Třída 6. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Leona Mikušová
Zastupující TU: Mgr. Jana Třetinová

Asistent pedagoga: Bc. Gabriela Hubálková

Aktuality

Muzeum Karla Zemana

V pondělí 18. listopadu pojedeme do Muzea Karla Zemana. Sraz na nádraží v 7. 20, odjezd v 7. 48. Cena vstupného 100 Kč, platí pouze ti, kteří nebyli na turistickém kurzu v září (ostatní mají již uhrazeno). Předpokládaný návrat v 15.07, nejdéle 15.39. Žáci si sami zajistí včas jízdné (ne tedy těsně před odjezdem): zpáteční lístek na vlak Milovice – Praha Masarykovo nádr. + 2x PID poloviční po Praze (pokud tedy nemají tzv. lítačku či jakoukoli jinou průkazku).

S sebou vhodné oblečení, svačinu, pití a přiměřené kapesné.

Každou středu mají všichni žáci, kteří potřebují cokoliv dovysvětlit z Aj, přijít do učebny č.202 v době od 13:30 do 15:00 a přítomné paní učitelky se jim budou věnovat a pokusí se jim pomoci.

Z jiných předmětů mohou žáci využít konzultační hodiny daného vyučujícího.

Pozor změna - zítra návrat z muzea ve 13:39!!!

NÁVŠTĚVA MUZEA 27.9.2019

Pátek – návštěva muzea v Praze, odjezd 7.47, sraz na nádraží v 7.30. Předpokládaný návrat 12:39. S sebou: vstupné 140kč (pouze ti, kteří nejedou na turistický kurz), svačinu, pití, vhodné oblečení, drobné kapesné dle uvážení, zpáteční lístek Praha – Milovice, 2x jízdenku PID za 16 Kč či průkazku (jízdné zdarma)

RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEJEDOU NA TURISTICKÝ KURZ, NAPIŠTE MI MAIL, ZDA SE VAŠE DĚTI ZÚČASTNÍ!

Zařazení žáků do výuky v týdnu 23. 9.  –  27. 9. 2019

5.B – Wagner, Wagnerová, Pešta

5.C – Bočan M., Bočan D., Súkeník, Durdoň

Info k Turistickému kurzu 23. – 27. září 2019 (6.A + 6. B)

V případě nutnosti nás můžete kontaktovat na tel. č. 723061576. Informace o turistickém kurzu budou vyvěšeny facebookových stránkách školy, webových stránkách tříd.

Odjezd 23. 9. v 6.47 (sraz na nádraží v Milovicích v 6.25)

Pondělí – odjezd, ubytování, prohlídka vinohradu a obce Velké Pavlovice, rozhledna Slunečná, překvapení J

Strava začíná odpolední svačinou. Dejte dětem velkou svačinu, která nahradí i oběd. Končí obědem – balíček na cestu zpět.

Úterý – Slovanské hradiště Mikulčice – celodenní výlet, muzeum, hra Mojmírův poklad, táborák, film

Středa – Muzeum obce Kobylí, Diskgolf Kobylí, Pravěký karneval

Čtvrtek – návrat domů- příjezd - Milovice 13.39

Pátek – návštěva muzea v Praze, odjezd 7.47, sraz na nádraží v 7.30. Předpokládaný návrat upřesníme. Bude na stránkách třídy. S sebou: zpáteční lístek Praha – Milovice, 2x jízdenku PID za 16 Kč či průkazku (jízdné zdarma)

Před odjezdem nutno odevzdat:

 • Zdravotní způsobilost (platnost 2 roky) – poslat předem
 • Bezinfekčnost (u vlaku v den odjezdu!!!)
 • Průkaz pojištěnce (kopie) – poslat po dítěti předem
 • Léky, které dítě užívá (i nepravidelně v případě potřeby) – odevzdá dítě zdravotnici u vlaku před odjezdem

S sebou:

 • Disk
 • Vlna či bavlnky, korálky větší (jakékoliv)
 • kostým na pravěký karneval

Naopak s sebou děti nesmí mít mobilní telefon, tablet apod. (opravdu je to lepší) Fotoaparát mít mohou, také mp3 například nebo knihu do vlaku.

Pro jistotu připomínáme některé části vybavení:

 • zavazadlo na záda – nejlépe krosna, menší batůžek na výlety, pokrývka hlavy, turistická obuv (2x), pláštěnka, přezůvky, ručník, psací potřeby, nůžky, lepidlo, láhev na pití, přiměřené kapesné, ostatní dle uvážení rodičů.

Dokumenty nutné k turistickému kurzu

1)  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - musí potvrdit lékař. Nyní je platný dva roky. Pokud jej nemáte (stačí kopie), prosím stáhněte si tento dokument a nechte potvrdit u pediatra - odevzdává se do 20. 9. 2019

https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2019/02/Posudek-o-zdravotn%C3%AD-zp%C5%AFsobilosti-d%C3%ADt%C4%9Bte-k-%C3%BA%C4%8Dasti-na-zotavovac%C3%AD-akci.pdf

Pokud někdo potřebuje dokument vytisknout, pošlu po dítěti. Nechť si o formulář řekne.

2) Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do ŠVP - včetně info o storno poplatku ve výši 500 Kč a zodpovědnosti si dítě vyzvednout ve Velkých Pavlovicích v případě problémů (nemoc)- děti přinesou domů k potvrzení - odevzdává se do 20. 9. 2019

3) Prohlášení zákonných zástupců dítěte - tzv. bezinfekčnost - přinesou děti domů k potvrzení - odevzdává se až při odjezdu 23. 9. 2019

4) Informace o užívání léků - odevzdává se v den odjezdu. V případě, že dítě žádné léky neužívá, odevzdá pouze lísteček s odpovědí NE. V opačném případě vyplňte název léku a dávkování. Společně s touto informací dítě či rodič předává v den odjezdu i konkrétní léky. Tento formulář děti přinesou domů.

Turistický kurz - Velké Pavlovice

Termín: 23. – 26. září 2019

Ubytování: Velké Pavlovice (turistická ubytovna TJ Slavoj)

Cena: 2 200 Kč – Zálohu ve výši 1000 Kč proveďte do 24. června 2019. Platba na číslo účtu školy: 600829584/0600 (jako variabilní symbol uveďte datum narození vašeho dítěte). Doplatek 1200 Kč uhraďte do 15. září 2019.

Program: Slovanské hradiště Mikulčice, výlety do okolí,… (podrobnější informace na třídní schůzce v září)

Před odjezdem nutno odevzdat: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Kopie průkazu zdravotní pojišťovny

Souhlas s účastí na kurzu

V den odjezdu nutno odevzdat:  Potvrzení o bezinfekčnosti. Popřípadě léky, které dítě pravidelně užívá.

Veškeré dokumenty obdržíte na třídní schůzce. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ale již možná máte, připomínáme, že je nyní platný dva roky.

Třídní schůzka 4. 9. 2019

 1. Prezence
 2. Třídní učitel – komunikace mailem, telefonicky
 3. Úpravy ve školním řádu – najdete na webu školy: https://zsmilovice.cz/wp-content/uploads/2019/08/SM-54-%C5%A0koln%C3%AD-%C5%99%C3%A1d.pdf
 4. Nové webové stránky (https://zsmilovice.cz/), včetně nových stránek třídy A (https://zsmilovice.cz/trida-6-b/)
 5. Dotazník pro rodiče – aktualizace údajů. Datová schránka – rodiče, kteří mají datovou schránku, prosím o nahlášení
 6. Výchovná opatření (poznámky) – nově budou poznámky psány do bakalářů, pod ikonou Komens
 7. Plán akcí 6. ročník – viz příloha + upozornit na doplatek turistického kurzu 1 200 Kč do 15. září. Turistický kurz se koná 23. – 26. září, dne 27. září bude tematicky pokračovat návštěvou a interaktivními dílnami Muzea Karla Zemana v Praze.
 8. Úřad práce – peníze pro školáka. Rodiny s tíživou finanční situací si mohou úřad práce požádat o příspěvek na školáka. Max. výše příspěvku je 34 000 Kč. Pokud by měl někdo o tuto službu zájem, nechť napíše mail třídní učitelce, která s ním projedná detailněji.
 9. Pozvánka na výročí školy – 14. 9. v sobotu – program ve škole, večerní zábava
 10. Nový kreditní systém – pouze jedno období, které končí 22. března. Žáky (žáci), který získal více jak 300 kreditů a zároveň nejvyšší počet kreditů ze třídy, pojede za odměnu do Legolandu. Ostatní žáci si budou moci za své kredity tzv. nakoupit ve škole dárkové předměty.
 11. Volby do školní rady – probíhají dnes v přízemí školy.
 12. Seminář zdarma pro rodiče vbudově školy na téma Bezpečnost na internetu. Školit bude organizace Rizika internetu a komunikačních technologií. Více informací o organizaci: http://www.nebudobet.cz/. Školení rodičů seznamuje se zásadami bezpečného používání internetu i toho, jak k dětem přistupovat a jak je účinně chránit při jejich pohybu ve virtuálním světě, na sociálních sítích, při používání mobilního telefonu i při hraní her.