Třída 3. C

Aktuality

16. 9. 2019 - Cvičení v přírodě

S sebou: svačinu, pití, pokrývka hlavy, sportovní oblečení, notýsek do družiny

5. 9. 2019 - Australský den - dokončení projektu z loňského roku

S sebou: svačinu, pití, penál, pokrývku hlavy, sportovní oblečení, notýsek do družiny

Organizace prvního týdne:

2. 9. 2019 - 1 vyučovací hodina

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny, vydávání učebnic, od 16:30 třídní schůzky

4. 9. 2019 - výuka dle rozvrhu

5. 9. 2019 - Australský den

6. 9. 2019 - výuka dle rozvrhu

Odkazy

O nás

Třídní učitel: Mgr. Šárka Vozábová

Zastupující učitel: Jana Bartošová

Asistent pedagoga: Eva Vávrová

Třídní účetní: Libuše Kuřátková

Třídní důvěrník: Tereza Veselá

Třídní schůzky