Třída 2. A

KULÍŠCI z MILOVIC

O nás

Třídní učitelka: Mgr. Libuše Košvancová

Asistentka pedagoga: Klára Votavová

Zastupující TU: Eliška Hlávková

zástupce rodičů: Petra Kožnarová

správce třídního fondu: tereza@hajkova.cz

konzultační hodiny: úterý 13.00 - 14.00 /po telefonické domluvě možný i jiný termín/

Aktuality

18. 11.  ČJ - PL
Školní knihovna vyhlašuje soutěž:
Vyrob ozdobu, kterou si vyzdobíme naši školu. Ozdoba musí být pouze v těchto barvách: bílá, zlatá, červená, zelená. Ozdoby (označené jménem a třídou) noste do 1.A /Jana Bezuchová/ do 6. 12.
15. 11.  MA - PL

UPOZORNĚNÍ -  ve škole máme opět vši, ale i roupy.

7. 11. AJ /skupina p. uč. Bezuchové/ - procvičovat hlasité čtení - učebnice str. 9 - oporu naleznete na našich webových stránkách v ODKAZECH na AJ v sekci - songs

NEZAPOMENOUT KNIHU DO ČTENÁŘSKÉ DÍLNY - čítanku nosíme v úterý a pátek

 

 

Odkazy

 

TÝDENNÍ PLÁNY 18. - 22. 11. 2019

ČESKÝ JAZYK - prověřujeme znalost tvoření slov opačného významu, procvičujeme slova významem nadřazená, podřazená a souřadná, stále  se seznamujeme s druhy vět

MATEMATIKA- automatizujeme si sčítání a odčítání s přechodem desítky v číselném oboru do 20, rýsujeme přímky, seznamujeme se s pojmem - bod, procvičujeme dovednost řešení složených slovních úloh

ČaJS -  třídíme rostliny podle nápadných znaků, dokážeme pojmenovat vybrané zemědělské plodiny, osvojujeme si třídění ovoce na malvice, peckovice a bobule