Třída 3. B

O nás

Třídní učitel: Mgr. Iveta Hankeová

Zastupující TU: Mgr. Lukáš Nachlinger

Asistentka pedagoga: Eva Sudrová

 

Aktuality

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,
PŘEJI KRÁSNÉ, KLIDNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY A V ZÁŘÍ SE TĚŠÍM
NA SHLEDANOU! :O) Iveta Hankeová

Prosím o zaslání částky 1 000 Kč na účet třídního fondu.   (do 31.8. 2021)

Z toho bude uhrazeno:

-    100 Kč na výtvarné potřeby (letos nově pořizuje sdružení Voluntarius)

-    100 Kč sdružení Voluntarius (jako příspěvek do budoucna např. na školu v přírodě,…trička, šerpy v 9. ročníku, atd.)

-     Sešity (cca 200 Kč)

-     Pracovní sešity ( cca 420,-)

-     Zbytek částky využijeme např. na kulturu, školní výlet, apod.

 

Seznam pomůcek (je potřeba koupit)

Seznam-pomůcek 2021-22 pro rodiče