Třída 9. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Leona Mikušová
Zastupující TU: Mgr. Věra Šatrová

 

Aktuality

 

Školní rok 2022/23

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - STŘEDNÍ ŠKOLY, UČILIŠTĚ

Základní informace pro žáky a rodiče 9. ročníku 

Burzy škol 2022

PROJEKT KAMARÁD

8.9. - Adaptační kurz pro první ročník od 8 - 12: 00 hodin

VOLUNTARIUS

Na konto tohoto sdružení je třeba zaslat 200Kč za školní rok 2022/23

Cílem sdružení Voluntarius z.s. je zejména podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ T.G.Masaryka Milovice.
Více informací: obcanske sdruzeni

Kontaktní email: voluntariusos@gmail.com

Bankovní spojení: č. ú. 1098378013/3030 (Voluntarius)
Variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrr (např. 010798 pro narozené 1.7. 1998)
Zpráva pro příjemce: jméno žáka a třída výše příspěvku pro školní rok  je 200 Kč

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

Třídní schůzky proběhnou dne 7.9. od  16:30hod. ve škole v učebně 405 ( jazyková učebna na půdě).

Třídní schůzka- 9-2022

Akce-9.-rocnik