Třída 9. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Karel Špecián
Zastupující TU: Mgr. Jana Slavíková

Asistent pedagoga: Eva Sudrová

Informace a důležitá sdělení

Aktuální informace

Beseda s MUDr. Radimem Uzlem

V pátek 27. září se uskuteční beseda s dr. Uzlem. Stále ještě všichni žáci neuhradili poplatek 50 Kč (nutné do úterý 24. září). Anonymní dotazy lze položit prostřednictvím schránky, umístěné v učebně 302. Doufáme, že se mezi dotazy objeví pouze takové dotazy, které lze panu doktorovi předložit.

Přípravka na přijímací zkoušky z ČJ

Třídní učitel předal žákům informační leták s podmínkami účasti a přihláškou. Prosíme v případě zájmu odevzdat přihlášku nejpozději do pátku 27. září p. uč. Špeciánovi, který přípravku povede.

Exkurze do Mauthausenu

Dne 25. října 2019 organizujeme zájezd do KT Mauthausen (Rakousko). Žáci obdrží přihlášku s informacemi od pondělí 23. září.

Přihlášky k absolventské práci

Prosíme odevzdat třídnímu učiteli co možná nejdříve. Vzhledem ke skutečnosti, že p. uč. Špecián má již 13 přihlášených, může přijmout ještě dva poslední zájemce, další bude muset již bohužel odmítnout.

Přihlášky na vodácký kurz

odevzdat TU obratem; pokud žáci formulář ztratili, dostanou od TU náhradní. Pokud žák nepojede, stačí nahlásit tuto skutečnost třídnímu učiteli.

Projekt "Po stopách operace Anthropoid"

V jeho rámci se žáci 9.B v první polovině října podívají do památníku heydrichiády v Praze. Termín konání s informacemi pro rodiče dostanete včas od TU. Podmínkou účasti je mimo skutečného zájmu samotných žáků také vlastnictví průkazu na slevu jízdného, díky čemuž budou náklady na dopravu minimální; vstupné je zdarma. Žáci, kteří o projekt zájem neprojevují, budou mít výuku ve zbývajících třídách 9. ročníku v rozsahu rozvrhu hodin příslušné třídy.