Třída 7. D

O nás

Třídní učitel: Mgr. Zuzana Carvová
Zastupující TU: Mgr. Bohumil Auersperger

Vyučující jednotlivých předmětů:

Český jazyk - Mgr. Jana Vojtěchová

Matematika - Mgr. Jiřina Šosová

AJ - Mgr. Jitka Holanová,

Mgr. Bohumil Auersperger

NJ - Mgr. David Král

RJ - Mgr. Bohumil Auersperger

Dějepis - Mgr. Adéla Křenová

Zeměpis - Ing. Simona Boučková

Přírodopis - Mgr. Pavla Vojtková

Mgr. Marie Pospíšilová

Fyzika - Bc. Josef Saran

Mgr. Věra Šatrová

OSV, IT - Bc. Zuzana Carvová

VKO - Mgr. Dita Šmahelová

TV - Bc. Michaela Hankeová

Bc. Matěj Koranda

HV - Aneta Svobodová

VV - Pavlína Valášková

Bc. Pavel Vňuk

ČASP - Mgr. Roman Juřena

Mgr. Stanislav Korityák

Volitelné předměty:

Sportovní aktivity - Bc. Josef Saran

Taneční sport - Mgr. Iva Fisicaro

Pzp, EV - Mgr. Pavla Vojtková

Konstrukce - Mgr. Stanislav Korityák

Pp - Mgr. Jana Šedová

Žurnalistika - Mgr. Hana Šavránková

 

 

Aktuality

Úhrada na nákup surovin - ČASP - vaření

Vážení rodiče,

z důvodu nákupu surovin, ze kterých žáci vaří v předmětu ČASP - vaření, je nutné uhradit částku spojenou s náklady na nákup.

Vypočítaná jednotná částka 600 Kč na žáka.

Z této částky se nakupují všechny potřebné potraviny v celém školním roce.

Bankovní spojení: č. ú.  600829584/0600

Variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrr (např. 010798 pro narozené 1. 7. 1998)

Zpráva pro příjemce: jméno žáka a třída vaření

Děkuji za spolupráci.

Školní rok 2023/24

Vážení rodiče,

v letošním školním roce budou opět hrazeny pomůcky na VV. V letošním roce došlo na navýšení ceny.

Částka za pomůcky je 200 Kč.

Bankovní spojení: č. ú. 1098378013/3030 (Voluntarius)

Variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrr (např. 010798 pro narozené 1. 7. 1998)

Zpráva pro příjemce: jméno žáka a třída

Dobrovolný příspěvek na Voluntarius je stále 100,- a hradí se na stejný účet.

 

Školní rok 2023/24

Pomůcky

Pomůcky – sešity 7. ročník

Český jazyk – sešity 1x 564, 2x 544

Matematika - 1x440, 1x540 pokud nebudou mít sešit z 6. ročníku

Fyzika – sešit 1x540

Anglický jazyk  sešit 1x 544, PS – pokračují dál v pracovním sešitě z 6. ročníku

Německý jazyk sešit 1x 544, pracovní sešit Deutsch mit Max 1 (ISBN: 80-7238-532-1)

Ruský jazyk – sešit 1x 544

VKO – sešit 1x 544

Dějepis – sešit 1x 444

Zeměpis – sešit 1x 444

Přírodopis – sešit 1x 440

IT – bez sešitu