Třída 1. A

třída 1. A

třídní učitelka: Mgr. Libuše Košvancová
mail: libuse.kosvancova@zsmilovice.cz
tel: 734 327 716
konzultační hodiny: čtvrtek 13.30-14.30
zastupující učitelka: Eliška Hlávková
asistent pedagoga: Lenka Valtrová
zástupce rodičů: Marcela Topenčíková Němcová

 

Šikulkové z Milovic

Vítejte na našich webových stránkách

Aktuality

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

zápis z třídní schůzky

Na webu školy – v a  jsou dodatky ke školnímu řádu: Distanční výuka a Dodatek v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Dodatkové známky v průběžném hodnocení.

26. 2.  VŠEM ŠIKULKŮM PŘEJEME S PANÍ ASISTENTKOU KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY BEZ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ. Budeme věřit, že se všichni zase sejdeme ve třídě v pondělí  8. března na prezenční výuce. Sešity, které děti obdržely, jsou rozdány pro případ distanční výuky. 

25. 2.  malý modrý pracovní sešit str. 34/cv. 4 - A ZÍTRA OSLAVÍME ZAČÁTEK /doufám jen/ JARNÍCH TÝDENNÍCH PRÁZDNIN MAŠKARNÍM REJEM - můžeme na vyučování přijít v maskách
Moc se všem omlouvám, ale od vedení školy jsem obdržela mylnou informaci. Dětem postačí jedna chirurgická rouška nebo respirátor. 
Dle informace vedení školy, prosím, od zítra tj. 25. 2. 2021 žáci dvě chirurgické roušky na sobě nebo respirátor. Nedostatek chirurgických roušek možno dočasně nahradit látkovou rouškou překrytou chirurgickou rouškou. Děkuji.
23. 2. pracovní list s obrázkem vybarvíme podle nápovědy po výpočtu příkladů na sčítání a odčítání
22. 2.  v zelené písance 3 str. 6 - označené řádky písmenem "ú"
19. 2.  nové sešity s pejsky s předepsanými řádky + pracovní list s textem ke čtení
18. 2. malý modrý pracovní sešit str. 33/cv. 2
16. 2. malý modrý pracovní sešit str. 31/cv. 2
15. 2.  zelená písanka 3 str. 3 - označené řádky písmenkem "ú"
12. 2.  v novém sešitě předepsané řádky - první odvážlivci /protože mohou/ píší už psací písmenka perem (prosím o zaslání částky Kč 6,-- za nový sešit, děkuji) a pracovní list ke čtení s pokračováním pohádky O zlaté sekyře, na závěr splníme úkol pod textem
11. 2. malý modrý pracovní sešit str. 30/ cv. 2, 3
9. 2. ve čtverečkovaném sešitě příklady opíšeme a vypočítáme
8. 2.  SEŠIT s opičkami - předepsané řádky píšeme TUŽKOU
5. 2. sešit s opičkami s předepsanými řádky psacích písmenek - píšeme tužkou, nejprve obtáhneme předepsaný tvar - na řádek se nám maximálně vejdou 3 písmenka
4. 2. malý modrý pracovní sešit str. 29/cv. 4
2. 2. malý modrý pracovní sešit str. 28/cv. 2
1. 2. v sešitě s opičkami předepsané 2 řádky - opsat za křížek

V prosinci jsme s dětmi absolvovali webinář - motivace k účasti na kroužku - možno děti přihlásit na odkazu

https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html#baf24

28. 1. dnes všichni bez domácích úkolů /až na jednoho Šikulku, který dokončí v malém modrém pracovním sešitě  str. 27/cv. 1/
Všem ŠIKULKŮM blahopřeji ke krásnému vysvědčení. Přeji jim i nadále pořádnou chuť do práce ve 2. pololetí. Rodičům děkuji za vynikající spolupráci v 1. pololetí. 
27. 1. dnes výjimečně se podařilo některým ŠIKULKŮM získat domácí úkol v malém modrém pracovním sešitě str. 27/cv. 1 - ve čtvrtek se učíme podle rozvrhu a poslední vyučovací hodinu obdržíme vysvědčení
26. 1. malý modrý pracovní sešit str. 26/cv. 2
25. 1. sešit s opičkami - předepsané řádky
některé hlavičky a šikovné ručičky si zaslouží odpočinek za svou bezchybnou práci - jsou bez domácího úkolu,
22. 1. v sešitě s opičkami předepsané řádky, pracovní list ke čtení s úkolem k doplnění na připravený řádek 
21. 1. malý modrý pracovní sešit str. 26/cv. 1
19. 1. malý modrý pracovní sešit str. 25/cv. 2
15. 1. v sešitě s opičkami předepsané řádky se slovy, pracovní list s textem a úkolem k vypracování
14. 1. ve čtverečkovaném sešitě předepsaný úkol na procvičování porovnávání - doplníme do dvojice čísel znaménko nerovnosti či rovnosti, za křížek zapíšeme zadání v opačném pořadí čísel s doplněným znaménkem rovnosti či nerovnosti, dbáme na správné tvary psacích číslic
12. 1. MALÝ MODRÝ PRACOVNÍ SEŠIT - MA str. 21/cv. 3
11. 1.  v sešitě s opičkami bez písmene "D" předepsané řádky
8. 1. předepsané řádky se skupinkami písmen v sešitě s opičkami, pracovní list ke čtení textu - na procvičování osvojených tvarů MTP
7. 1. malé modré pracovní sešity z matematiky str. 18/cv. 2
4. 1. v sešitě s opičkami předepsané řádky k opisu - někteří Šikulkové už píší perem

INFORMACE PRO RODIČE - 4. 1. 2021

RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA - stále zůstává pro všechny žáky 1. A stejný vstup do budovy školy, šatna před naší učebnou, ranní školní družina v naší učebně

SRAZ ŽÁKŮ - v 7.40 - 7.50 stejnými vraty k zadnímu vchodu do budovy školy, ale až u tělocvičny

VÝUKA PODLE STÁLÉHO TÝDENNÍHO ROZVRHU včetně půlených hodin /bez zpěvu i tělesné výchovy/ - nutno počítat s vycházkami za každého počasí 

VÝUKA V ROUŠKÁCH - zajistit alespoň 2 roušky denně na výměnu

ODPOLEDNÍ ŚD - v prostorách oddělení p. uč. Kociánové - odchod ze ŠD opět zadním schodištěm

KE STRAVOVÁNÍ ve školní jídelně je třeba žáky přihlásit

 

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ POHODY A KLIDU. DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ A  ŠTĚSTÍ.

                                                            VAŠE PANÍ UČITELKY

18. 12. DĚTI OBDRŽELY CVIČNÝ LIST SE ZADÁNÍM ÚKOLŮ K PROCVIČOVÁNÍ PŘES VÁNOČNÍ PRÁZDNINY.

 

 

17. 12. TUŽKOU opíšeme příklady ve čtverečkovaném sešitě a pak doplníme výsledek
15. 12. malý modrý pracovní sešit z matematiky str. 15/cv. 3 - dopíšeme správné výsledky TUŽKOU se správnými tvary psacích číslic
14.12. v sešitě s opičkami 4 skupiny písmen opíšeme TUŽKOU VŠICHNI - netlačíme, dbáme na správné držení tužky
Moc se všem omlouvám za nefunkční webové stránky v posledních dnech
11.12. v sešitě s opičkami předepsané skupiny písmen k opisu - na pracovním listě text ke čtení
7. 12. v sešitě s opičkami předepsané 4 řádky k opisu, prosím denně číst - dnes např. žlutá učebnice str. 45/cv. 1
4. 12. v sešitě s opičkami předepsané řádky, pracovní list s textem MAMINKA ke čtení
3. 12.  ve čtverečkovaném sešitě předepsané řádky ke psaní číslic - NEZAPOMÍNÁME DENNĚ ČÍST A SKLÁDAT ZE SKLÁDACÍ ABECEDY
1. 12. v malém modrém pracovním sešitě z matematiky str. 12/cv. 3 - dopíšeme výsledky, při počítání si raději příklady znázorníme pomocí pastelek než na prstech - PONOŽKU NA NADÍLKU OD BARBORY PŘINESEME UŽ VE ČTVRTEK - nezapomeneme: ČÍST SE MUSÍ KAŽDÝ DEN!!!!
30. 11. v sešitě s opičkami dopíšeme všechny zbývající řádky, stále cvičíme čtení podle víkendového pracovního listu - PŘINESEME SI POŘÁDNOU PONOŽKU NA PÁTEČNÍ VELKOU NADÍLKU OD BARBORY

27. 11.  v sešitě30. s opičkami máme předepsané řádky k opisu, na pracovním listě máme text ke čtení

ÚPRAVY V POKYNECH O VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY A VÝUCE od 30.11. Šikulkové z 1.A stále vstupují i opouštějí budovu školy po zadním schodišti. Do ranní ŠD dojdou pootevřenými dveřmi sami do 1. patra k naší třídě, kde bude ŠD. Do ranní ŠD se dochází do 7.30. V pozdějším čase je třeba zůstat PODLE NOVÝCH POKYNŮ hned za vraty, kde budeme mít sraz od 7.40 -7.50. Pak odcházíme do budovy. Opozdilci popř. vyčkají před naším vchodem do školy na nové vyzvání ke vstupu do budovy školy. PODLE NOVÝCH POKYNŮ začíná výuka v 8.00, 4. vyučovací hodina končí v 11.45 a 5. vyučovací hodina v 12.40.  V případě nejasností či vzniklých problémů s novými pokyny ke vstupu do budovy školy neváhejte telefonovat nebo psát mail. 

26. 11. VE ČTVEREČKOVANÉM SEŠITĚ OPISUJEME /za ty 2 křížky/ PŘEDEPSANÉ PŘÍKLADY, KTERÝM POTOM DOPÍŠEME ZNAMÉNKO "rovná se" A DOPÍŠEME VÝSLEDEK /přesně podle vzorově vypracovaného prvního příkladu/
24. 11.  ve čtverečkovaném sešitě 3 předepsané řádky - píšeme pastelkou, na odkazu procvičovat sčítání a odčítání - doporučuji první a poslední obrázek
https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/pocitame-do-peti---skladacka.html
23. 11. PRACOVNÍ LISTY - psaní: VŠICHNI PASTELKOU VE SMĚRU ŠIPKY za doprovodu říkanky, čtení: ČTEME POZORNĚ TEXT připravený na pracovním listě
20. 11. ČTVEREČKOVANÝ SEŠIT - dopíšeme všechny předepsané řádky PASTELKOU k docvičení psací číslice "3" a čteme věty na PRACOVNÍM LISTĚ - PŘÍŠTÍ TÝDEN PROBÍHÁ UŽ VÝUKA PODLE TÝDENNÍHO ROZVRHU i s půlenými hodinami s dodržováním stejných hygienických opatření pro vstup do budovy jako tento týden
19.11. SEŠIT s opičkami - opis slov na řádcích označených písmenkem "ú", ČÍST SE MUSÍ KAŽDÝ DEN
18. 11.  dnes bez písemného domácího úkolu, cvičíme čtení ŽLUTÁ UČEBNICE str. 35/cv. 1

INFORMACE K PRVNÍM ŠKOLNÍM DNŮM - středa, čtvrtek, pátek

Děti mohou navštěvovat ranní školní družinu 6.30 – 7.40.  Do budovy školy budou vstupovat zadním vchodem. Ranní ŠD bude v naší třídě.

Do budovy školy budeme vstupovat a odcházet zadním vchodem /od tělocvičny/, kde budu děti očekávat v čase 7.40 – 7.50, později paní asistentka. V případě pozdního příchodu bude přítomna paní vrátná na místě našeho vstupu do budovy školy /tedy u zadního vchodu/. Děti zavede po vedlejším schodišti do 1. patra.

V prvním týdnu se učíme podle upraveného rozvrhu – 3 hodiny denně. Všichni začínáme v 7.55

Výuka končí v 10.40. Děti zadním vchodem odchází ihned na oběd nebo domů. Děti, které budou pokračovat ve ŠD, musí rodiče do 18. 11. přihlásit v jídelně na obědy.

Odpolední ŠD bude pod dohledem p. uč. Boučkové v prostorách ŠD p. uč. Kociánové.

Děti budou mít nepřetržitě ROUŠKY – v sáčku tedy alespoň jednu náhradní.  Nutné bude časté větrání. Doporučuji tedy vrstvené oblečení, aby bylo možno odkládat a zase oblékat. Často budeme pobývat venku. Doporučuji vhodné oblečení podle počasí.

Děti nezapomenou žádný sešit, přinesou si zpátky do školy OBÁLKU a své připravené SEBEHODNOCENÍ.

NA VŠECHNY DĚTI SE UŽ MOC TĚŠÍME.

V případě nejasností neváhejte volat nebo dotazy zasílat mailem.

 

 

 

Prosím, nezapomínejte, že pokud žák chybí na online výuce, musíte ho omluvit i s udáním důvodu. 
V případě potřeby můžete i při online výuce využít pomoc ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ, např. výchovnou poradkyni, koordinátorku inkluze, speciálního pedagoga nebo školní psycholožku. Kontakty máte na webových stránkách školy.
NA VÝTVARNOU VÝCHOVU PŘIPRAVÍME PAPÍR, PASTELKY nebo FIXY. 
STŘEDA 11. 11. - NOVÝ ODKAZ K PROCVIČOVÁNÍ ODČÍTÁNÍ https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus2_do5.htm
 ÚTERÝ  10. 11. NOVÝ ODKAZ K PROCVIČOVÁNÍ SČÍTÁNÍ https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/cestujeme/priklady.html
6. 11. k procvičování sčítání možno využít stránek na odkazu /pouze cvičení 1 https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do5.htm
2. 11. dnes jsme opakovali a procvičovali ještě společně - ZÍTRA PO SKUPINÁCH (ŠIKULA 1, ŠIKULA 2, ŠIKULA 3) dle rozvrhu -  NOVÉ UČEBNÍ MATERIÁLY JSOU K VYZVEDNUTÍ V BUDOVĚ STARÉ ŠKOLY DNES DO 15.00 HODIN.
VŠEM PŘEJI KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY
I O PRÁZDNINÁCH MŮŽEME PROCVIČOVAT na odkazech

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/obrazkove-pocitani/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/rozklady-cisel/pocitame.html

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/sloz_slovo1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/cteme_slova1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/cteme_vety1.htm

ODKAZ NA NAŠI PÍSNIČKU pro dobrou náladu: https://www.youtube.com/watch?v=3ZRq_4Kh7tk

17. 9.  . V žákovské knížce máte přístupové heslo do Bakalářů. Uschovejte. 

Děti, které jsou přihlášené na tyto kroužky, je třeba na odkazu přihlásit

Robotika – https://www.robokids.cz/prihlasovaci-formular/

Veselá věda – https://www.veselaveda.cz/prihlasky/

PROSÍME O PODPORU NAŠEHO ŠKOLNÍHO PROJEKTU HLASOVÁNÍM

Odkaz k hlasování: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13358180578-cena-gratias-tibi-2020/22054416017/13028-hlasovani/

Vzhledem k současné situaci, dodržování předpisů a málo míst ve školní jídelně jsme museli přistoupit k tomuto dočasnému řešení od 14. 9. 2020

Změna času vyučovacích hodin pro budovu 54

1.

7:55 - 8:40

2.

8:55 - 9:40

3.

9:55 - 10:40

4.

10:50 - 11:35

5.

11:45 - 12:30

9. 9. bez písemného domácího úkolu /každou středu/

odkaz pro dodatečné volby do ŠR 

https://www.survio.com/survey/d/R2Y5E7P6R9F1L5O6A

odkaz na třídní schůzky       https://jitsi.ssps.cz/pionyru1A

důležité informace o výuce v době koronaviru /Škola – výuka v době koronaviru – 2 soubory: Interní evidence změn a Obecné hygienické podmínky/.

  odkaz na zakoupení pracovního sešitu AJ

https://www.megaknihy.cz/anglictina/234643-happy-house-3rd-edition-1-pracovni-sesit-s-poslechovym-cd.html?utm_sh=RFlidjRTZUc2TWpNME5qUXpNak0wTmpReg==