Třída 3. C

Aktuality

Upozorňujeme všechny žáky i zákonné zástupce, že v průběhu online výuky platí školní řád se všemi důsledky.

Pokud byste si chtěli objednat nějaké knihy z katalogů, napište na mail paní učitelky Štokové stanislava.stokova@zsmilovice.cz do 25.3.

Prosím rodiče dětí, které nosí do školy mobilní telefon, zda by jim mohli stáhnout čtečku QR kódů. Využili bychom to ve škole při výuce. Děkuji

Připomínám: termín odevzdání čtenářského deníku je 20. 2. 2020

V úterý 18. 2. 2020 jedeme poprvé na plavání

Sraz: 7:50 před školou, odjezd v 8:00 od hlavní budovy

S sebou: igelitovou tašku, ručník, plavky, mýdlo, plavecké brýle(doporučené), holky budou mít stažené vlasy gumičkou, svačinu, pití, notýsek do družiny

DŮLEŽITÉ!

Žáci, kteří potřebují cokoliv dovysvětlit z Aj, mají možnost přijít každou středu do učebny č.202 v době od 13:30 do 15:00. Přítomné paní učitelky se jim budou věnovat a pokusí se jim pomoci.

Z jiných předmětů mohou žáci využít konzultační hodiny daného vyučujícího.

Úkoly během zavření školy

Dobrý den,

zde naleznete zadanou práci po dobu uzavření školy. Prosím, abyste stránky sledovali každý den a všechny zadané úkoly vypracovávali v den, kdy jsou zadané. Od pondělí 16. 3. 2020 budou zadávané úkoly na určený den.

Některé úkoly budou termínované a hodnocené.  Prosím, abyste mi do určeného termínu na mail poslali sken či fotografii práce. (tyto úkoly vám vždy označím).

Toto období bude pro všechny velmi náročné. Moc vám děkuji za spolupráci.

 

Týden 23. - 27. 3 2020

ČJ, M

V následujícím odkaze naleznete úkoly na tento týden - úkoly

ČaJS

učebnice str. 37 - 39, zápis do sešitu zde - Živá příroda - pokračování

skupina p. uč. Červinkovéúkoly angličtina

skupina p. uč. Korityaka - úkoly AJ

Týden 16. - 20. 3. 2020

20. 3. 2020

Moje milé děti a skvělí rodiče,

ráda bych vám všem poděkovala za to jak doma výborně pracujete. Z vlastní zkušenosti vím, že je to práce velmi náročná a stresující.

Dneska je páteček a tak si ho uděláme aspoň trochu hezký. Dnešním úkolem je dodělat všechny úkoly, které děti dosud nestihly ať to před sebou netlačí do příštího týdne (slovníček, zápis v ČaJS, zadaná cvičení..)  Prosím dohlédněte ať mají všechno.

Na příští týden, zkusím organizaci práce vymyslet trochu jinak, abyste si ji mohli rozvrhnout víc podle sebe, ale taky to je pro mě  nová situace, tak to ještě nemám zcela vymakané. V neděli večer zveřejním zde. Pokud máte nějaké připomínky nebo návrhy, aby se vám pracovalo s dětmi co nejlépe a nejsnadněji, napište mi.

Ještě jeden tip na domácí procvičování. Zkuste využít.

19. 3. 2020

ČJ, M - dnes si pouze procvičujte na těchto stránkách Školákov - online procvičování

AJ - skupina paní učitelky Červinkové

odkaz s PL zde: úkoly do 22. 3. 2020

18. 3. 2020

ČJ - HVS str. 30 cv. 1, 2

Pravopisné pětiminutovky str. 30 - prosím o sken nebo foto do pátku

PL - odkaz zde: doplňování slov do příběhu

- prosím sken nebo foto do pátku

 

M -  PS - zelený str. 18 cv. 1, 2, 3

 

ČaJS - zápis do sešitu- živá příroda - úvod

17. 3. 2020

ČJ- HVS str. 29 cv. 2, 3

 

M - 

UČ str. 24 cv. 2 - do sešitu geometrie

UČ str. 25 cv. 10 - do sešitu M domácí

 

ČJ - prosím, aby si děti doplnily slovníček VS (až přijdou do školy budu jej vybírat a hodnotit)

v odkazu máte prezentaci - VS po P - slovníček

HVS str. 28 cv. 2, 3

HVS str. 29 cv. 1

M - do sešitu M domácí - UČ2 - str. 29 cv. 3, 6 - u slovní úlohy prosím zapisujte příklad s neznámou tj. např. x= 10 + 10 a na další řádek x = 20

tato cvičení mi prosím vyfoťte a pošlete na můj mail do středy - velmi vám děkuji

ČaJS - prosím o projití stran 34 - 36 v učebnici, ve středu vám nasdílím zápis do sešitu

A - skupina pan učitel Korityák

v následujícím odkaze naleznete úkoly z angličtiny na následující týden

11. 3. - 13. 3. 2020

práci si rozložte, nevypracovávejte všechna cvičení najednou

 

ČJ - vypracovat pracovní listy

HVS - str. 25 cv. 1b

do sešitu ČJ - domácí UČ str. 79 cv. 5

 

M - PS - zelená - str. 13 cv. 5, 6

PS - zelená - str. 14 cv. 4

PS - zelená - str. 15 cv. 4, 5, 6

do sešitu M - domácí - str. 17 cv. 52 - první čtyři sloupce

str. 21 cv. 72

 

ČaJS - umět vysvětlit koloběh vody v přírodě a znát vrstvy půdy UČ str. 31, 32

A - skupina p. uč. Červinkové

Učebnice str. 41 – přečíst komiks (už jsme ho četli) – poté se paní učitelka zeptá o čem byl )

PS str. 50 cv. 2, 51 cv. 3.

Probírané učivo

5. 3. 2020 - DÚ - list vlepený v sešitě ČJ - domácí

2. 3. - 6. 3. 2020 

ČJ - vyjmenovaná slova po P - slova PÝCHA, PYTEL, PYSK, NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL

 • opakujeme VS po B, L, M
 • UČ str. 75 cv. 2
 • UČ str. 78 cv. 2 - opsat první větu a určit slovní druhy

M - opakování násobilky 2 - 10, sčítání a odčítání do 1000

UČ 2 - str. 12 cv. 19

UČ2 - str. 13 cv. 25

UČ 2 - str. 16 cv. 41

ČaJS - koloběh vody v přírodě

21. 2. 2020

ČJ - opakujeme VS po B, L, M, určujeme slovní druhy

 

M -  sčítání a odčítání trojciferných čísel

UČ2 str. 13 cv. 25, 28

 

 1. 2. 2020

ČJ - VS po B, L , M - opakování

diktát slov VS po M

Pravopisné pětiminutovky str. 26 sloupec 3

 

M - sčítáme a odčítáme dvojciferná a trojciferná čísla, pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel

UČ1 str. 36 cv. 15 - ústně

UČ1 str. 37 cv. 19 - ústně

UČ2 str. 12 cv. 19 - sloupec 2 a 3 do sešitu

DÚ: PS2 str. 10 cv. 4, 5 dokončení práce ze školy

 

 1. 2. 2020

ČJ - opakujeme VS po L, B, rozšiřujeme řadu VS po M o slova DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, NACHOMÝTNOUT SE, LITOMYŠL

UČ str. 72 cv. 5 b - do školního sešitu

DÚ: Pravopisné pětiminutovky str. 27 - celá

 

M - opakujeme písemné sčítání a odčítání

UČ1 str. 52 cv. 42

sčítání a odčítání trojciferných čísel typ 200 + 300 =, 700 - 500 =

UČ2 str. 11 cv. 10

PS2 str. 10 cv. 1

 

 1. 2. 2020

ČJ- opakujeme VS po B a L, ve slovníčku VS máme nově slova MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT

pravopisné pětiminutovky str. 26 - 2. sloupec

M- opakujeme písemné sčítání a odčítání a pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel

DÚ: UČ 1 str. 51 cv. 31 - do sešitu M domácí (do pondělí 17. 2. 2020)

 

 1. 2. 2020

ČJ - opakujeme VS po B, L, M, procvičujeme pravopis ve větách typu My jsme kamarádi. Půjč mi pero.

HVS str. 22 cv. 3

- opakujeme písemné sčítání a odčítání

UČ 1 str. 49 cv. 21

ČaJS - zkoumáme vlastnosti látek

 

 1. 2. 2020

ČJ -  HVS str. 22 cv. 2

DÚ: UČ str. 72 cv. 5a ( do domácího sešitu)

 

M - PS zelený -str. 8 cv. 6 pouze dělení (6 příkladů)

PS zelený str. 9 cv. 4

GEO - troúhelník - rýsování, popis vrcholů, měření stran trojúhelníku

 

 1. 2. 2020

ČJ - VS po M - pokračujeme ve slovníčku slova HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ

HVS str. 21 cv. 5

DÚ: HVS str. 21 cv. 6

M - sčítání trojciferných čísel UČ2 str. 10, porovnávání trojciferných čísel

 1. 2. 2020

ČJ - Pravopisné pětiminutovky - str. 26 - 1. sloupeček

 

M- porovnávání čísel do 1000 UČ2 str. 7 - v pondělí budeme psát test na porovnávání

 

 1. a 6. 2. 2020

ČJ - vyjmenovaná slova M- my, mýt, myslit, mýlit se

HVS str. 20 cv. 1

DÚ do 7. 2.: HVS str. 20 cv. 3

do 12. 2. - naučit se básničku buď dle vlastního výběru (minimálně 2sloky) nebo z čítanky str. 54 - Měsíce

 

M - UČ1 - str. 43 cv. 13 - složené příklady, pamětné sčítání do 100,

- porovnávání do 1000

 

 1. a 4. 2. 2020 

ČJ - opakování slovních druhů, pády, vyjmenovaná slova po M - naučit se řadu

Hravá VS - str. 19

M - opakování číselné řady do 1000, porovnávání čísel do 1000

UČ 2 str. 7 cv. 1

PS zelený str. 9 cv. 1, 2 a 8

DÚ: UČ 1 str. 51 cv. 33

Od ledna mají děti změnu v rozvrhu.

rozvrh 2020-2

Odkazy

O nás

Třídní učitel: Mgr. Šárka Vozábová

Zastupující učitel: Jana Bartošová

Asistent pedagoga: Eva Vávrová

Třídní účetní: Libuše Kuřátková

Třídní důvěrník: Tereza Veselá

Třídní schůzky