Třída 9. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Karel Špecián
Zastupující TU: Mgr. Jana Slavíková

Asistent pedagoga: Eva Sudrová

Informace a důležitá sdělení

Informace ředitelky školy

Vzhledem k organizačním opatřením a zabezpečení výuky anglického jazyka jsme ve škole přijali toto opatření:žáci skupiny AJ, kterou vyučovala paní učitelka Ramšáková, bude do prosince vyučovat paní učitelka Alena Breu. Od ledna 2020 přijímáme novou učitelku AJ.

Informace - přijímací zkoušky

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/234-ministerstvo-zverejnilo-terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce-2019-2020Aktuální informace

Na webu školy v sekci žáci – vycházející žáci  jsou informace k podání přihlášek a k PZ na SŠ. Přihlášky na školy s uměleckým zaměřením do konce listopadu 2019!

Žáci, kteří by chtěli uplatnit možnost delší časové dotace u přijímacích zkoušek, musí podat s přihláškou formulář z PPP. Ten je možné získat v PPP po objednání – pokud máte zprávu platnou do konce školního roku, stačí pouze konzultace a hned vám potvrdí formulář, pokud zpráva končí dříve, je nutné nové vyšetření a tedy se ihned objednávejte do poradny.

Přípravka na přijímací zkoušky z ČJ

se v týdnu od 18. listopadu koná pouze v úterý 19. listopadu od 7:00 pro obě skupiny!

Čtvrtletní sebehodnocení žáků

Vypracují žáci během OSV 18.11. a následně nechají podepsat rodiči. Rodičům žáků , kteří jsou aktuálně hodnoceni nedostatečnou nebo nemohou být klasifikováni vůbec, přijde úřední mail.

Projekt "Po stopách operace Anthropoid"

V jeho rámci se žáci 9.B dne 21.11. podívají na místo atentátu a do zámku v Panenských Břežanech. Bližší informace na letáku s návratkou, který byl předán žákům .