A

Adamová Marie, Mgr.
učitelka II. stupně

marie.adamova@zsmilovice.cz

311
Ambrožová Pavlína
asistentka pedagoga

pavlina.ambrozova@zsmilovice.cz

101
Auersperger Bohumil
učitel II. stupně

bohumil.auersperger@zsmilovice.cz