Třída 1. B

O nás

Třídní učitel: Ing.  Ivana Králová

Asistent pedagoga: Dana Šebestová, Dis.,

Zastupující učitel: Mgr. Jana Bezuchová

Vyučující - anglický jazyk: Mgr. Lukáš Nachlinger, Mgr. Jana Bezuchová

- výtvarná výchova: Hana Dann

 - Časp: Bc. Radka Boučková

- hudební výchova: Veronika Červinková

Třídní důvěrník a třídní účetní: Michaela Burešová

Číslo třídního účtu : 5092998033/0800 ( do zprávy pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení žáčka)

Aktuality

 Školní rok 2023/24

20.3. návštěva knihovny během vyučování

22.3. Noc s Andersenem

od 16.4. kurz plavání

 

PENÁL

Prosím, kontrolujte pastelky a tužky každý den.  Děti mají za úkol mi pastelky a tužky vždy ořezané. Děkuji

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY