Třída 9. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jitka Holanová
Zastupující TU: Mgr. Pavla Vojtková

Asistent Pedagoga: Bc. Iva Strbačková

AKTUALITY

24.2. Připomínám, že stále platí povinnost omlouvat nepřítomnost žáků na hodinách distanční výuky!!!

Omluvenky za absenci mají být dodány do tří pracovních dnů, poté by měla být absence zapsána jako neomluvená.

_____________________________________________________________________________________________

9.2. Vyzvednutí přihlášek na SŠ

Přihlášky žáků, kteří mi odevzdali školy, kam se hlásí, jsou připraveny k vyzvednutí. Je možno si vyzvednout u paní Šumpíkové v sekretariátu školy vždy dopoledne (do 13:00).

 

8.2. Možnost vyzkoušet si přijímací zkoušku nanečisto zdarma.

Zkoušky nanečisto  (Rozklikněte)

______________________________________________________________________________________________

6.2. Důležité

 

Od 8.2. Nový rozvrh (navýšení hodin)

Rozvrh od 8.2.

______________________________________________________________________________________________

Věnujte průběžnou pozornost veškeré klasifikaci.

A – nemoc, absence

O – omluven (nebyl minulou hodinu, v TV – po nemoci)

U – uvolněn (rozhodnutí ŘŠ)

N – v hodině nepracoval, nereagoval zapnutím mikrofonu ani v chatu (promítne se do hodnocení možností zhoršení průměru)

V – vypracoval, nemusí být vždy klasifikovaný (promítne se do hodnocení možností zlepšení průměru)

  • pokud nesplnil úkol – může dát vyučující za domácí práci či práci v hodině 5
  • pokud splnil úkol bez klasifikace – lze klasifikovat za aktivitu 1
  • ostatní známky (1–5) za jakoukoli práci (v hodině či doma) je v kompetenci učitele daného předmětu

___________________________________________________________________________________________________________

26.1. -  Vysvědčení

Vysvědčení za I.pololetí žáci obdrží po příchodu do školy

___________________________________________________________________________________________________

 

Upozorňuji na možnost využití služeb školního poradenského pracoviště (konzultace, poskytnutí přímé péče). Můžete využít služeb Mgr. Lukáše Nachlingera (speciální pedagog) a  PhDr. Jitky Čmuhařové (školní psycholožka).

Žáci i vy se můžete obracet o pomoc také na paní asistentku Bc. Ivu Strbačkovou.

A samozřejmě se můžete obracet i na mě 🙂

26.10. Pokud budete potřebovat přeposílám IT pomoc na těchto stránkách zdarma: https://www.datasys.cz/cs/pomuzeme-kdyz-doma-technika-nefunguje-zadarmo

23.10. Paní učitelka Šedová vytváří na TEAMS skupinu Vycházející žáci (přijde Vám registrace). Zde Vám bude dávat informace ze škol, které bude dostávat. Tam také bude možno dávat dotazy, které paní učitelka bude zodpovídat.

Na oficiálních stránkách školy v sekci ŠKOLA, záložka VÝUKA V DOBĚ KORONAVIRU (https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/)  je vložena prezentace Office 365 Teams. V případě problémů s přihlašováním se, prosím, podívejte do návodné prezentace.

Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Důležité odkazy:

https://zsmilovice.cz/absolvent/

https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/

Sběr (rozklikněte )

Voluntarius -  https://obcanske-sdruzeni0.preview.webnode.cz/

Charitativní projekt Čteme pro Kuře https://www.ctenipomaha.cz/