Třída 1. B

O nás

Třídní učitel: Ing.  Ivana Králová

Asistent pedagoga: Dana Šebestová, Dis., Kalynka Viktoria

Zastupující učitel: Mgr. Jana Bezuchová

Vyučující - anglický jazyk: Mgr. Lukáš Nachlinger, Mgr. Jana Bezuchová

- výtvarná výchova: Hana Dann

 - Časp: Bc. Radka Boučková

- hudební výchova: Veronika Červinková

Třídní důvěrník a třídní účetní: Michaela Burešová

Číslo třídního účtu : 5092998033/0800 ( do zprávy pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení žáčka)

Aktuality

 Školní rok 2023/24

LISTOVÁNÍ:

Akce na podporu čtenářské gramotnosti proběhne ve středu - 29.11., navštíví nás známí herci a budou nám číst a hrát..... Cena je 60,-Kč - budeme platit z fondu.

NOVÉ ZNAČKY VE PSANÍ:

O - opis (děti opisují slova)

D - diktát (píšeme diktát slov)

Pod textem "velké psací o" - oprav - to, co je chybně napsané napíšeme znovu, správně.

 

PENÁL

Prosím, kontrolujte pastelky a tužky každý den.  Děti mají za úkol mi pastelky a tužky vždy ořezané. Děkuji

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY