F

Flachsová Lada, Mgr.
ředitelka školy

reditelka@zsmilovice.cz

211
Fraňková Zdeňka, Ing. Bc.
zástupkyně ŘŠ

zdena.frankova@zsmilovice.cz

110