Třída 1. B

SPORTÍCI

Třídní učitelka: Mgr. Nikola Jokešová

Email: nikola.jokesova@zsmilovice.cz

tel: 734 327 716

konzultační hodiny TU: pondělí 13.30-14.30 dle předchozí tel. dohody (po tel. dohodě lze i jindy)

Asistentka pedagoga: Bc. Radka Benešová

Další vyučující pedagogové:

ANJ skupina Č2 - Mgr.  Jana Bezuchová

VV,  ČASP - Hana Dann

HV - Veronika Červinková

Zastupující TU:  Mgr. Libuše Košvancová

 

 

 

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

6. 12. - ČJ,  čtecí list č. 16. Děti ČTOU KAŽDÝ DEN. 

6. 12. - ČJ, pracovní list  "S a Š" (vybarví dle návodu, děti si ve škole vyznačily, co mají dělat).

 

5. 12. - ČJ,  čtecí list č. 16. Děti ČTOU KAŽDÝ DEN. 

5. 12. - MAT, čtverečkovaný sešit, opisují ořezanou pastelkou předepsané.

 

 

 

 

Prosím rodiče, podepisujte všechny domácí úkoly. 

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

5. 12. - ČJ,  čtecí list č. 16. Děti ČTOU KAŽDÝ DEN. 

5. 12. - MAT, čtverečkovaný sešit, opisují ořezanou pastelkou předepsané.

 

2. 12. - ČJ,  čtecí list č. 16. Vložen do žákovské knížky. Děti ČTOU KAŽDÝ DEN. 

2. 12. - ČJ, malý sešit. Píší předepsaná slova. Celé slovo nejdříve přečtou, poté píší ořezanou pastelkou

 

 

 

Prosím rodiče, podepisujte všechny domácí úkoly.