Třída 7. A

O nás

Třídní učitelka: Erika Hyxa

Asistentka pedagogika: Zdenka Dóková, Dis.

Zastupující TU: Mgr. Martin Žilka

Aktuality

On-line výuka - UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes proběhla zkouška výuky prostřednictvím video hovoru. Bohužel se objevilo mnoho technických problémů... Většina z nich vyplývá z přetížení serveru Jitsi meet. Bylo zjištěno, že žáci si sami zakládají vlastní skupiny, kde spolu komunikují a tím systém přetěžují. Je mi líto, že jsme se kvůli tomu dnes nemohli ani rozloučit, protože mě systém odpojil. Prosím, využijte k těmto účelům jiné platformy, aby výuka mohla probíhat bez problémů.

Děkuji, že to respektujete.

_______________________________________________________

On-line výuka

Vážení rodiče, milé děti,

v tomto týdnu zahájíme rovněž on-line výuku. Každou neděli bude aktualizován rozvrh hodin na následující týden. Tento týden se přihlásíme poprvé ve středu 25. 3 v 9 hod.

Děti se budou v daný čas přihlašovat prostřednictvím odkazu na místnost jednotlivých vyučujících:

Erika Hyxa: https://jitsi.ssps.cz/ErikaHyxa

Jan Doležal: https://jitsi.ssps.cz/JanDolezal

Jana Třetinová: https://jitsi.ssps.cz/TGM-Tretinova

Lada Flachsová: https://jitsi.ssps.cz/tgm0

Jitka Holanová: https://jitsi.ssps.cz/AnglickyjazykHolanova

Jana Šedová: https://jitsi.ssps.cz/TGMSedova

Jana Vojtěchová: https://jitsi.ssps.cz/JanaVojt%C4%9Bchov%C3%A1

 

Odkaz je třeba otevřít v prohlížeči Chrome nebo Firefox.

Těším se, že se uvidíme!

____________________________________________________________

Přístup k aplikaci Didakta

Pro ty, kteří by rádi využili:

Didakta

___________________________________________________________

Úkoly pro žáky a žákyně v době uzavření školy

Vážení rodiče, milé děti,

sem budou průběžně přidávány úkoly pro děti v době uzavření školy. Hodnocení úkolů  je v kompetenci příslušných vyučujících. Od 16. 3. budou úkoly přidávány v týdenních intervalech, vždy během pondělí. Pokud bude potřeba práci zaslat, využijte e-maily příslušných vyučujících, kteří budou práci hodnotit.

Vyučující jsou pro Vás k dispozici na pracovním emailu ve tvaru jmeno.prijmeni@zsmilovice.cz. V případě nejasností se na mě můžete kdykoliv obrátit.

__________

Osobnostní a sociální výchova

23. 3. - 27. 3.

OSV + dopis

__________

Praktika z přírodopisu

16. - 27. 3.

referát na téma ekosystém rybník –  do 27. 3. zaslat na e-mail: pavla.vojtkova@zsmilovice.cz

__________

Ruský jazyk - skupina paní ředitelky

23. - 27. 3.

2.- RJ

___

9. - 20. 3.

RJ - 7.roč.

__________

Výchova k občanství

Práce pro žáky je k dispozici zde:

https://zs-tgm-pestova.webnode.cz/

___

9. - 20. 3.

Referát – památky  UNESCO ČR – poslat nejdéle do pondělí 16. 3. (ten, kdo ještě práci neodevzdal) na adresu: monika.pestova@zsmilovice.cz

__________

Německý jazyk

16. - 20. 3.

Zadání úkolu zde:

Němčina_7AB_K. Špecián

__________

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Holanové

Úkoly od paní učitelky Holanové najdete zde:

https://anglictina-jitka-holanova-jh.webnode.cz/

___

9. - 20. 3.

DÚ č.1 aj 7. roč

_______________

Anglický jazyk - skupina pana učitele Doležala

23. 3. - 27. 3.

AJ

___

16. - 20. 3.

7.A AJ DÚ 16. - 20.3.

Work book - nb.2, pg.49

Work book - nb.2, pg.50

Text book - nb.2 , pg. 63

_______________

Český jazyk

Výuková videa k procvičení učiva:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-uzavreni-zakladni-skola-ucitelka-vyuka-videa_2003220600_tef

___

9. - 20. 3.

ČJ

_______________

Přírodopis

23. 3. - 27. 3.

Přírodopis

___

9. - 13. 3.

Učebnice str. 48 - 50 - Lesní stromoví ptáci; přečíst; zodpovědět otázky ze str. 50 (sešity mám vybrané - otázky zodpovězte ústně) - do 18. 3.

_______________

ICT

9. - 20. 3.

Vytvoř prezentaci na téma Asie (min. 5 slidů text + 3 slidy obrázky s popisem). Součástí prezentace musí být tabulka s počtem obyvatel a rozlohou ve vybraných 5 státech. Práce žáci zašlou na e-mail vyučujícího do 15. 3.

_______________

Matematika

23. 3. - 27. 3.

M

Karáty trojčlenka PÚ

___

9. - 20. 3.

Milé děti,

zkontrolujte si, jak jste pracovaly se zlomky. Řešení zadaného úkolu zde:

ŘEŠENÍ - zlomky 8př.

 

Vzhledem k tomu, že test na opakování výpočtů se zlomky dopadl špatně, jsou v příloze zadány příklady z testu k procvičení – písemně do školního sešitu do 20. 3. Vzorové řešení bude na konci týdne zveřejněno – žáci si zkontrolují sami nebo s rodiči.  Takto budeme pokračovat každý týden a po návratu do školy nás čeká nový test :).

Zlomky - opakování výpočtů (8př.)

M

_______________

Fyzika

Sledujte Rande s fyzikou 🙂 na ČT 2 ve 12:45 - 13: 00 hod. , případně online:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/dily/

___

23. 3. - 27. 3.

F

 

Pomůcka k převodům jednotek tlaku

Jednotky tlaku - převodní řada

___

9. - 20. 3.

Fyzika -Deformační účinky síly - zápis pro samostatnou práci s řešeným příkladem

termín pro zaslání vypracovaného příkladu z fyziky (písemně do sešitu a podepsané – vyfotit a poslat na email), který je na konci vloženého souboru do 19.3.

Bude zadán trenažér na převod jednotek tlaku - do 20. 3

_______________

Výtvarná výchova

23. - 27. 3.

7. ročník VV - dokreslení textu

___

16. - 20. 3.

Vypracujte referát na téma FUTURISMUS (co to je, nějací autoři, základní charakteristika a napsat vlastní názor na obrazy z tohoto směru). Práce zašlete paní učitelce Hankeové na e-mail :).

_______________

Hudební výchova

16. - 19. 3.

Zádání úkolu od pana učitele Žilky:

HV do 19.3.

_______________

Tělesná výchova

23. 3. - 27. 3.

TV

_______________

Dějepis

Zadávání učiva a úkolů k vypracování bude paní učitelka Třetinová sama zveřejňovat na těchto webových stránkách: https://dejepis1-3.webnode.cz/.

Pravidelně tyto stránky kontrolujte :).

_______________

Zeměpis

23. - 27. 3.

Zeměpis

___

16. - 20. 3.

Zeměpis

__________________________________________________________

Informace k výuce v době uzavření školy

Vážení rodiče,

dle nařízení Ministerstva školství jsou žáci povinni se nadále vzdělávat v domácím prostředí (až do odvolání). Proto bych Vás ráda  poprosila o úzkou spolupráci. Prosím, sledujte průběžně zadávané úkoly a dále postupujte dle pokynů příslušných vyučujících. Zároveň je povinností vyučujících odevzdanou práci hodnotit a také vybrané úkoly klasifikovat.

Vyučující jsou pro Vás k dispozici na pracovním emailu ve tvaru jmeno.prijmeni@zsmilovice.cz.

V případě nejasností se na mě můžete kdykoliv obrátit.

Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že společně toto období zvládneme :).

___________________________________________________________

Zrušení akcí

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k současné situaci jsou bohužel všechny naplánované akce (viz níže) až do odvolání zrušeny. Některé akce budou přesunuty, u ostatních budeme vracet platby dětem, které akci již uhradily. V případě změny situace budete informování.

20. 3. - výukový program Dravci

23. 3. - návštěva PS Parlamentu ČR

24. 3. - beseda o Indii

27. 3. - Noc s Andersenem

  1. 4.  - Jeden svět na školách, Nymburk

__________________________________________________________

Semiramis - 11. 5.

Program primární prevence se koná 1. - 3. vyučovací hodinu.

___________________________________________________________

Den Země

V letošním školním roce se bude Den Země konat 3. 4. Program bude upřesněn.

__________________________________________________________

Týden inkluze

V rámci týdne inkluze se naše třída zúčastní besedy s nevidomou paní. Akce proběhne v pondělí 20. 4. 1. a 2. vyučovací hodinu.

_________________________________________________________

Informace k uzavření školní jídelny 5. 3. 2020

Uzavření jídelny 5. 3.

_________________________________________________________

Jeden svět na školách - projekce dokumentárních filmů

Vážení rodiče, milé děti,

i letos navštívíme festival dokumentárních filmů v kině Sokol v Nymburce.

Akce se koná ve středu 1. 4. , odjezd z nádraží Milovice v 7:47 (sraz v 7. 30), příjezd v 13:39.

S sebou zpáteční jízdenku Milovice - Nymburk, kapesné dle uvážení rodičů.

Čeká nás projekce č. 2:

https://www.jsns.cz/festival/filmy

__________________________________________________________

Příklady k procvičování z fyziky - písemná práce bude po prázdninách : )

Příklad 1: Na stavebním kolečku je ve vzdálenosti 40 cm od osy otáčení náklad o hmotnosti 45 kg. Držadla jsou ve vzdáleností 120 cm od osy otáčení. Jakou silou musíme zvednout kolečko? Hmotnost vlastního kolečka zanedbejte. (výsledek: Kolečko musíme zvednout silou 150 N.)

Příklad 2: Jana a Lenka si vyrobily ze 4 metry dlouhého prkna houpačku tak, že prkno podepřely uprostřed. Jana s hmotností 36 kg si sedla je jeden konec. Kam si musí sednout Lenka o hmotností 45 kg, aby houpačka byla v rovnováze? (výsledek: Lenka si musí sednout 1,6 m od středu otáčení, aby houpačka byla v rovnováze.)

_________________________________________________________

Konec 2. kreditního období je 30. 4. 2020

K tomuto dni si sečtěte své kredity. 2 žáci s nejvyšším počtem kreditů se zúčastní kreditního výletu - zájezd do Legolandu. Ostatní si mohou nakoupit kreditní odměny.

__________________________________________________________

Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

V pondělí 23. 3., sraz v 7:00 na vlakovém nádraží v Milovicích (odjezd v 7:14 hod.).

Návrat v 13: 06 hodin (konec akce s příjezdem na nádraží).

S sebou zpáteční jízdenku na vlak a 2 jízdenky na tramvaj.

Zajištěna je komentovaná prohlídka za účasti pana poslance Milana Poura.

Z důvodu charakteru akce je vhodný společenský oděv.

_________________________________________________________

Noc s Andersenem

Bude se konat v pátek 27. 3.  - přihlásit se do 6. 3. třídní učitelce

_________________________________________________________

Bruslení

V pondělí 2. 3. od 9 do 11 hodin.

S sebou vhodné oblečení (nutné rukavice, chrániče na brusle, pokud nebudou v tašce).

Děti, které se přihlásily, přinesou 90 Kč (doprava autobusem, vstupné).

________________________________________________________

Beseda o Indii - 24. 3.

Beseda bude probíhat ve škole 5. a 6. vyučovací hodinu (odpolední výuka se nekoná), cena je 50 Kč (děti přinesou panu učiteli Kundrátovi).

________________________________________________________

Informace k doučování z matematiky - 2. pololetí

Žáci, kteří chtějí docházet ve druhém pololetí na doučování z matematiky (paní učitelka Šedová), uhradí částku 500 Kč na účet školy do konce února.

Číslo účtu: 600829584/0600

variabilní symbol: datum narození dítěte

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída, doučování M

___________________________________________________________

Informace k Milstar

Finále proběhne v květnu 2020.

Z jedné třídy může postoupit jeden vítěz z každé kategorie. Třídní kola se budou konat v rámci výuky HV.

Soutěžní kategorie zůstávají stejné jako v minulých letech:

  • zpěv - sólo,
  • zpěv – skupina,
  • hra na hudební nástroj - sólo,
  • hra na hudební nástroj – skupina.

Soutěžící – zpěváci mohou zpívat a capella, s doprovodnou hrou vyučujícího i s hudebním podkladem, který je nutno předat panu učiteli M. Žilkovi do 15. 04. 2020. Pro zpívající s hudebním podkladem platí, že podklad musí mít pouze instrumentální formu.

___________________________________________________________

Změny v rozvrhu

Vážení rodiče, milé děti,

z organizačních důvodů dochází od 1. 2. 2020 v naší třídě k následujícím změnám rozvrhu:

Pondělí - 4. hod. M (Šed)

Pátek - 2. hod. F (Šed)

_________________________________________________________

Školní kalendáře

Vážení rodiče,
v příštím školním roce bude možnost zakoupit si opět školní kalendář, ovšem tentokrát stolní (viz ukázka - bude i s fotografiemi). Jeho cena činí 100 Kč. Pokud máte o tento kalendář zájem, nahlaste svému třídnímu učiteli a prosím platbu v hotovosti uhraďte nejdéle do 30. 5. 2020.

_______________________________________________________

Výukový program - dravci

Akce se koná v pátek 20. 3. od 10:00 do 11:30 hod.

Cena: 80 Kč (prosím, přinést do pondělí 16. 3. )

Více informací k programu zde:

https://www.zayferus.cz/

______________________________________________________

LVK - bezinfekčnost

Potvrzení o bezinfekčnosti na LVK – vyplníte u odjezdu, tiskopisy máme připravené.

____________________________________________________________

Z důvodu chřipkové epidemie je od úterý 28. 1. 2020 do pátku 31. 1. 2020 škola uzavřená, v provozu nebude ani školní jídelna. Vysvědčení za 1. pololetí  bude vydáno na LVK v pondělí 3. 2. 2020. Dětem, které na LVK nejedou, bude vysvědčení vydáno ve škole.

Oznámení - chřipková epidemie

___________________________________________________________

LVK - ti, kteří zůstávají

Děti, které se nezúčastní LVK, budou v době konání lyžařského kurzu dočasně navštěvovat třídu 6. A. Rozvrh třídy jsem  dětem předala.

https://zsmilovice.cz/rozvrh/soubory/rozvrhtr.htm

_________________________________________________________

Informace k výdeji lyží na LVK

____________________________________________________________

Recitační soutěž

______________________________________________________

Organizace výuky - 16. a 17. 1.

Z důvodu odjezdu většiny žáků 7. ročníků do Terezína, bude výuka probíhat podle rozvrhu třídy 7. C.

Čtvrtek 16. 1.

Pátek 17. 1.

________________________________________________________

Zapůjčení lyží

Lyže se budou vydávat:

- v pátek 17.1. v době od 13 do 14,30 hod.,

- ve čtvrtek 23.1. v době od 14 do 15 hod.

Pokud bude někdo potřebovat jiný termín, ať se obrátí emailem na paní učitelku Novákovou (barbora.novakova@zsmilovice.cz) a domluví se na jiném termínu.

_________________________________________________________

Informace k Lyžařskému kurzu

Informace

Doporučený seznam věcí na LVK

_______________________________________________________

Vánoční besídka

Vážení rodiče, milé děti,

vánoční besídka se bude konat v pátek 20. 12. během 1. - 4. vyučovací hodiny. Děti si mohou přinést cukroví, čaj, drobné dárky. Výuka bude ukončena v 11:45 hodin.

Věřím, že si společně strávený čas i v letošním roce užijeme :).

Ráda bych Vám popřála krásné svátky a poděkovala za spolupráci během celého školního roku.

_______________________________________________________

Náhrada doučování z matematiky ze dne 10.12.

Náhradní hodina bude ve čtvrtek 12. 12. od 7:10 hod.

Děkuji za pochopení.

_________________________________________________________

Lyžařský výcvik - dokumenty

Vážení rodiče,

v rámci LVK je potřeba dodat posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a kopii kartičky pojištěnce (k rukám paní ředitelky). Dokument najdete na stránkách školy v sekci formuláře. Je možné dodat i posudek, který nebude v době konání pobytu děti na LVK starší než 24 měsíců.

https://zsmilovice.cz/formulare/

________________________________________________________

Vánoční překážková dráha

V týdnu od 9. 12. budou děti v rámci výuky TV probíhat vánoční překážkovou dráhu. V pondělí 16. 12. se bude konat finále, kdy budou třídy s nejlepším časem soutěžit s týmem pedagogů. Děti budou na tento den potřebovat sportovní oblečení.

Věřím, že si akci společně užijeme :).

________________________________________________________

Změny vyučujících od ledna 2020

Z organizačních důvodů dojde od ledna 2020 ke změně vyučujících v naší třídě:

TV - paní učitelka Hankeová

VV - paní učitelka Hankeová, paní učitelka Červinková

__________________________________________________________

Spaní ve škole

Protože chování žáků a žákyň naší třídy se zlepšilo, spaní ve škole se bude konat v

pátek 10. 1. 2020 🙂 .

Sraz v 18 hodin před školou, konec akce 11. 1. v 8 hodin.

S sebou: hygienické potřeby, spacák, karimatku, svačinu (studená večeře, snídaně).

_________________________________________________________

Informační odpoledne

Vážení rodiče,

v úterý 10.12. se koná informační odpoledne. Pokud se mnou potřebujete cokoli probrat, můžete mě navštívit v kabinetě č. 305 od 15:00 do 16:30 hodin.

________________________________________________________

Přednáška - mediální vzdělávání

Ve čtvrtek 5. a 6. vyučovací hodinu, zdarma.

________________________________________________________

Semiramis - 29. 11.

Termín se blíží, připomínám 🙂 . 1 - 3. vyučovací hodina, dále dle rozvrhu.

______________________________________________________

Výchovná opatření

Vážení rodiče,

výchovná opatření se od letošního školního roku píší do Žákovského záznamníku i Bakalářů (přihlášení přes domovskou webovou stránku školy vlevo nahoře) - Komens, který můžete využívat také při komunikaci s vyučujícími. Prosím, sledujte tyto zprávy, protože některé děti se domnívají, že slíbená poznámka nebyla zapsána, ale pletou se. Od nového školního roku by měl k tomuto účelu využíván pouze Komens.

_________________________________________________________

Chování žáků - opatření

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršenému chování některých žáků a žákyň naší třídy jsem se rozhodla prozatím zrušit plánované akce včetně spaní ve škole. Je mi líto, že toto opatření zasáhne i ty, kteří se chovají slušně, ale bohužel tomu v současné době nemohu zabránit. Věřím, že se situace zlepší a bude možné opatření zrušit co nejdříve.

Děkuji za pochopení.

________________________________________________________

Zapůjčení lyží

Děti, které potřebují zapůjčit lyže na lyžák si je přijdou vyzkoušet do školní lyžárny (plechové dveře, vchod od stojanů s koly). Při otevírání dveří pořádně zaberte a přineste si s sebou ponožky, ve kterých budete lyžovat.

Termíny:

pondělí 11.11. 14-15 hod.

čtvrtek 14.11. 14-15:30 hod.

úterý 19.11. 14-15 hod.

Pokud se nemůžete dostavit ani v jednom z těchto termínů, domluvte se individuálně s paní učitelkou Novákovou (barbora.novakova@zsmilovice.cz).

_________________________________________________________

OSV - 18. 11.

Vážení rodiče, milé děti.

v pondělí 18. 11. budeme na hodině OSV vyrábět vánoční ozdoby na vánoční trhy. Prosím, kdo máte možnost, přineste si vykrajovátka na vánoční cukroví, váleček na těsto, stužku. Ozdoby budeme vyrábět ze samotvrdnoucí  modelovací hmoty, proto, prosím, počítejte s tím, že se pomůcky ušpiní.

Děkuji za spolupráci.

__________________________________________________________

Doplňující informace - promítání o Íránu

Akce se koná ve čtvrtek 7. 11. Každý si zajistí zpáteční jízdenku Milovice - Lysá n. Labem. Výuka probíhá 1. a 6. vyučovací hodinu.

__________________________________________________________

V pondělí 11. 11. se bude 1. vyuč. hodinu konat Unplugged

__________________________________________________________

ZRUŠENO - Spaní ve škole

Z důvodu nemoci paní asistentky se spaní ve škole bude konat v průběhu listopadu (ještě upřesním).

Děkuji za pochopení.

__________________________________________________________

Spaní ve škole

Sraz v pátek 1. 11. v 18 hodin před budovou školy, konec v sobotu 2. 11. v 8 hodin. S sebou hygienické potřeby, spacák, karimatku, svačinu na večeři a snídani. Před akcí je nutné odevzdat souhlas zákonných zástupců.

Téma: Halloween

__________________________________________________________

Ekotým

zájemci o přihlášení do školního Ekotýmu se mohou nahlásit u paní učitelky Vojtkové. Více informací zde:

https://ekoskola.cz/cz

______________________________________________________

Semiramis

Program primární prevence se uskuteční v pátek 29. 11. od 1. do 3. vyučovací hodiny. Dále bude výuka dle rozvrhu.

_____________________________________________________

Lyžařský výcvik - platba

Vážení rodiče,

pro ty, kteří tak ještě neučinili, připomínám úhradu lyžařského kurzu.

  • Na účet školy – 600829584/0600, variabilní symbol: datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte, třída
  • Záloha: 1 600,-Kč do 31. 10.2019
  • doplatek 1 600,- Kč do 13. 12.19
  • doplatek Na vleky 1 300,- Kč – 16. 1. 2020

Celou částku lze uhradit najednou.

_______________________________________________________

Doučování z matematiky pro 7. ročníky

Prosím o zaplacení částky 500 Kč za 1. pololetí do 31.10.2019, do poznámky informaci, že jde o doučování z M 7. roč.

Začínáme příští týden v úterý ráno v 7:05, pravidelně každý týden. Celkem bude docházet 8 žáků.

_________________________________________________________

Vážení rodiče, milé děti,

sdílím s Vámi odkaz na webové stránky paní učitelku Bulcové ze SPŠ v Třebíči. Jedná se o originální překladová cvičení, která jsou přizpůsobena učebnicím řady Project. Cvičení jsou založena na gramatice a slovní zásobě konkrétních lekcí. Určitě by přišla vhod také při domácí přípravě žáků. Pokud chcete se svými žáky procvičovat, můžete stránky využít :).

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/

______________________________________________________

Upozornění - drill & skill (trenažery)

Děti často neplní cvičení z matematiky a fyziky. U dětí, kterých se to týká, prosím o zlepšení domácí přípravy.

Děkuji.

_______________________________________________________

Příklady k procvičování - fyzika

6) Rychlost tryskového letadla je 250 m/s. Jakou dráhu uletí za 4 hodiny?

7) Automobil se pohybuje rychlostí 72 km/h. Jakou dráhu ujede za 25 s?

8) Letadlo práškovalo pole po dobu 20 minut při průměrné rychlosti 252 km/h. Kolik kilometrů při tom nalétalo?

9) Jak dlouhou bude trvat trénink vytrvalostnímu běžci, má-li v plánu uběhnout 36 km rychlostí 5 m/s a 35 min věnuje rozcvičení?

10*) Po mostě délky 250 m jede nákladní vlak průměrnou rychlostí 36 km/h. Vlak má délku 350 m. Jak dlouho pojede po mostě?

11) Cyklista ujel dráhu 137 km průměrnou rychlostí 38,2 km/h. Jak dlouho jel?

12*) Český běžec uběhl překážkový běh za 48,94 s. Jak dlouhá byla jeho trať, když běžel průměrnou rychlostí 8,17 m/s? Na téže trati závodil o čtyři roky později Američan, který běžel s časem 46,78 s. O kolik se liší rychlosti obou závodníků?

______________________________________________________

Nabídka doučování z matematiky pro 7. ročníky

Vážení rodiče,

nabízíme možnost doučování z matematiky pro žáky 7. ročníku. Kroužek se bude konat od října 2019 a pravidelně by probíhal v průběhu 1. pololetí, případně dále 2. pololetí. Cena za  pololetí  činí 500 Kč, přičemž každý týden proběhne jedna vyučovací hodina (45 min). Kroužek se otevře při minimálním počtu 5 žáků.

V případě souhlasu s účastí vašeho syna/vaší dcery poukažte uvedenou částku nejpozději do konce října 2019 na číslo účtu 600 829 584/0600, jako variabilní symbol použijte datum narození syna /dcery a do poznámky uveďte: Doučování – Matematika 7. roč. Počkejte na informaci, že se kroužek otvírá.

Budeme začínat  v 7:05, je třeba, aby žák dorazil do školy včas.

Návratku předejte nejpozději do 10.10.2019  paní učitelce J. Šedové.

_______________________________________________________

Dobrovolný DÚ z fyziky

Procvičování řešení fyzikálních příkladů na výpočet rychlosti  - dobrovolný úkol, můžete mohou získat pluska :).

1) Na školním hřišti uběhl žák dráhu 60 m za 9,5 s. Jaká je průměrná rychlost jeho běhu?

2) Autobus jedoucí z Prahy do Písku jede 1 hodinu 30 minut. Ujede dráhu 105 km. Jaká je jeho průměrná rychlost?

3) Jana projela trasu 10 km na horském kole za 1 hod 12 minut. Petra ujela 9 km za 48 minut. U které z dívek byla průměrná rychlost větší?

4) Souprava metra ujede vzdálenost 1,4 km mezi sousedními stanicemi za 1 min 40 s. Jaká je její průměrná rychlost? Výsledek uveď v km/h a v m/s.

5) Automobil ujel dráhu 157,5 km za 2 hod 15 minut. Jakou průměrnou rychlostí jel?

__________________________________________________________

Konzultace k výuce anglického jazyka

Každou středu mají všichni žáci, kteří potřebují cokoliv dovysvětlit z Aj, možnost přijít do učebny č. 202 v době od 13:30 do 15:00 a přítomné paní učitelky se jim budou věnovat a pokusí se jim pomoci.

Z jiných předmětů mohou žáci využít konzultační hodiny daného vyučujícího

_________________________________________________________

Promítání o Íránu - Lysá nad Labem 7. 11. 2019

  1. vyučovací hodina dle rozvrhu, vstupné 50 Kč (vybírá třídní učitelka), jízdenky na vlak si zajistí každý sám, organizuje paní učitelka Hámková

_______________________________________________________

Cvičení v přírodě 16. 9. 2019

Akce končí v 13:35 hodin. S sebou svačinu, sportovní oblečení dle počasí.

________________________________________________________

Seminář pro rodiče - Bezpečnost na internetu

Vážení rodiče,

naše škola Vám nabízí možnost zdarma navštívit seminář k tématu bezpečnosti na internetu. Školit bude organizace Rizika internetu a komunikačních technologií přímo ve škole. Školení je zaměřeno na zásady bezpečného používání internetu a jak děti účinně chránit při jejich pohybu ve virtuálním světě, na sociálních sítích, při používání mobilního telefonu i při hraní her. Termín bude upřesněn. Případní zájemci mohou kontaktovat třídní učitelku.

 

Více informací o organizaci: http://www.nebudobet.cz/

___________________________________________________

Pracovní sešity

Vážení rodiče,

na anglický jazyk mají děti pracovní sešity z loňského roku - dále v nich pokračují. Kupovat si budou pracovní sešit na český jazyk (57 Kč) a ruský jazyk (80 Kč). Příslušní vyučující upřesní.

______________________________________________________

Akce - zeměpis

7. 11. 2019 – promítání o Íránu, 50kč, kino Lysá n. Labem, 1. vyučovací hodina podle rozvrhu, 10:00 - 11:30 program (zajišťuje paní učitelka Hámková)

duben/květen - přednáška o Indii od pana Kubeše (bude upřesněno paní Adamovou)

______________________________________________________

Informace k lyžařskému kurzu

LVK Rejdice 2020

______________________________________________________

Doučování z matematiky

V letošním školním roce mohou zájemci o doučování z matematiky kontaktovat paní učitelku Šedovou: jana.sedova@zsmilovice.cz

_________________________________________________________

Vaření - příspěvek na suroviny

Vážení rodiče,

po dohodě s panem učitelem Juřenou budou děti přispívat na nákup surovin 450 Kč. Každá skupina bude mít tento předmět 1 pololetí. Prosím, příspěvek uhraďte do 30. 9. (i ti, kteří budou předmět mít v 2. pololetí).

Děkujeme.

 

Číslo účtu: 600829584/0600

Variabilní symbol: datum narození dítěte

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte, třída

________________________________________________________

Třídní schůzky 4. 9. 2019

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se budou konat od 16:30 hodin v učebně č. 309.

Program k nahlédnutí zde:

Program třídní schůzky 7. A

________________________________________________________

Plán akcí 2019/2020

Plán akcí 7.A

________________________________________________________

Rozvrh hodin 2019/2020

Rozvrh hodin 7. A

________________________________________________________

Vážení rodiče, milé děti,

vítejte ve školním roce 2019/2020! Věřím, že se spoluprací se školou budete spokojeni a letošní školní rok bude pro všechny zúčastněné přínosný :).