Třída 1. B

O nás

Třídní učitel: Ing.  Ivana Králová

Asistent pedagoga: Dana Šebestová, Dis., Kalynka Viktoria

Zastupující učitel: Mgr. Jana Bezuchová

Vyučující - anglický jazyk: Mgr. Lukáš Nachlinger, Mgr. Jana Bezuchová

- výtvarná výchova: Hana Dann

 - Časp: Bc. Radka Boučková

- hudební výchova: Veronika Červinková

Třídní důvěrník a třídní účetní: Michaela Burešová

Číslo třídního účtu : 5092998033/0800 ( do zprávy pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení žáčka)

Aktuality

 Školní rok 2023/24

Od 11.9. výuka dle rozvrhu. Ráno již děti chodí bez doprovodu do šatny.

________________________

Uhrazeno z třídního účtu:

  • za každého žáka byl  poslán příspěvek na Voluntarius 300 Kč
  • jízdné do Lysé n.L. a zpět za žáka 22 Kč
  • plastový košíček do lavice 8,20 Kč

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY