Třída 9. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Karel Špecián
Zastupující TU: Mgr. Jana Slavíková

Asistent pedagoga: Eva Sudrová

Nově budete úkoly dostávat prostřednictvím Teamsů..Jak se dostanete do Teamsů? Žáci se do Office365 respektive i do Teamsů připojují svým jménem a heslem jako do školního PC. Jméno musí být ve tvaru"uzivatelskejmeno@skola.zsmilovice.cz" TEDY  NAPŘÍKLAD: vomacka.20XX@zsmilovice.cz , rok za příjmením je rok vašeho nástupu do školy. Nesmí mezi nimi chybět tečka! Heslo je to, které používáte do počítače. Do Office365 se žáci mohou přihlásit přes https://portal.office365.com Pokud budete mít přesto problém, kontaktujte mne mailem, budu následně řešit s IT. Jinak si musíte osahat, co je možné a jak pracovat, všichni se učíme průběžně.

Nezapomeňte na absolventské práce! Máte prostor pro jejich zpracování!

Úkoly pro žáky po dobu uzavření školy - aktualizace pátek 27. března, platí do 3. dubna

Odkazy a kontakty na učitelské weby najdete zde:
9B_AKTUAL_Nástěnka_Souhrnné informace a úkoly jednotlivých předmětů

Pokyny pro další předměty (aktualizováno)

Finanční gramotnost najdete zde:
FG - pracovní list - odstoupení od smlouvy
FG - nakupování1
Němčina 9ABC do 9. dubna zde:
NJ_9ABC_úkoly_do 0904
Aktuální PL zeměpis zde:
ZE_9B_PL Doprava
Odkaz na stránku Hv (p. uč. Žilka) zde:
 https://www.youtube.com/channel/UCwnsZAB6mxQkb80z407Q5kw
Aktuální práce z ruštiny:
Vytvořit prezentaci na téma Město Petrohrad (kdo nemá ruskou klávesnici, tak alespoň česky) – památky, zajímavosti, … - alespoň 6 slidů. Práci zaslat mailem.
AJ skupina M. Hankeové:
úkoly pro AJ4 na příští týden: UČ: str. 35/cv.4, 5 (zapsat do sešitu), UČ: str. 36/cv.3a,b (zapsat do sešitu),UČ: str.37/cv.5a (zapsat do sešitu a zakroužkovat, která slovesa jsou nepravidelná). Samozřejmě vše vypracované posílat učiteli na email.
ROZVRH ZDE:
ONLINE VÝUKA_3003_0304
Informace ředitelky školy: 
Upozorňujeme všechny žáky i zákonné zástupce, že v průběhu online výuky platí školní řád se všemi důsledky.
NEPOUŽÍVEJTE PLATFORMU JITSI  K PRIVÁTNÍM CHATŮM, JE URČENA POUZE PRO VZDĚLÁVÁNÍ.
S výjimkou obhajob absloventských prací ( s výhradou možného pouhého odevzdání bez obhajoby - podle aktuální situace) se všechny další plánované akce vč. stužkování a akademie ruší.
Vodácký kurz se z důvodu vládních opatření ruší. Pro navrácení peněz pište na mail hana.hamernikova@zsmilovice jméno a příjmení dítěte, třídu, číslo účtu.