Třída 4. C

Aktuality

Rozvrh platný od 4. 1. 2021

  • rozdělení do skupin naleznete v mailu

1

800- 845

 2

   900- 945

3

1005 -1050

4

1100- 1145

5

1155-1240

POOSVVLČJM1M2
ÚTM3AJČJ
STČJ1AJČJ2M
ČT MČJ
ČJ3PřvM

 

Na webu školy – v Dokumentech jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení

Týdenní plány

Zde naleznete týdenní plány. Tyto plány slouží jako informace pro děti, které jsou nemocné. Prosím, aby ti, kteří do školy chodí, cvičení nevypracovávali dopředu. Děkuji.

Domácí úkoly

 

 

 

Pomůcky 4. ročník

V následujícím odkaze naleznete pomůcky a pracovní sešity do       4. ročníku. Chtěla bych vás požádat o nadepsání sešitů a podepsání zakoupených pracovních sešitů.

V odkaze naleznete aktivní odkazy na stránky, kde naleznete pracovní sešity.

Pomůcky 4. ročník

 

Odkazy

O nás

Třídní učitel: Mgr. Šárka Vozábová

Zastupující učitel: Jana Bartošová

Asistent pedagoga: Zuzana Lazecká

Třídní účetní: Libuše Kuřátková

Třídní důvěrník: Tereza Veselá