Žáci

Přihláška

Přihláška

Přihláška

Přihláška

Všichni žáci 1., 2. a 3. ročníku během tohoto týdne přinesou domů přihlášku do školní družiny na školní rok 2018/2019. Pokud máte zájem o školní družinu na rok 2018/2019 vraťte vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli do 4.6.2018.

Bc. Radka Boučková, vedoucí vychovatelka

Školní družina je určena žákům 1.stupně do výše povolené kapacity ŠD. U zápisu přednostně přijímají žáci nižších ročníků.

Provozní doba ŠD

6.30 – 7.30

11.30 – 16.30

V době vedlejších prázdnin a ve dnech ředitelského volna  nebude ŠD v provozu.