Třída 6. B

O nás

Třídní učitelka: Ing. Bc. Lenka Kroupová

Kontakt: lenka.kroupova@zsmilovice.cz

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jana Šedová

Asistentka pedagoga: Petra Hoborová

Kontakt: petra.hoborova@zsmilovice.cz

 

 

 

 

 

Aktuality

Stručné informace k nástupu do školy od 3. 5. 2021 najdete zde: Stručné informace

Od 12. 4. 2021

jsou povoleny skupinové (v max počtu 6 lidí) nebo individuální konzultace po domluvě. 

Skupinové konzultace mohou ve škole probíhat ve dnech středa a čtvrtek. Konzultace mohou být zaměřeny na:

přípravu žáků na přijímací zkoušky

konzultace k učivu

Prosím věnujte pozornost: 

  1. Hodnocení a přehled plnění zadaných úkolů je pravidelně zapisováno do Bakalářů. Pokud je práce hodnocena: V - žák práci vypracoval a odevzdal, ale učitel tuto práci neklasifikuje známkou; X - práce byla klasifikovaná známkou, ale nedopadla dobře, známka by byla 4 nebo 5; N - žák práci nevypracoval, neodevzdal. Pokud se u žáka vyskytuje častěji hodnocení N nebo X, bude to mít negativní vliv na výslednou klasifikaci v daném předmětu.
  2.  Vzhledem k tomu, že online výuka je povinná, je třeba řádně omlouvat absenci a pozdní připojení na hodinu. Absenci pravidelně kontrolujte v Bakalářích - Komens v modulu Absence. Omluvit absenci je třeba do 3 dnů od vzniku absence. Omluvenka musí obsahovat datum a důvod absence.

2. 10. 

Na Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení webu školy.

Třídní schůzky 

Zápis z třídní schůzky ze dne 10. 9. 2020  TS 9-2020-2 

Zápis z třídní schůzky ze dne 21. 4. 2021 TS_ 21.4.2021

 

Prosím rodiče, aby se na webu školy seznámili s těmito dokumenty: https://zsmilovice.cz/vyuka-v-dobe-koronaviru/