Třída 7. A

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jana Třetinová
Zastupující TU: Mgr. Leona Mikušová

Asistent pedagoga: Marta Bromová, Adriana Orálková

Zástupce rodičů: paní Eva Žiaková

Aktuality

Informace k výuce od 30. listopadu

Od tohoto týdne běží pro naší třídu tzv. rotační výuka, tedy týden prezenčně ve škole, týden doma - distančně.

Naše třída začíná prezenčně. Výuka tedy bude probíhat takto:

30.11. - 4. 12. - prezenčně ve škole dle klasického rozvrhu hodin

7. 12. - 11. 12. - distanční výuka dle nového rozvrhu - nahrán vlevo

14. 12. - 18. 12. - prezenční výuka dle klasického rozvrhu

21. 12. - 22. 12. - distanční výuka

V době prezenční výuky je sraz žáků již v 7.40 před školou u stromu (naproti venkovní nástěnce), kde si je vyzvedne konkrétní vyučující první hodiny. 

Obědy v době prezenční výuky fungují klasickým způsobem, v době distanční výuky je možné si oběd vyzvedávat v jídlonosiči, viz info v Bakalářích.

 

______________________________________________________________________________

Informace k lyžařskému kurzu (9. 11. )

V případě, že se LVK konat nebude díky epidemiologické situaci, budou vráceny veškeré finance zpět. Storno se neplatí, máme ošetřeno ve smlouvě.

Prosím o průběžné dodávání zpráv od lékaře (skenem). Zaslání záloh na LVK dle plánu. (Více informací zde: https://dejepis1-3.webnode.cz/lyzarsky-vycvik/)

______________________________________________________________________________

NOVÝ ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY OD 2. LISTOPADU!!! (naleznete vlevo)

Ve čtvrtek první hodinu se budou střídat předměty TV, VV, HV, ČaSP. Tyto předměty budou vyučovány online pouze 1x za měsíc. Tedy: první týden bude TV ( 5. 11.), druhý týden bude vyučována VV ( 12. 11.), třetí týden HV ( 19. 11.), ČASP (26. 11.)

Výuka online těchto předmětů (TV, VV, HV, ČaSP) bude probíhat v online třídě (týmu) OSV.

Upozorňuji rodiče na možnost využití služeb školního poradenského pracoviště, a to jak formou konzultací, tak formou poskytování přímé péče. Služby pro Vás zajišťuje speciální pedagog - Mgr. Lukáš Nachlinger a školní psycholožka - PhDr. Jitka Čmuhařová.

Pokud někdo nadále má problém s připojením na distanční výuku z technického důvodu (chybějící PC technika, nevyhovující internetové připojení), prosím, neprodleně mě kontaktujte. Škola má v tuto chvíli ještě nějaké možnosti Vám pomoci.

Děkuji za spolupráci.

______________________________________________________________

Informace pro žáky i rodiče

Dokumenty na webu školy - info pro rodiče: Škola – výuka v době koronaviru – 2 soubory: Interní evidence změn a Obecné hygienické podmínky.

______________________________________________________________________

Info k omlouvání žáků v případě, že bude probíhat distanční výuka.

Vážení rodiče,

v případě, že by zase musela probíhat výuka distanční (z domova), je třeba omlouvat Vaše děti, pokud by se nemohly nějaké hodiny účastnit. Bude platit stejný režim, jako když jsme ve škole, tedy omlouvání skrze Bakaláře - Komens s uvedením důvodu, proč se výuky nemohlo účastnit. Děkuji za spolupráci.

______________________________________________________________________

Info k distanční výuce a hodnocení

Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

_____________________________________________________________________

Pracovní sešit - Ruský jazyk

Paní učitelka Šosová vybírá 80 Kč na pracovní sešit. Prosím, přineste co nejdříve.

______________________________________________

Zápis z třídní schůzky, která se konala 9. září 2020.

  • Zápis zde: Třídní schůzky 9. 9. 2020
  • Lyžařský kurz: https://dejepis1-3.webnode.cz/lyzarsky-vycvik/______________________________________________________________

DŮLEŽITÉ ODKAZY PRO RODIČE

https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2020/08/Interni-evidence-zmen-vzdelavaciho-obsahu-nerealizovanym-z-duvodu-mimoradnych-opatreni.pdf

https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2020/08/Obecne-hygienicke-podminky.pdf

______________________________________________________________________                      ________________________________________________________________

 

V 7. ročníku máte nově předmět vaření. Je třeba zaslat na účet školy 450,-Kč 

Číslo účtu: 600829584/0600

Variabilní symbol: Datum narození dítěte

Zpráva příjemci: Vaření a jméno dítěte.