Třída 3. C

Aktuality

Dne 20. 11. 2019 v 7:15 na hlavní budově v učebně přírodopisu proběhne schůzka Ekotýmu. Zapojení je dobrovolné.

Školní knihovna vyhlašuje soutěž.

Vyrob ozdobu, kterou si vyzdobíme naši školu. Ozdoba musí být pouze v těchto barvách: bílá, zlatá, červená, zelená.

Konec soutěže 6. prosince 2019

Ozdoby (označené jménem a třídou) noste do 1.A – Jana Bezuchová

Informace ředitelky školy

Vzhledem k organizačním opatřením a zabezpečení výuky anglického jazyka jsme ve škole přijali toto opatření:

žáci skupiny AJ, kterou vyučovala paní učitelka Ramšáková, bude do prosince vyučovat paní učitelka Michaela Hankeová.

Od ledna 2020 přijímáme novou učitelku AJ.

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 proběhne ve třídě halloweenské učení. Děti přijdou v libovolném kostýmu.

Připomínám, že 25. 10. 2019 mají děti odevzdat čtenářský deník.

Dne 14. října nám do třídy budou instalovat novou interaktivní tabuli. Z tohoto důvodu se budeme učit ve volných učebnách a půjdeme v rámci ČaJS na procházku po Milovicích. Prosím, aby si děti do školy přinesly penál, knihu Pipi dlouhá punčocha, notýsek do družiny a svačinu. Děkuji.

DŮLEŽITÉ!

Žáci, kteří potřebují cokoliv dovysvětlit z Aj, mají možnost přijít každou středu do učebny č.202 v době od 13:30 do 15:00. Přítomné paní učitelky se jim budou věnovat a pokusí se jim pomoci.

Z jiných předmětů mohou žáci využít konzultační hodiny daného vyučujícího.

  1. 10. 2019 - přinést na ČJ Pipi dlouhou punčochu

16. 9. 2019 - Cvičení v přírodě

S sebou: svačinu, pití, pokrývka hlavy, sportovní oblečení, notýsek do družiny

5. 9. 2019 - Australský den - dokončení projektu z loňského roku

S sebou: svačinu, pití, penál, pokrývku hlavy, sportovní oblečení, notýsek do družiny

Organizace prvního týdne:

2. 9. 2019 - 1 vyučovací hodina

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny, vydávání učebnic, od 16:30 třídní schůzky

4. 9. 2019 - výuka dle rozvrhu

5. 9. 2019 - Australský den

6. 9. 2019 - výuka dle rozvrhu

Odkazy

O nás

Třídní učitel: Mgr. Šárka Vozábová

Zastupující učitel: Jana Bartošová

Asistent pedagoga: Eva Vávrová

Třídní účetní: Libuše Kuřátková

Třídní důvěrník: Tereza Veselá

Třídní schůzky