Třída 1. A

                    1. A

Třídní učitelka: Mgr. Libuše Košvancová
mail: libuse.kosvancova@zsmilovice.cz
tel. 734 327 716
konzultační hodiny TU: pondělí 14.00 - 15.00 po tel dohodě (po tel. dohodě možný i jiný termín)
zastupující učitel: Mgr. Nikola Jokešová
asistent pedagoga: Lenka Valtrová     
učitel VV - Aneta Svobodová                 
učitel HV - Veronika Červinková           
učitel A1- Zdenka Dóková, Dis. 
učitel A2 - Mgr. Jana Bezuchová               
učitel TV - Mgr. Nikola Jokešová
               
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 SOVÍCI z Milovic

DOMÁCÍ ÚKOLY       

6. 12.  předepsané řádky se slovy v sešitě - opíšeme pastelkou za křížek, ČTECÍ LIST 16
5. 12. matematika - pracovní list (ke znázornění zapisujeme za křížek pastelkou příklady se správnými tvary číslic podle vzoru na prvním řádku) ČTEME KAŽDÝ DEN
2. 12.  předepsané řádky se slovy opisujeme se správnými tvary písmenek pastelkou, ČTECÍ LIST 15
1. 12.  čtverečkovaný sešit - předepsané příklady znázorníme pomocí modré a červené pastelky - NEJENOM ČTEME, ALE I SKLÁDÁME SLOVA KAŽDÝ DEN
30. 11. DNES NEMÁME PÍSEMNÝ DOMÁCÍ ÚKOL - ČÍST SE ALE MUSÍ KAŽDÝ DEN

      AKTUALITY

INFORMACE K VÝUCE AJ (p. uč. Zdenka Dóková) - skupina VOCHOMŮRKYpracovní sešity žáci nosí domů pouze v případě domácího úkolu. Pracovní list se slovíčky žáci nosí na každou hodinu AJ. Děkuji.

Plán exkurzí a výletů