Třída 3. A

KONTAKTY

Třídní učitelka: Bc. Romana Dobiášová

Asistentka pedagoga: p. Bílková

Zastupující TU: Mgr. Barbora Nováková

zástupce rodičů: 

správce třídního fondu: 

konzultační hodiny: 

Aktuality

30.6.

Milí rodiče, ahoj děti,

zdravím Vás budoucí třeťáky. Užijte si krásné prázdniny. Přeji Vám spoustu prožitých dobrodružství, vzpomínek a zážitků. Nezapomeňte, že se po prázdninách nastupuje do školy 1. září 2020, v tento den Vás přivítá paní zástupkyně a spolu již budeme od 2. září. Moc se na Vás všechny těším!

p.uč. Romana Dobiášová