvancová

Asistentka pedagoga: Klára Votavová

Zastupující TU: Eliška Hlávková

zástupce rodičů: Petra Kožnarová

správce třídního fondu: tereza@hajkova.cz

konzultační hodiny: úterý 13.00 - 14.00 /po telefonické domluvě možný i jiný termín/

Aktuality

Mezi žáky v budově školy se vyskytly vši. Prosím, proveďte kontrolu. Děkuji.

23. 9. ČJ - PL (podle vzoru tužkou rozdělit slova na slabiky a tužkou označit správně samohlásky a souhlásky)

20. 9.  MA - PL dle výběru a) zapsat všechny možné rozklady předepsaných čísel nebo b) příklady na sčítání do 20 s rozkladem

PROSÍM, stále nemám od všech účastníků POSUDEK o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě od lékaře a kopii kartičky ZP

sraz odjezdu na školu v přírodě: 30. 9. před hlavní budovou školy v čase 7.30 - 7.45

16. 9. CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - informace vzadu ve školním notýsku

Dnes děti obdržely seznam věcí na školu v přírodě.

 

 

Odkazy

 

TÝDENNÍ PLÁNY 23. - 27. 9. 

 

ČESKÝ JAZYK - nacvičujeme nová psací písmena, opisujeme a přepisujeme slova i věty,  určujeme počet slabik, rozdělujeme slova na slabiky, provádíme graficky slabičnou a hláskovou stavbu slova, dělíme hlásky na samohlásky a souhlásky, umíme vyjmenovat krátké a dlouhé samohlásky s dvojhláskami
MATEMATIKA -  procvičujeme sčítání a odčítání do 20 společně i samostatně, řešíme slovní úlohy, využíváme zopakované rozklady čísel první desítky pro sčítání s přechodem desítky
ČaJS - osvojujeme dopravní značky a jejich dodržování pro bezpečnost vlastní i ostatních