Třída 4. C

Aktuality

Od čtvrtka 4.6. 2020 bude každý den od 14.00 - 15.00 hod. probíhat online družina pro děti, které nechodí do školy.

Online hodina bude na https://jitsi.ssps.cz/APD

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby Váš syn/dcera navštěvoval/a školní družinu/klub ve školním roce 2020-2021, vyplňte zápisní lístek a přepošlete (formulář najdete na stránkách školy – školní družina) na emailovou adresu hana.sumpikova@zsmilovice.cz, případně zaneste do poštovní schránky školy. Učiňte tak nejpozději do 29. května 2020. Odevzdáním v pozdějším termínu a po naplnění kapacity bude Vaše přihláška zaevidována a zařazena do pořadníku na volné místo do kapacity ŠD/ŠK, popř. následně na uvolněné místo. Přednost v řádném termínu mají vždy mladší žáci. Pokud by Váš syn/dcera nebyl/a přijata, vyrozumíme Vás e-mailem  nejpozději do 29. května 2020.

Upozorňujeme všechny žáky i zákonné zástupce, že v průběhu online výuky platí školní řád se všemi důsledky.

Prosím rodiče dětí, které nosí do školy mobilní telefon, zda by jim mohli stáhnout čtečku QR kódů. Využili bychom to ve škole při výuce. Děkuji

Připomínám: termín odevzdání čtenářského deníku je 20. 2. 2020

V úterý 18. 2. 2020 jedeme poprvé na plavání

Sraz: 7:50 před školou, odjezd v 8:00 od hlavní budovy

S sebou: igelitovou tašku, ručník, plavky, mýdlo, plavecké brýle(doporučené), holky budou mít stažené vlasy gumičkou, svačinu, pití, notýsek do družiny

DŮLEŽITÉ!

Žáci, kteří potřebují cokoliv dovysvětlit z Aj, mají možnost přijít každou středu do učebny č.202 v době od 13:30 do 15:00. Přítomné paní učitelky se jim budou věnovat a pokusí se jim pomoci.

Z jiných předmětů mohou žáci využít konzultační hodiny daného vyučujícího.

Pomůcky 4. ročník

V následujícím odkaze naleznete pomůcky a pracovní sešity do       4. ročníku. Chtěla bych vás požádat o nadepsání sešitů a podepsání zakoupených pracovních sešitů.

V odkaze naleznete aktivní odkazy na stránky, kde naleznete pracovní sešity.

Pomůcky 4. ročník

 

Od ledna mají děti změnu v rozvrhu.

rozvrh 2020-2

Odkazy

O nás

Třídní učitel: Mgr. Šárka Vozábová

Zastupující učitel: Jana Bartošová

Asistent pedagoga: Eva Vávrová

Třídní účetní: Libuše Kuřátková

Třídní důvěrník: Tereza Veselá

Třídní schůzky