Třída 6. B

O nás

Třídní učitelka: Ing. Bc. Lenka Kroupová

Kontakt: lenka.kroupova@zsmilovice.cz

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jana Šedová

Asistentka pedagoga: Petra Hoborová

Kontakt: petra.hoborova@zsmilovice.cz

 

 

 

 

 

Aktuality

Rozvrh platný od 8. 2. 2021 zde: Rozvrh platný od 8.2.2021

Kroužek virtuálního programování v Minecraftu - bližší informace a registrace na:

https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html#baf24

Vysvědčení za 1. pololetí je zobrazeno v Bakalářích. Žákům bzde vydáno až začneme chodit do školy.

Prosím věnujte pozornost: 

  1. Hodnocení a přehled plnění zadaných úkolů je pravidelně zapisováno do Bakalářů. Pokud je práce hodnocena: V - žák práci vypracoval a odevzdal, ale učitel tuto práci neklasifikuje známkou; X - práce byla klasifikovaná známkou, ale nedopadla dobře, známka by byla 4 nebo 5; N - žák práci nevypracoval, neodevzdal. Pokud se u žáka vyskytuje častěji hodnocení N nebo X, bude to mít negativní vliv na výslednou klasifikaci v daném předmětu.
  2.  Vzhledem k tomu, že online výuka je povinná, je třeba řádně omlouvat absenci a pozdní připojení na hodinu. Absenci pravidelně kontrolujte v Bakalářích - Komens v modulu Absence. Omluvit absenci je třeba do 3 dnů od vzniku absence. Omluvenka musí obsahovat datum a důvod absence.

2. 10. 

Na Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení webu školy.

Třídní schůzky 

Zápis z třídní schůzky ze dne 10. 9. 2020  TS 9-2020-2 

 

Prosím rodiče, aby se na webu školy seznámili s těmito dokumenty: https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/