B

Bartošová Jana
učitelka I. stupně

jana.bartosova@zsmilovice.cz

S 21
Benešová Radka
asistentka pedagoga

radka.benesova@zsmilovice.cz

S22
Bezuchová Jana, Mgr.
učitelka I. stupně, koordinátor inkluze

jana.bezuchova@zsmilovice.cz

S 13
Bílková Naďa
asistentka pedagoga

nada.bilkova@zsmilovice.cz

311
Boučková Radka, Bc.
asistentka pedagoga, vedoucí vychovatelka

radka.bouckova@zsmilovice.cz

116
Boučková Simona
učitelka II. stupně

simona.bouckova@zsmilovice.cz

312
Bromová Marta
asistentka pedagoga

marta.bromova@zsmilovice.cz

411