Třída 9. C

O nás

Třídní učitel:     Mgr. Monika Peštová
Zastupující TU: Michaela Hankeová

Asistentka pedagoga: Bc. Michaela Ratajová, Marta Bromová, Eva Sudrová

 

Aktuality

Školní rok 2021/2022

Informace ohledně Středních škol, dni otevřených dveří jsou rodičům zasílány přímo do Bakalářů - Komens

7. 10.

18.10. DOD na zdravce v Nymburce: https://www.zdravkanbk.cz/cs/Uchaze%C4%8Di/St%C5%99edn%C3%AD+odborn%C3%A1+%C5%A1kola/Dny+otev%C5%99en%C3%BDch+dve%C5%99%C3%AD/

4. 10.

rádi bychom vás a vaše žáky pozvali na Veletrh škol a vzdělávání, který se bude konat v Nymburce v prostorách SOŠ a SOU Nymburk, ul. V Kolonii 1804

dne 14.10. 2021 od 9:00 – 16:00 hod.

Veletrh slouží k propagaci středních škol v rámci Středočeského kraje.

Organizaci akce letos převzala od Krajská hospodářská komora Střední Čechy, která má zájem i v letošním roce nabídnout přehled středních škol a vzdělávacích institucí v regionu žákům ZŠ a jejich rodičům. Prezentovány budou nejrůznější obory a studijní zaměření, které tyto střední školy a odborná učiliště nabízejí.

Návštěvníkům bude poskytnut vstup zdarma, navíc bude pro žáky ZŠ připraven krátký program, ve kterém se představí některé školy a firmy se svou nabídkou.

Akce je pořádána ve spolupráci s Úřadem práce Nymburk, který na místě zajistí poradenství žákům ZŠ a jejich rodičům.

Hyginenická opatření budou zajištěna dle aktuální situace, vstup osob povolen v respirátorech a bude regulován.

Požádali bychom proto o objednání času návštěvy veletrhu na emailu:

praha-vychod@khkstrednicechy.cz, aby byl zajištěn hladký průběh akce.

S případě dotazů a objednání vaší školy na akci kontaktujte prosím:

praha-vychod@khkstrednicechy.cz, tel. 702 020 489

 

Těšíme se na vaši účast.

20. 9. Průvodce 9. ročníkem

https://drive.google.com/file/d/1bvq8W_OOHt2LPvz24cisL10Z80tuPT0T/view

https://kampodevitce.cz/newslettery-registrace/

sš - průmyslová - DOD

7. 9. Informace pro 9. ročník - SŠ

Základní informace VP 9. roč

Burzy škol 2021

Sledujte termíny Dnů otevřených dveří:

https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/

http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/


Kroužky 2021/22

Kroužky Nabídka dětem

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

od 6.9. - výuka podle rozvrhu, testování 6. a  9. 9.

Třídní schůzka:

7.9.  online třídní schůzka v týmu OSV 17:30 - 18:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam pomůcek pro 9. ročník najdete na webových stránkách školy na záložce "Žáci" - "Pomůcky" - "Seznam pomůcek 2. stupeň.

Z uvedeného seznamu nekupujte výtvarné potřeby, hromadně zakoupí sdružení VOLUNTARIUS. Žádáme o zaslání částky 200Kč na účet sdružení VOLUNTARIUS

(100kč výtvarné potřeby, 100kč fond -akce školy, třídy)

odkaz   https://zsmilovice.cz/voluntarius/ 

Bankovní spojení: č. ú. 1098378013/3030 (Voluntarius)

Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru "DDMMRR" a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.