Třída 7. A

O nás

Třídní učitel: Mgr. Jana Třetinová
Zastupující TU: Mgr. Leona Mikušová

Asistent pedagoga: Marta Bromová, Adriana Orálková

Zástupce rodičů: paní Eva Žiaková

Aktuality

Výuka od 3. května 2021 - rotační systém - střídání prezenční a distanční výuky

  1. Naše třída nastupuje na prezenční výuku až 10. května. Tedy v týdnu 10. - 14. 5. prezenční výuka, ve škole. Poté týden zase distančně - z domova atd.

2) Od 3.května - POZOR - změna ROZVRHU online hodin!!! - viz nový rozvrh vlevo.

Informace k prezenční výuce - ve škole:

V době prezenční výuky se vyučuje dle běžného rozvrhu hodin, včetně odpolední výuky.

SRAZ: v 7.45 na hřišti za školou (hlavní budova) u ohniště (prostor mezi hřišti)

Informace k testování naleznete přímo na stránkách školy. Testuje se 2x týdně, v pondělí a ve středu během první hodiny.

Hodiny tělesné výchovy - Ve výuce je povolena sportovní aktivita ve venkovních prostorách. Je třeba, aby žáci měli s sebou na tělesnou výuku převlečení a přezutí na ven.

Dejte dětem igelitové tašky na obuv, budou si ji nosit do tříd. V šatnách totiž probíhá testování.

Nutností je minimálně chirurgická rouška, prosíme o dvě kvůli případné výměně.

Obědy mohou odebírat všichni žáci. Na obědy je nezbytné se přihlásit. Ti, kteří mají distanční výuku, odebírají obědy do přinesených nádob.

___________________________________________________________________________________________________________________

Třídní schůzky - dne 21. 4. 2021 v 18.30

Třídní schůzky ve formě online proběhnou v rámci aplikace MS Teams ve skupině, týmu 7.A - OSV.

Stačí tedy, pokud se přihlásíte přes účty Vašich dětí. Případně můžete využít tento odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a069331c3c1684a2e9ff08ebf6b1d69e7%40thread.tacv2/1618300761430?context=%7b%22Tid%22%3a%224d6c3cf0-83bd-449d-9aaf-794384c7340b%22%2c%22Oid%22%3a%22afdced3e-a2c0-4c80-8f17-79a4680f5d1b%22%7d

 

 

____________________________________________________________________________

Aktuality při distanční výuce

Povoleny jsou nově skupinové (v max. počtu 6 lidí) nebo individuální konzultace po domluvě.

Skupinové konzultace mohou ve škole probíhat ve dnech středa a čtvrtek. Konzultace mohou být zaměřeny na konzultace k učivu.

_______________________________________________________________________________________________________________

Nový rozvrh od 8. 2. 2021 - naleznete vlevo

_____________________________________________________________________________________________________

 

POZOR! Kroužek programování v Minecraftu:

Je určen především žákům prvního stupně, 6. a 7. ročníku.

Kroužek pro druhé pololetí začíná v tomto týdnu. Pomocí tohoto odkazu se žáci mohou zaregistrovat.

https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html#baf24

___________________________________________________________________________________________________________________

Informace k výuce od 4. ledna 2021

Od pondělí 4. 1. bude výuka probíhat opět distančně - tedy v domácím prostředí. Nový rozvrh naleznete vlevo. Prosím, přistupujte k výuce zodpovědně, pololetní hodnocení se blíží. 

Oběda - v době distanční výuky je možné si oběd vyzvedávat v jídlonosiči, viz info v Bakalářích.

______________________________________________________________________________

Informace k lyžařskému kurzu (9. 11. )

V případě, že se LVK konat nebude díky epidemiologické situaci, budou vráceny veškeré finance zpět. Storno se neplatí, máme ošetřeno ve smlouvě.

Prosím o průběžné dodávání zpráv od lékaře (skenem). Zaslání záloh na LVK dle plánu. (Více informací zde: https://dejepis1-3.webnode.cz/lyzarsky-vycvik/)

______________________________________________________________________________

Upozorňuji rodiče na možnost využití služeb školního poradenského pracoviště, a to jak formou konzultací, tak formou poskytování přímé péče. Služby pro Vás zajišťuje speciální pedagog - Mgr. Lukáš Nachlinger a školní psycholožka - PhDr. Jitka Čmuhařová.

Pokud někdo nadále má problém s připojením na distanční výuku z technického důvodu (chybějící PC technika, nevyhovující internetové připojení), prosím, neprodleně mě kontaktujte. Škola má v tuto chvíli ještě nějaké možnosti Vám pomoci.

Děkuji za spolupráci.

______________________________________________________________

Informace pro žáky i rodiče

Dokumenty na webu školy - info pro rodiče: Škola – výuka v době koronaviru – 2 soubory: Interní evidence změn a Obecné hygienické podmínky.

______________________________________________________________________

Info k omlouvání žáků v případě, že bude probíhat distanční výuka.

Vážení rodiče,

v případě, že by zase musela probíhat výuka distanční (z domova), je třeba omlouvat Vaše děti, pokud by se nemohly nějaké hodiny účastnit. Bude platit stejný režim, jako když jsme ve škole, tedy omlouvání skrze Bakaláře - Komens s uvedením důvodu, proč se výuky nemohlo účastnit. Děkuji za spolupráci.

______________________________________________________________________

Info k distanční výuce a hodnocení

Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

_____________________________________________________________________

Pracovní sešit - Ruský jazyk

Paní učitelka Šosová vybírá 80 Kč na pracovní sešit. Prosím, přineste co nejdříve.

______________________________________________

Zápis z třídní schůzky, která se konala 9. září 2020.

  • Zápis zde: Třídní schůzky 9. 9. 2020
  • Lyžařský kurz: https://dejepis1-3.webnode.cz/lyzarsky-vycvik/______________________________________________________________

DŮLEŽITÉ ODKAZY PRO RODIČE

https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2020/08/Interni-evidence-zmen-vzdelavaciho-obsahu-nerealizovanym-z-duvodu-mimoradnych-opatreni.pdf

https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2020/08/Obecne-hygienicke-podminky.pdf

______________________________________________________________________                      ________________________________________________________________

 

V 7. ročníku máte nově předmět vaření. Je třeba zaslat na účet školy 450,-Kč 

Číslo účtu: 600829584/0600

Variabilní symbol: Datum narození dítěte

Zpráva příjemci: Vaření a jméno dítěte.