Třída 7. A

O nás

Třídní učitelka: Mgr. Jana Šedová
Zastupující TU: Ing. Bc. Lenka Kroupová

 

Aktuality

1. 7. 2021 - Školní rok 2021/22

Tato stránka slouží k předání aktuálních informací rodičům a žákům třídy. Výukové materiály budou umístěny v  příslušném týmu v aplikaci Teams.

Vaření

Prosíme uhraďte během prázdnin příspěvek na hodiny vaření v 7. ročníku částku 500 Kč na účet školy (variabilní symbol datum narození dítěte, do poznámky jméno dítěte a vaření).